17/04/2019 Tarihli Meclis Kararları

17/04/2019 Tarihli Meclis Kararları
17.04.2019 17.00

Seçim Dönemi 2019-2024
2019 yılı 2. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 2. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 17/04/2019 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 2 nci, 2019 Yılı toplantı döneminin 2 nci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

2018 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun mevcudun oy çokluğu (CHP; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Recep BAYRAM, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 9 ret - İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 çekimser - AK Parti ve MHP Gruplarının 32 kabul oyu) ile kabulüne,

 

3-

Denetim Komisyonunun, Yıldırım Belediyesi’ nin 2018 Yılına ait denetim raporu hakkında Meclise bilgi sunuldu.

 

4-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi ve Murakabe Heyetine üye seçimi ile ilgili yazısının;

Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Asil Üyeliğine Süleyman ÖZTÜRK, Bahri KOZUK, Bahri SAYBER, Şuayip MİTMİT, Süleyman DURAK; Yedek Üyeliğine Murat GÜVEN, Halil İbrahim ULUDAĞ, Mehmet Ali GÖKMEN, Şah Ahmet BAŞARAN, Furkan KOZUK aday gösterilmişler ve yapılan gizli oylama sonucunda, Süleyman ÖZTÜRK (36) oy, Bahri KOZUK (36) oy, Bahri SAYBER (36) oy, Şuayip MİTMİT (36) oy, Süleyman DURAK (36) oy ile Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Asil Üyeliğine, Murat GÜVEN (36) oy, Halil İbrahim ULUDAĞ (36) oy, Mehmet Ali GÖKMEN (36) oy, Şah Ahmet BAŞARAN (36) oy, Furkan KOZUK (36) oy ile Çifçi Malları Koruma Meclisi Yedek Üyeliğine seçilmişlerdir.

 

Murakabe Heyeti Asil Üyeliğine Kadir ÇİÇEK, Ünal YEŞİL, Aykut KAMA, Ali YURDOĞLU, Mehmet DEMİRÖZ; Yedek Üyeliğine Rafet ÖZKAN, Ali DEMİRÖZ, Emin BAYRAM, Ziyaettin USLU, Murat ÇİĞDEM aday gösterilmişler ve yapılan gizli oylama sonucunda, Kadir ÇİÇEK (34) oy, Ünal YEŞİL (34) oy, Aykut KAMA (34) oy, Ali YURDOĞLU (34) oy, Mehmet DEMİRÖZ (34) oy ile Murakabe Heyeti Asil Üyeliğine; Rafet ÖZKAN (34) oy, Ali DEMİRÖZ (34) oy, Emin BAYRAM (34) oy, Ziyaettin USLU (34) oy, Murat ÇİĞDEM (34) oy ile Murakabe Heyeti Yedek Üyeliğine seçilmişlerdir.

 

5-

 

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Marmara Belediyeler Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere yapılan açık oylama sonucunda asil üyeliklere Şefik KAYA, Mücahit BOZKURT, yedek üyeliğe Hızır ÇETİNKAYA’ nın seçilmelerinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Tarihi Kentler Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere yapılan açık oylama sonucunda asil üyeliklere Feridun ÖZYÜKSEL, yedek üyeliğe Selim YOLGEÇEN’ in seçilmelerinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Bursa İli Belediyeler Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere yapılan açık oylama sonucunda asil üyeliklere Nazlı Merve ERYILMAZ, İmren ÇAVUŞOĞLU, Hilmi PAKYÜREK, Sevim PARLAK, yedek üyeliğe Ahmet SAGDIÇ, Fatih KARA’ nın seçilmelerinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

8-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere yapılan açık oylama sonucunda asil üyeliklere Sevim PARLAK, Ali ÇİFTCİ, yedek üyeliğe Fatih KARA’ nın seçilmelerinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

9-

 

 

 

 

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere yapılan açık oylama sonucunda asil üyeliklere Cemal Abdulnasır YAŞAŞAR, Mücahit BOZKURT, yedek üyeliğe Şenol ÇULCU’ nun seçilmelerinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisinin her ayın hangi günü toplanacağının ve Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlara kayıt edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi ile ilgili yazısının; Belediye Meclisinin her ayın ilk Çarşamba günü saat:17’ da yapılmasının ve sesli, görüntülü cihazlarla kaydedilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi uyarınca 2019 yılı için Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısının; huzur hakkı miktarının Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak belirlenmesinin oy birliği ile kabulüne,

 

12-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilmesi ve ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası (Bem-Bir-Sen) ile görüşme yapmak ve Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin belirlenmesi talebi ile ilgili yazısının; Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3' ü oranında belirlenmesinin oy birliği ile kabulüne,

 

14-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Meydancık Mahallesi, 169 ada, 43-44-45 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3.Bakır Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Türkmen Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Gurubu Meclis Üyeleri Yusuf DEMİROK, Süleyman ÖZTÜRK, Fatih KARA ve Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçemiz Mollaarap Mahallesi İpekçilik İmam Hatip Ortaokulu mevkiinde bazı yapılarda meydana gelen hasarlar nedeniyle can ve mal güvenliği açısından boşaltılması zorunluluğu nedeni ile söz konusu bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan talep edenlere 3 aya kadar ev sahiplerine 1.000,00 TL’ ye kadar, kiracılara ise tutacağı ev kirası ile oturduğu evin kirası arasındaki farkın en fazla aylık 500,00 TL’ ye kadar ödenmesinin belediye bütçesinden karşılanması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Gurubu Meclis Üyeleri Yusuf DEMİROK, Şefik KAYA, Süleyman ÖZTÜRK ve Fatih KARA ve tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemize ait Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne Yıldırım Belediye Başkanlığı’nın yasal ve gerçek kişi yetkilisi olarak Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ın seçilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

19-

 

 

 

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Gurubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Recep BAYRAM ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Mollararap Mahallesinde yıkılan İpekçilik İmam Hatip Anadolu Lisesinin yeniden inşaası için yapılan kazı çalışması sonucunda dağ tarafında kalan Köşk Caddesi üzerinde ve 10. Çınar Sokakta bulunan evlerde hasar meydana geldiği, hasar sonucunda evlerin tahliye edilmesine karar verildiği, bu karar ile 1- Tahliye edilen ev ve tahliye edilecek hane sayısının, 2- Mağduriyetlerin giderilmesi için ne gibi önlemler alındığının, 3- Bu hanelere yapılacak olan kira bedellerinin ne olacağı ve kira yardımlarının ne kadar süreceğinin, 4-Bu bölgedeki mevcut imar düzensizliği ile ilgili ne gibi çalışmaların yapılacağı ile ilgili yazılı cevap verilmesi hakkındaki önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Gurubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, Servet ÇAĞIL, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Recep BAYRAM ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediyesinin 2018 Mali Yılına ait denetim raporunun 4 üncü sayfasındaki dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yapılan yardımlar ile ilgili yazılı bilgi verilmesi hakkındaki önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Gurubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Cemil OCAK, Servet ÇAĞIL, Nurettin SANATÇI, Ali Haydar EFE, Recep BAYRAM, Nimet YILDIZ ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu kitapçığının 224. sayfasında geçen Basın ve Yayın Müdürlüğünün faaliyetlere ilişkin yazılı bilgi verilmesi hakkındaki önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Gurubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Cemil OCAK, Servet ÇAĞIL, Recep BAYRAM, Nimet YILDIZ ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu kitapçığının, 359. sayfasında geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün faaliyetlere ilişkin yazılı bilgi verilmesi hakkındaki önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Gurubu Meclis Üyesi Muhammet BUDAKLI tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce, ilçemizde inşaat yapmak isteyen vatandaşlarımızdan plan zayiat bedeli olarak ücret alındığı, Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesinde ise plan zayiat bedeli alınmadığından bu uygulananın kaldırılması yönünde karar alınması ve ilgili birimlerce uygulanması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

Meclis Başkanı

Oktay YILMAZ

 

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU