17/05/2021 Tarihli Meclis Kararı

17/05/2021 Tarihli Meclis Kararı
17.05.2021 18:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2021 yılı 23. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 23. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 17/05/2021 Çarşamba günü saat 18:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 23 üncü, 2021 Yılı toplantı döneminin 5 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Geçen Toplantı Zaptının 07 Nisan 2021 tarihli 1. Birleşimi ile 13 Nisan 2021 tarihli 2. birleşimine ait Geçen Toplantı Zabıtlarının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planında kapsamında; Esenevler Mahallesi, 2518 ada, 10 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkarları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında; Yiğitler Mahallesi, 2656 ada, 7 parsel ile 2621 ada, 5 parselin batısında kalan tescil harci alana ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Islah İmar Planı kapsamında; Duaçınarı Mahallesi, 1806 ada, 18 parselin (yeni 20 parsel) doğusu ile Kazımkarabekir Mahallesi, 4626 ada, 65 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- İmar Komisyonunun, Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı, Fidekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı ve S.S.Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkarları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) Uygulama İmar Planı kapsamında; yaklaşık 40.90 hektar alanda yapılan plan değişikliğine ilişkin askı süresi içindeki itirazların değerlendirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Maltepe Mahallesi, 3911 ada, 17 sayılı ve 930.40 m2. sahalı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 1/10 (93.04m2.) hissenin Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş’ ye satış yapılması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Değirmenlikızık, Maltepe ve Yeşilyayla Mahallelerinden geçen imar planında 15 metre genişliğindeki yolun Teyyareci Mehmet Ali Caddesi ve Çiçek Caddesine bağlanabilmesi için Yeşilyayla Mahallesi, 1175 ada, 16-17 parseller; 1181 ada, 16-17-18 parseller; Maltepe Mahallesi, 3945 ada, 8-9 parseller; 3937 ada, 3-4-5-6-7-8 parseller; 3940 ada, 1-2-3-4-7-12-13-14-16 parseller; 3941 ada, 1 parsel; Değirmenlıkızık Mahallesi, 410 ada, 5-6-8-9 parseller; 513 ada, 1-2-3-4-5 parseller; 495 ada, 5-59-60-61-63 parseller; 503 ada, 9-10 parseller; 504 ada, 12-13 parseller; 505 ada, 9-10 parseller; 506 ada, 7-8 parseller; 501 ada, 2 parsel; 493 ada, 21 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması veya satın alınması için gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz’a ve Encümen’ e yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Eğitim Mahallesi Osmangazi Camisinin etrafını açmak için Eğitim Mahallesi, 3821 ada, 1-2-3-14 parseller ile 3822 ada, 1-2-4 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması veya satın alınması için gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz’a ve Encümen’ e yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
 
 
9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yavuzselim Mahallesinde bulunan Pazar alanının genişletilmesi için Yavuzselim Mahallesi, 4809 ada, 5-6-7-13-14-15-20 ve 105 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması veya satın alınması için gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz’a ve Encümen’ e yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
10- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’nun Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2195-2196- 2197 inci İsimsiz Sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
11- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek onaylanması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti ve MHP Grubuplarının 28 kabul oyu) ile kabulüne,
 
12- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İlçemiz Fidyekızık Mahallesinde, Saydun Sokak çevresinde bulunan dere yatağında açık ve kapalı kanalların onaylı 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planına İşlenmesi talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
13- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan Molaarap Mahallesi, Balabanbey Kalesinin bulunduğu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait H22d07a3c pafta, 571 ada, 2 parselin Rekreasyon alanına alınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifindeki koruma alan sınırının düzeltilmesi talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
14- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 7467 ada, 1 -2 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
15- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Yediselviler Mahallesi, 1243 ada, 4 parselin yolda kalan kısımları ile aynı imar planında bir kısmı yolda bir kısmı ise yeşil alanda yer alan 1243 ada, 3 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
16- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Yeşilyayla Mahallesi, 1189 ada, 8-9 parsel sayılı ve 141,84 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
17- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Ortabağlar Mahallesi, 2269 ada, 11 parsel sayılı ve 119,65 m2.  ile 9 parsel sayılı ve 119,94 m2. sahalı taşınmazların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
18- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2198 – 2199 uncu isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
 
19- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT’ un sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
20- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Feridun ÖZYÜKSEL’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
21- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nazlı Merve ERYILMAZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
22- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nimet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
23- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediyesi adına Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketine kayıtlı Elektrik tüketim tesislerinin (Park , Bahçe , Kültür Merkezleri , Sosyal Alanlar vb.) enerji ihtiyacını karşılamak ve ürettiği fazla enerjiyi dağıtım şirketine satarak ek gelir kaynağı sağlamak maksadıyla Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında tesis edilmesi planlanan 5 MW GES santrali için,  Bursa ili sınırları  içerisinde kalmak şartıyla alt yapı çalışmalarının hazırlanması, Milli Emlak’a ait hazine arazisinin geliştirilmesi, bulunması, gerekli başvuruların yapılması ve kiralama yapmak için gerekli işlemlerin yürütülmesi hususunda Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oybirliği ile kabulüne,
 
24- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Sevim PARLAK tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesinde iki ayrı bölgede yaşanan heyelan sonucu mağdur ailelere ödenecek kira bedellerinin Mayıs 2021 tarihi itibariyle 1 ay daha uzatılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
25- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz dahlinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kalan mülkiyeti Somuncu Baba Vakfı’ na ait olan Ulus Mahallesi, 3596 ada, 21 parsel sayılı 13.360 m2 sayalı taşınmazın Belediyemize bağışlanması ve protokolü imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oybirliği ile kabulüne,
 
26- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa BOZKURT, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, İsmail TURAN, Mustafa Engin KARGILI ve Salih BARIŞ tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz tarafından yürütülen atık toplama (moloz, inşaat atığı vb.) hizmetinin 10 çuval üstünün de bedel karşı alınmasının iptal edilerek ücretsiz alınması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
27- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa BOZKURT, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, İsmail TURAN, Mustafa Engin KARGILI ve Salih BARIŞ tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Vakıf Mahallesinde kapalı pazar alanı yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamına havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
 
28- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa BOZKURT, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, İsmail TURAN, Mustafa Engin KARGILI ve Salih BARIŞ tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Vakıf Mahallesinde çocuk oyun alanı yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamına havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
 
29- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa BOZKURT, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, İsmail TURAN, Mustafa Engin KARGILI ve Salih BARIŞ tarafından yazılı olarak verilen, Şehrimizin kültürünü yansıtan ipekböcekçiliğini yaşatmak amacı ile projeler geliştirilmesi, araştırılması ve varsa mevcut çalışmaların geliştirilmesi ile ilgili önergenin; Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
30- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Servet ÇAĞIL ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Başkanlığımız adına alınmış olan dizüstü bilgisayar/notebook ve cep telefonu cihazlarının listesinin adet ve değerlerini gösterir şekilde yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamına havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
31- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Servet ÇAĞIL ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, 2020 yılında satılan arsa, arazi, daire, dükkan türündeki tüm gayrimenkullerin cinslerini, metrekarelerini, ada, pafta, parsel numaralarını, adreslerini, ne kadara satıldıklarını gösteren listenin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamına havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
32- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Servet ÇAĞIL ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Belediye olarak 2020 yılında hangi banka ve kurumlara ne kadar faiz ödemesi yaptığımızı gösteren listenin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamına havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
33- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Servet ÇAĞIL ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Yeşil Yıldırım A.Ş’ nin ay sonu itibariyle belediyemize kesmiş olduğu istihkak faturası ve faturaya konu olan ücret bordrosu ve eklerinin birer suretinin verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamına havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
34- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI ve Turgay FERAHLIER tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemizce Kadına şiddet konusu ile ilgili evlenecek çiftlerin nikah öncesi bilgilendirilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamına havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
  Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                               Meclis Başkanı    
                                                                                                               Oktay YILMAZ    
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU