20/10/2020 Tarihli Meclis Kararı

20/10/2020 Tarihli Meclis Kararı
20.10.2020 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2020 yılı 16. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 16. Toplantısı

 
 
Yıldırım Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 Çarşamba günü saat 15:00’ de yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 16 ıncı, 2020 Yılı toplantı döneminin 6 ıncı olağan toplantısının 20/10/2020 Salı günü saat 15:00’ da yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 
 

1- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2021 Mali Yılı Performans Programı hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti ve MHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 29 kabul oyu) ile kabulüne,
 
2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve ekleri hakkındaki raporu hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti ve MHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 29 kabul oyu) ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 31 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 571 ada, 2 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 23 parsel, 5032 ada 9 parsel ve 495 ada 27 parselde yapılan plan değişikliğine yönelik askı itirazının değerlendirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP Grubundan; Mustafa Engin KARGILI, Burak Alp ÖZBEK, Mustafa BOZKURT, İsmail TURAN, Salih BARIŞ 5 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti ve CHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 31 kabul oyu) ile kabulüne,
 
6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1-2 parseller, Akçağlayan Mahallesi, 930 ada, 5-79-81-84  parseller ile 950 ada, 15 parsel, Yeşilyayla Mahallesi, 1179 ada, 32 parselde yapılan plan değişikliğine yönelik askı itirazının değerlendirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Sinandede Mahallesi, 4349 ada, 6 parsel ile 4350 ada, 1 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz ile Bingöl İli, Kiğı Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
9- Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz ile Bingöl İli, Karlıova Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
10- Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz ile Muş İli, Sungu Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
11- Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz ile Kırım/Simferopol Şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin sonlandırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
12- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, 9 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
13- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
14- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Feridun ÖZYÜKSEL’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
15- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cahit GÜNER’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
16- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’     nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
17- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nimet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
 
 
Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                               Meclis Başkanı
                                                                                                             Oktay YILMAZ
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU