22.10.2014 Tarihli Olağan Toplantı Kararları

22.10.2014 Tarihli Olağan Toplantı Kararları
22.10.2014 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2014 yılı . Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin . Toplantısı

Belediye Meclisi´nin 22/10/2014 günlü olağan toplantısına ait gündemin .. inci maddesini teşkil eden Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakeresi sonunda; 12 maddeden oluşan Yıldırım Belediyesi 2015 Mali yılı Bütçe Kararnamesi madde madde oylanarak ;Kararname’nin 1 maddesi ; Yıldırım Belediyesi 2015 Mali yılı Ödenek cetvelinde Toplam 224.000.000,00 TL  ödenek verilmiştir.2015 Gider Bütçesinde  Kurumsal Kodlaması yapılan birimlerin Ekonomik  Sınıflandırmasının 1. Düzeyi;46.16.21.02- Özel Kalem Müdürlüğü ...........................................................................4.272.000,00 01-Personel Giderleri  2.155.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 210.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.857.000,00 TL , 09- Yedek Ödenek 50.000,00 TL dir.46.16.21.03- Sivil Savunma Uzmanlığı  ..........................................................................6.164.000,00 01-Personel Giderleri  175.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 30.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.939.000,00 TL , 09- Yedek Ödenek 1.020.000,00 TL dir.46.16.21.04- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü  ……………................................................1.985.000,00 01-Personel Giderleri  220.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 40.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 765.000,00 TL , 05- Cari Transferler 900.000,00 TL, 06- Sermaye Giderleri 40.000,00 TL, 09- Yedek Ödenek 20.000,00 TL dir.46.16.21.05- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü .......................................................15.913.000,00 01-Personel Giderleri  1.015.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 105.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.843.000,00 TL , 05- Cari Transferler 1.900.000,00 TL, 09- Yedek Ödenek 50.000,00 TL dir.46.16.21.06- Destek Hizmetleri Müdürlüğü .................................................................6.999.000,00 01-Personel Giderleri  280.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 50.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.599.000,00 TL , 06- Sermaye Giderleri 50.000,00 TL, 09- Yedek Ödenek 20.000,00 TL dir.46.16.21.09- Sağlık İşleri Müdürlüğü ……………………….................................................. 6.764.000,00 01-Personel Giderleri  4.500.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 685.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.559.000,00 TL ,  09- Yedek Ödenek 20.000,00 TL dir.46.16.21.10- Bilgi İşlem Müdürlüğü .............................................................................. 4.646.000,00 01-Personel Giderleri  160.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 25.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.161.000,00 TL , 06- Sermaye Giderleri 1.250.000,00 TL,   09- Yedek Ödenek 50.000,00 TL dir.46.16.21.12- Dış İlişkiler Müdürlüğü …………………………………………………………………………. 297.000,0001-Personel Giderleri  218.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 32.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 27.000,00 TL , 09- Yedek Ödenek 20.000,00 TL dir.46.16.21.18- Yazı İşleri Müdürlüğü …………………………………………………………………………... 555.000,0001-Personel Giderleri  275.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 45.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 215.000,00 TL , 09- Yedek Ödenek 20.000,00 TL dir.46.16.21.20- Teftiş Kurulu Müdürlüğü ………………………………………………………………………. 356.000,0001-Personel Giderleri  275.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 40.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 21.000,00 TL , 09- Yedek Ödenek 20.000,00 TL dir.46.16.21.23- Etüd Proje Müdürlüğü …………………………………………………………………………. 1.217.000,0001-Personel Giderleri  445.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 65.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 687.000,00 TL , 09- Yedek Ödenek 20.000,00 TL dir.46.16.21.24- Hukuk İşleri Müdürlüğü  …………………….................................................... 1.101.000,00.- 01-Personel Giderleri  360.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 50.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 641.000,00 TL , 09- Yedek Ödenek 50.000,00 TL dir.46.16.21.25- Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü...................................................... 4.695.000,0001-Personel Giderleri  205.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 25.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.445.000,00 TL , 09- Yedek Ödenek 20.000,00 TL dir.46.16.21.26- Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğü ………..................................................... 3.838.000,0001-Personel Giderleri  355.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 60.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.403.000,00 TL , 09- Yedek Ödenek 20.000,00 TL dir.46.16.21.30- Fen İşleri  Müdürlüğü ………………..……….................................................... 49.171.000,0001-Personel Giderleri  9.250.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 2.085.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13.643.000,00 TL , 06- Sermaye Giderleri 24.093.000,00 TL, 09- Yedek Ödenek 100.000,00 TL dir.46.16.21.30- İmar  Müdürlüğü ………………………..……….................................................... 3.353.000,0001-Personel Giderleri  2.300.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 295.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 708.000,00 TL , 09- Yedek Ödenek 50.000,00 TL dir.46.16.21.32- Mali Hizmetler  Müdürlüğü …………..……….................................................. 21.302.000,0001-Personel Giderleri  2.410.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 350.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 275.000,00 TL , 04- Faiz Giderleri 2.000.000,00 TL, 05- Cari Transferler 4.217.000,00 TL, 07- Sermaye Transferleri 1.000.000,00 TL,  09- Yedek Ödenek 11.050.000,00 TL dir.46.16.21.33- Park Bahçeler  Müdürlüğü …………..……….................................................. 15.939.000,0001-Personel Giderleri  8.101.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 1.705.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.110.000,00 TL , 06- Sermaye Giderleri 3.000,00 TL,  09- Yedek Ödenek 20.000,00 TL dir.46.16.21.34- Veteriner İşleri  Müdürlüğü …………..………..................................................... 946.000,0001-Personel Giderleri  278.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 35.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 613.000,00 TL,  09- Yedek Ödenek 20.000,00 TL dir.46.16.21.35- Zabıta  Müdürlüğü …………………..…..………...................................................5.338.000,0001-Personel Giderleri  4.500.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 630.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 158.000,00 TL,  09- Yedek Ödenek 50.000,00 TL dir.46.16.21.36- Temizlik İşleri  Müdürlüğü …………………..…..……….....................................27.587.000,0001-Personel Giderleri  1.230.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 230.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 26.107.000,00 TL,  09- Yedek Ödenek 20.000,00 TL dir.46.16.21.37- Emlak İstimlak  Müdürlüğü …………………..…..……….....................................7.581.000,0001-Personel Giderleri  775.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 120.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 666.000,00 TL,  06- Sermaye Giderleri 6.000.000,00 TL, 09- Yedek Ödenek 20.000,00 TL dir.46.16.21.38- İşletme  Müdürlüğü …………………..…..………................................................ 1.021.000,0001-Personel Giderleri  365.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 55.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 581.000,00 TL,  09- Yedek Ödenek 20.000,00 TL dir.46.16.21.39- Ruhsat ve Denetim  Müdürlüğü ……...……….................................................. 815.000,0001-Personel Giderleri  560.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 165.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70.000,00 TL,  09- Yedek Ödenek 20.000,00 TL dir.46.16.21.40- Yapı Kontrol  Müdürlüğü ………………...………...............................................10.180.000,0001-Personel Giderleri  120.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 22.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.018.000,00 TL,  09- Yedek Ödenek 20.000,00 TL dir.46.16.21.42- Kentsel Tasarım  Müdürlüğü ………………...……….......................................... 18.535.000,0001-Personel Giderleri  1.150.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 120.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.165.000,00 TL, 06- Sermaye Giderleri 7.000.000,00 TL,  09- Yedek Ödenek 100.000,00 TL dir.46.16.21.43- Strateji Geliştirme  Müdürlüğü ………………...………......................................... 624.000,0001-Personel Giderleri  205.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 35.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 364.000,00 TL,  09- Yedek Ödenek 20.000,00 TL dir.46.16.21.44- Spor İşleri  Müdürlüğü ………………………..…...………...................................... 2.806.000,0001-Personel Giderleri  350.000,00 TL, 02- SGK Devlet primi Giderleri 40.000,00 TL, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.425.000,00 TL,  05- Cari Transferler 920.000,00 TL, 06- Sermaye Giderleri 21.000,00 TL, 09- Yedek Ödenek 50.000,00 TL dir.(MHP Grubunun  .. red oyu, CHP ve AKP grubunun kabul oyu) ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Kararnamenin 2.Maddesi; Belediye Gelir Bütçesi Toplamı 224.000.000,00 TL Kabul edilmiş ;  01 Vergi Gelirleri ……………………..…………………………………………………………………………… 62.457.000,00 TL 03 Teşebbüs ve  Mülkiyet Gelirleri ……………………………………………………………………….. 20.980.000,00 TL 04 Alınan Bağış ve Yardımlar  …..…………………………………………………………………………… 6.350.000,00 TL 05 Diğer Gelirler ..………………………………………………………………………………………………. 134.061.000,00 TL 06 Sermaye Gelirleri  ….………………………………………………..…………………………………………..  652.000,00 TL09 Red ve İadeler ……………………………………………………………………………………………………(-) 500.000,00 TL(MHP Grubunun  .. red oyu, CHP ve AKP grubunun kabul oyu) ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Kararnamenin 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.maddeleri oy birliğiyle kabul edilmiştir.   2015 Mali yılı için 224.000.000,00 Gider Bütçesine karşılık 224.000.000,00 TL Gelirler karşılık gösterilmek üzere  denklik sağlanmıştır. Yıldırım Belediyesi´nin 2015 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinin  5216  Sayılı  Kanunun  25 inci maddesi uyarınca  Büyükşehir Belediye Meclisi' ne  arzına,
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU