23.10.2015 Tarihli Meclis Oturum Kararları

23.10.2015 Tarihli Meclis Oturum Kararları
23.10.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2015 yılı 20. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 20. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 07/10/2015Çarşamba günü saat 17:00’ de yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 20 inci, 2015Yılı toplantı döneminin 9 uncu olağan toplantısının 23/10/2015 Cuma günüsaat:17:00’ de yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

2- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 2016 Mali Yılı Performans Programı hakkındaki raporunun, mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 30 kabul oyu, CHP Grubunun 3 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 6 ret oyu) ile kabulüne,

3- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 2016 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve ekleri hakkındaki raporunun, mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 30 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 6 ret oyu, CHP Grubunun 3 ret oyu) ile kabulüne,

4- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

5- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nimet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

6- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nuri Gürhan ACAR’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Fikret ŞEN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

Karar verildi.
Meclis Başkanı
İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU