26.01.2016 Tarihli Olağanüstü Meclis Toplantı Kararları

26.01.2016 Tarihli Olağanüstü Meclis Toplantı Kararları
26.01.2016 15:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2016 yılı 1. OLAĞANÜSTÜ. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 1. OLAĞANÜSTÜ. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 26/01/2016 Salı günü saat 15:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim
döneminin 24 üncü, 2016 Yılı Toplantı Döneminin 1 inci Olağanüstü toplantısına ait KARAR 
ÖZETİ’ dir.


1- Geçen Toplantı Zaptının 06 Ocak 2016 tarihli 1. birleşimi ve 12 Ocak 2016 tarihli 2. 
birleşimine ait Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. 
maddesi çerçevesinde 2015 yılında Belediyemizde çalıştırılan Sözleşmeli Personellerden 
2016 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 2016 yılında 
çalıştırılması düşünülen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellerin her bir kadro unvanı için 
kaç adet çalıştırılacağı ile 12.01.2016 tarihli ve 356 Sayılı Genelge uyarınca (I) Sayılı 
Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Unvan bazında Ücret Tavanları Cetvelinde yer alan 
ücret tavanlarını ve ekli (II) Sayılı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Ek Ödeme Oran 
ve Tutarları Cetvelindeki oranları aşmamak üzere aylık net ücretleri ile ek ödeme 
tutarlarının kabul edilmesine, 
Buna göre ekli listede unvan ve kadro adetleri belirtilen sözleşmeli personele verilecek 
aylık net ücret ve ek ödemelerin; Mühendis Kadrosu için 2.559,93 TL net ücret 1.096,89 
TL ek ödeme ile (10 Adet), Mimar Kadrosu için 2.559,93 TL net ücret 1.096,89 TL ek 
ödeme ile (2 Adet), Tekniker Kadrosu için 2.034,98 TL net ücret 717,20 TL ek ödeme ile 
(2 Adet), Teknisyen Kadrosu için 1.642,58 TL net ücret 717,20 TL ek ödeme ile (2 Adet), 
Eğitmen Kadrosu için 1.944,73 TL net ücret 717,20 TL ek ödeme ile (1 Adet), Programcı 
Kadrosu için 2.039,93 TL net ücret 843,76 TL ek ödeme ile (1 Adet), Avukat Kadrosu 
için 2.367,63 TL net ücret 1.096,89 TL ek ödeme ile (1 Adet), Psikolog Kadrosu için 
2.048,18 TL net ücret 759,39 TL ek ödeme ile (1 Adet) istihdam edilmesinin; mevcudun 
oy birliği ile kabulüne, 
3- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Servet ABIK’ ın 
sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
4- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’ 
in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
5- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Huriye Canan 
TUNAR’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile 
kabulüne, 
6- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nimet YILDIZ’ ın 
sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
7- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Faruk 
MEMİŞOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy 
birliği ile kabulüne, 
Karar verildi.


Meclis I.Bşk.V. 
Şükrü KÖSE
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU