29/04/2020 Tarihli Meclis Kararı

29/04/2020 Tarihli Meclis Kararı
29.04.2020 15.00

Seçim Dönemi 2019-2024
2020 yılı 13. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 13. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 29/04/2020 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 13 üncü, 2020 Yılı toplantı döneminin 1 inci OLAĞANÜSTÜ toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının 04 Mart 2020 tarihli 1. birleşimi ve 09 Mart 2020 tarihli 2. birleşimine ait Geçen Toplantı Zabıtlarının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

Denetim Komisyonunun, Yıldırım Belediyesi’ nin 2019 Yılına ait denetim raporu hakkında Meclise bilgi sunuldu.

 

3-

İmar Komisyonunun 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Esenevler Mahallesi, 2451 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi 5404 ada,   4-6 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 3886 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Teferrüç Mahallesi 5,12 hektarlık alanda plan uygulamasının açılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti, MHP ve CHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 37 kabul oyu) ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı kapsamında, Şükraniye Mahallesi 3723 ada, 2-3 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Münferit Planlarda Plan Değişikliği Yapım İşi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - Bağımsız Üye Recep BAYRAM 1 ret- AK Parti, MHP ve CHP Gruplarının 36 kabul oyu) ile kabulüne,

 

9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1694 ada, 20-27 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı ve Otosansit Uygulama İmar Planı kapsamında, 75.Yıl ve Esenevler Mahalleleri içinde kalan yaklaşık 40,90 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli İmar Planı Yapım İşi hakkındaki raporunun; raporda değişiklik yapılarak  “4200 ada, 4 nolu parselin doğusunda yer alan ve park alanı olarak tanımlanan alanın 1483 m2’ lik bölümünün cami alanı olarak değiştirilmesine; 10. maddede geçen anaokulu ve kreş ibarelerinin kaldırılmasına; 21. maddede ilkokul ve lise alanlarında çekme mesafelerine uymak kaydıyla Emsal 2 olmasına, anaokulu alanında ise Yençok:14.50 metre olarak düzeltilmesine; 25. maddenin cami alanlarında yapı yapılmaz maddesi yönetmeliğe aykırı olduğundan kaldırılmasına” şeklinde düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler İmar Planı kapsamında, İsabey Mahallesi, 2702 ada, 91 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4150 ada, 42 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 3085 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 3103 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan, Namazgah Mahallesi, 545 ada, 3-4-5-6-7 parsellerin imar uygulamasında takas yapılması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama bölgesi İmar Planı dahilinde şartlı bağış yoluyla edinilmiş Maltepe Mahallesi, 3911 ada, 17 sayılı ve 930.40 m2. sahalı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 1/10 (93.04.m2.) hissenin Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş’ nin satın alma talebi hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ nun, İlçemiz riskli alan sınırları dahilindeki Mevlana Mahallesi 55 hektarlık M-1 bölgesinde yer alan ve haksahipleri ile uzlaşma görüşmeleri devam eden 7. ve 8. Etap kentsel dönüşüm projesine ilişkin borçlandırma tutarının vadesinin belirlenmesi hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2174-2175-2176-2177-2178 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Teferrüç Mahallesi 2. Yeşil Cadde’ de bulunan oyun parkına “Şehit Ufuk KAPLANBAŞOĞLU” adının verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Erikli Mahallesi Hacivat Dereboyu Parkına isim verilmesi ile Akçağlayan Mahallesi Akçağlayan Toki Konutları İçerisinde bulunan seyir tepesindeki parkın adının değiştirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün, 2019 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - Bağımsız Üye Recep BAYRAM 1 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 29 kabul oyu) ile kabulüne,

 

22-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Mevlana Mahallesinde riskli alan ilan edilen alanda inşaat yapılması işinde kullanılan kredinin yeniden yapılandırılması için kredi kullanılmasına yönelik Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 35 kabul oyu) ile kabulüne,

 

23-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Belediyemize ait BURFAŞ A.Ş.’ deki % 0,3 oranında 70.100,00 TL nominal bedelli hissemizi BURKENT A.Ş’ ye devredilmesi konusunda Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti ve MHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

24

Fen İşleri Müdürlüğü’ nün, Ettat Et Ürünleri İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin, Belediyemize ait Sıracevizler Mahallesi, 389 ada, 1 parsel üzerindeki 2 katlı kapalı pazar binasının teras katına ilave olarak Sosyal Yaşam Merkezi yapılması işini “Ettat Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’ ismi verilmesi karşılığında şartlı bağışının kabul edilip edilemeyeceği ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Sinandede Mahallesi 4323 ada, 1 parsel; Baruthane Mahallesi 4246 ada, 51 parsel, 4271 ada 1 parsel; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 4130 ada 87 parsel, 1390 ada 8 parsel; Eğitim Mahallesi 3806 ada 4 parselde plan değişikliği ile ilgili Belediye Meclisimizin 07.10.2019 tarih ve 390 sayılı meclis kararına Valilik İdare ve Denetim Müdürlüğünün itirazı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Yiğitler Mahallesi 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında münferit alanlarda yaklaşık 30.77 hektarlık alanda plan değişikliği ile ilgili Belediye Meclisimizin 23.01.2020 tarih ve 67 sayılı meclis kararına 8 adet parsel malikinin itirazı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 14.02.2020 gün ve 7221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun gereğince İlçemizdeki bazı münferit plan ve parsellerde yükseklikler serbest olarak belirlendiği için kanun kapsamında işlem yapılması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi, 5053 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili Belediye Meclisimizin 04.09.2019 tarih ve 282 sayılı meclis kararına Valilik İdare ve Denetim Müdürlüğünün itirazı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında Yunusemre Mahallesi, 7484 ada, 5 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenönü Mahallesi, 7369 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Karaağaç Mahallesi, 645 ada, 24-25 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Vatan Mahallesi, 3971 ada, 82 parsel sayılı ve 340.20 m2 alanlı taşınmazın çoğu park alanında az bir kısmı ise yolda kalmakta olup, Belediyemizin kamulaştırma imar programından çıkartılıp/çıkartılamayacağı ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında tescilli yapı, yol ve yeşil alanda kalan Selimzade Mahallesi, 4107 ada, 74 parselde 140.83 m2 alanlı taşınmazın kamulaştırılması talebi ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mustafa BOZKURT’  un sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nazlı Merve ERYILMAZ’  ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Feridun ÖZYÜKSEL’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İsmail TEKİN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

Karar verildi.

 

 

 

Meclis Başkanı

Oktay YILMAZ

 

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU