Temel Değerlerimiz

· Birlik ve Dirlik Sağlayıcı: Paydaşlarıyla gönül köprüsü kurarak hizmetlerinde samimi ve
güvenilir olmak.
· Tarihi Değerlere Saygılı: Yıldırım’ın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak, gelecek nesillere
aktarılmasını sağlamak.
· Adil: İmkanları herkes için adil şekilde kullanmak ve kentli haklarını gözeterek hizmet sunmak.
· İnsan, Toplum ve Doğa Dostu: İnsan merkezli, toplumsal değerleri yaşatan ve çevre, iklim
dostu faaliyetler yürütmek.
· Yenilikçi ve Evrensel: Kent ve Kentliyi birlikte yeniliğin öznesi yaparak, değişim ve gelişimi
sürdürülebilir kılmak.
· Katılımcı: Karar süreçlerinde şeffaflığı ve katılımcılığı önceleyerek; birlikte yönetim kültürünü
yaymak.
· Model Geliştirici: Belediyecilik hizmetlerinde yenilikçi modeller geliştirmek ve standartları
yüksek uygulamalar yapmak.
· Sürdürülebilir ve Erişilebilir: Yaşayanları ile güçlü iletişim kanalları oluşturarak, sürdürülebilir
belediyecilik hizmetleri ile yaşam kalitesini yükseltmek.
· Kurumsal Kapasiteyi Arttırıcı: Kurum içi iletişimi ve performansı geliştirip, kaynakları etkin ve
verimli kullanmak.
· Değer Veren, Değer Katan: Vatandaşına değeri veren, sunduğu hizmetlerde etkili ve çözüm
odaklı olmak.
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU