01/02/2023 Tarihli Meclis Gündemi

Anasayfa > > 01/02/2023 Tarihli Meclis Gündemi
01/02/2023 Tarihli Meclis Gündemi
01/02/2023 15:00:00
Seçim Dönemi 2023
Seçim Döneminin 42. Toplantısı
 
BELEDİYE MECLİSİ
ŞUBAT AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
01/02/2023
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2023 Yılı
2.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
42. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1-  Geçen Toplantı Zaptının Okunması. 
2- Komisyonlardan Gelen Evrak: 
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Mahallesi İlave İmar Planı kapsamında Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7427 ada 9 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/3- İmar Komisyonunun 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Erikli Mahallesi, 2451 ada, 3 parsel ve 2471ada, 1 parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4043 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 7969 ada, 1 parsel ve 7975 ada, 1 parselin doğusunda yer alan tescil harici alana ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemize ait Kazımkarabekir Mahallesi, 3032 ada, 17 parselde 42,02 m2 hisse, 3032 ada, 14 parselde 29,26 m3 hisse olmak üzere toplam 71,28 m2 hissenin Zeynep BAHAR’ a ait Millet Mahallesi, 2916 ada, 30 parselde bulunan 41,51 m2, 2904 ada, 43 parselde bulunan 22,02 m2 olmak üzere toplam 63,53 m2 hisselerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine göre takasının yapılması hakkındaki raporu. 
2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli imar planında trafo alanında kalan ve trafo yapılması için devri talep edilen Belediyemize ait Millet Mahallesi, 3073 ada, 12 parsel sayılı ve 41,58 m2. alanın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesine göre Kıymet Takdirinin yaptırılmasına ve aynı yasanın 30. maddesine istinaden devriyle ilgili gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki raporu. 
2/8- Çevre ve Sağlık Komisyonunun, Doğal afetler ve zorlu iklim şartlarının çevre sağlığına etkileri ile Belediyemizce bu durumlarda yapılan çalışmaların incelenmesi hakkındaki raporu. 
2/9- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İlçemiz Ortabağlar Mahallesi 2. Kuşku Sokakta bulunan parka Şehit Er Hüseyin ERSOY isminin verilmesi hakkındaki raporu. 
2/10- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Sakarya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2212, 2213 ve 2214 üncü isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporu. 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri: 
3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca Mustafa BOZKURT’ un bağlı olduğu partiden istifası nedeniyle Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonuna kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçimi yapılması ile ilgili yazısı. 
3/2-
 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında hazırlanan (II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliği ile (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.
 
3/3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz Asfalt Şantiyesi Doğalgaz Abonelik Güvence bedeli için Bursagaz Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret Taahhüt A.Ş. lehine verilmek üzere 5.575.943,00 TL kesin ve süresiz Teminat Mektubu ile Belediyemize ait kurulu gücü 100 kW üstü 8 abonelik güvence bedeli için Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş. lehine verilmek üzere 1.107.645,16 TL kesin ve süresiz Teminat Mektubu alınabilmesi hususunda Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısı.
 
3/4- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yeşilyayla Mahallesi, 1204 ada, 2 parselin Belediyemiz V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili yazısı.
 
3/5- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Ortabağlar Mahallesi, 2200 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz ile üzerinde bulunan yapının kamulaştırılmasının Belediyemiz V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına alınıp/alınamayacağı ile ilgili yazısı. 
3/6- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama Planı kapsamında, Ortabağlar Mahallesi, 7333 ada, 2 parsel ile 2104 ada 4 parselde yapılan plan değişikliğine Bursa 4. İdare Mahkemesi kararı ile ilgili yazısı. 
3/7- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 25-34-35 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı. 
3/8- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2215, 2216, 2217 ve 2218 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı. 
3/9- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Çelebi Mehmet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230 ve 2231 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı. 
3/10- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Sakarya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2219, 2220, 2221, 2232 ve 2233 üncü isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı. 
  
                                                                                                                Oktay YILMAZ       
                                                                                                             Belediye Başkanı