04/01/2023 Tarihli Meclis Gündemi

Anasayfa > > 04/01/2023 Tarihli Meclis Gündemi
04/01/2023 Tarihli Meclis Gündemi
04/01/2023 00:00:00
Seçim Dönemi 2023
Seçim Döneminin 41. Toplantısı
 
BELEDİYE MECLİSİ
OCAK AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
04/01/2023
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2023 Yılı
1.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
41. Toplantısı
 
GÜNDEM:
1-  Geçen Toplantı Zaptının Okunması. 
2- Komisyonlardan Gelen Evrak: 
2/1- İmar Komisyonunun, sit alanından çıkarılan Bağlaraltı Mahallesi, 4162 ada, 3-7 parsellerin bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki raporu. 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 2826 ada, 1 parselin kuzeyindeki tescil harici alandaki plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4054 ada, 4 parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Eğitim Mahallesi, 3869 ada, 49 parsel, 3871 ada, 3 parsel ve 3869 ada, 46 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1680 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 98 parselin doğusundaki tescil harici alana ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Karapınar Mahallesi, 7976 ada, 3 parseldeki plan değişikliğine askı itirazının değerlendirilmesi hakkındaki raporu. 
2/8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Namazgah Mahallesi, 536 ada, 6-7-8 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 21 parsel sayılı ve 3.781,01 m2. alanlı taşınmazın imar planında yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporu. 
2/10- Hukuk Komisyonunun, İdaremizce TCK 184.madde imar kirliliği suçu kapsamında olması nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan davalarda Belediyemizin davaya müdahil olmasının takdiri bir yetki olduğu, idaremizce yapılan suç duyurusu üzerine kamu davası niteliği gereği bundan böyle TCK 184. madde kapsamında suçtan zarar gören sıfatıyla kamu davasına katılıp katılınmayacağı hususunda adli mercilerce görüş sorulması halinde, istisnai olarak Belediye Başkanlığınca ayrıca lüzum görülmedikçe açılacak davalarda müdahillik hakkından vazgeçilmesi (CMK m.237 ila m.243’de müdahil olunmaması) hakkındaki raporu. 
2/11- Çevre ve Sağlık Komisyonunun, İlçemizde bulunan park ve yeşil alanların sayısı, temizliği, bakımı ve korunması gibi konularda yapılan çalışmaların incelenmesi hakkındaki raporu. 
2/12- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Esenevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A301. Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu. 
2/13- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Güvercin Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu. 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri: 
3/1- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca Denetim Komisyonu seçimi yapılması ile ilgili yazısı. 
3/2- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 2023 yılı için Meclis Başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısı. 
3/3- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisinin 2023 yılı içinde bir ay tatil yapıp yapmayacağı, yapacak ise tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı. 
3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında hazırlanan (I) Sayılı Cetvel: Kadro İhdası, (II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliği ile (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro durumunun kabulü ile ilgili yazısı. 
3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde 2022 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2023 yılında da görevlerine devam etmesi uygun görülenlerin belirlenmesi (Ek-1) ve 2023 yılında görevlerine devam etmesi uygun görülenler ile 2023 yılı içerisinde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personelin sayısı, unvan ve hizmet sınıfının bulunduğu ekli tablonun (Ek-2) kabulü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2023 yılı için yayımlanacak olan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu Genelgenin ekinde yer alan 1 sayılı cetveldeki aylık net ücretlerin taban ücret üzerinden belirlenebilmesi ile ilgili yazısı. 
3/6- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün; Yıldırım Belediye Başkanlığı’ nın 2022 Mali Yılı bütçe faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin ekli listelerde belirtilen ödenek aktarması ve iptali işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili yazısı. 
3/7- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne 2023 Mali Yılı için belirtilen oranlar dahilinde Belediyemizce nakdi yardım yapılması ile ilgili yazısı. 
3/8- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Erikli Mahallesi, 1. Cadde üzerinde bulunan Bağlaraltı Park isminin “Şehit Ömer HALİSDEMİR” olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
3/9- Plan ve Proje Müdürlüğünün, mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi, 3073 ada, 12 parsel ve 41,58 m2. alanlı taşınmazın 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19. maddesinin 2/a fıkrası gereğince 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi kapsamında trafo yeri yapılması için Tedaş 19. Bölge Müdürlüğüne devri talebiyle ilgili yazısı. 
3/10- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Mahallesi İlave İmar Planı kapsamında, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 
3/11- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutkadı Mahallesi, 189 ada, 1-2-3-4-21-24-26-29-33-35-37 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısı. 
3/12- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında, Karaağaç Mahallesi, 645 ada, 58, 29 ve 30 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 
3/13- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Piremir Mahallesi, 353 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 
3/14- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2212, 2213 ve 2214 üncü isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
    
                                                                                                              Oktay YILMAZ       
                                                                                                             Belediye Başkanı