06/09/2023 Tarihli Meclis Gündemi

Anasayfa > > 06/09/2023 Tarihli Meclis Gündemi
06/09/2023 Tarihli Meclis Gündemi
02/09/2023 00:22:27
Seçim Dönemi
Seçim Döneminin . Toplantısı

BELEDİYE MECLİSİ

EYLÜL AYI OLAĞAN

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

06/09/2023

Toplantı Saati

15:00

Seçim Dönemi

2019-2024

2023 Yılı

8.OlağanToplantısı

Seçim Döneminin

48. Toplantısı

GÜNDEM:

 1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4014 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 108 ada 8 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 102 ada 2-3 parsellerdeplan değişikliği hakkındaki raporu. 

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 111 ada 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu. 

2/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Musababa Mahallesi, 4608 ada, 10-11-12-35-44 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu. 

2/6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2724 adanın güneyindeki tescil harici alan ile 2721 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.   

2/7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Namazgah Mahallesi, 536 ada 6-7-8 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı hakkındaki raporu.

2/8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Selçukbey Mahallesi, 2388 ada 20-21 parsellerdeki plan değişikliği hakkındaki raporu. 

2/9-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Vatan Mahallesi, 3971 ada, 54 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz Kamulaştırma Programından çıkartılması hakkındaki raporu.

2/10-

Çevre ve Sağlık Komisyonunun, halkımızda afete hazırlık ve farkındalık konularında çalışması yapılması hakkındaki raporu.

2/11-

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258. isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/12-

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2250. İsimsiz sokağa isim verilmesi ile 5. Çalışkan Sokağın yeniden düzenlenmesi hakkındaki raporu.

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1-

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2023 Mali Yılı bütçe uygulamaları çerçevesinde hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi ve öngörülemeyen giderler için 418.000.000-TL (dörtyüzonsekizmilyonTL) ek bütçe verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/2-

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliklerine Afet İşleri Müdürlüğü ile Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliklerinin de dahil edilerek revize edilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/3-

Zabıta Müdürlüğünün, Yıldırım Semt ve Giyim Pazarlarının kurulduğu alanda Belediyemiz tarafından inşaat çalışması başlatılacağından, çalışma tamamlanıncaya kadar söz konusu pazarların Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi üzerine geçici olarak taşınıp/taşınamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

3/4-

Zabıta Müdürlüğünün, Musababa Mahallesi, 2. Asa Sokak üzerine pazar kurulup/kurulamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

3/5-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Mimarsinan Mahallesi, 1650 ada, 16 parsel sayılı 4.785,00 m2 sahalı taşınmazda Belediyemize ait 727,37 m2’lik hissenin öğrenci yurdu inşa edilmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına (Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne) tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

3/6-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Namazgah Mahallesi, 544 ada, 1-2-3 ve 19 parsel sayılı taşınmazlar ve üzerindeki yapıların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/7-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 40 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 

3/8-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demetevler-İsabey Mahalleleri İmar Planı Revizyonu kapsamında, Demetevler Mahallesi, 6913 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/9-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Hacıseyfettin Mahallesi, 2771 ada, 3-4-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/10-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu kapsamında, İsabey Mahallesi, 2702 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/11-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 7271 ada, 64 parselin kuzey batısında yer alan Dokuzgözler Köprüsünün yürürlükteki plana işlenmesi için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/12-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında, Karaağaç Mahallesi, 671 ada, 19 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/13-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Meydancık Mahallesi, 164 ada, 9-10-11-12-13 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/14-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 1-2-32-33 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/15-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 4527 ada, 33 parselde bulunan 12. Kader Sokağın imar planına işlenmesi ile ilgili plan değişikliği yazısı.

3/16-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı Revizyonu kapsamında, Yeni Mahalle Mahallesi, 751 ada, 1-2-3-5-39 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/17-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yiğitler-75.Yıl-Bağlaraltı-Fidyekızık Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 6886 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/18-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1845 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/19-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 571 ada, 2 parselde plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısı.

3/20-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Plan Uygulama Hükümleri kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 1396 ada 1 parselin bir kısmı, Vatan Mahallesi 6305 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsellerin tamamı ile 6995 ada, 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 parsellere ilişkin Bursa Valiliği Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/21-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli İsabey Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanı içinde ve dışında yer alan imar adalarındaki yapılaşmanın tariflenmesine ilişkin plan notu değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/22-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Değirmenönü Mahallesi, 7427 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/23-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 98 parselin doğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/24-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Emirsultan Mahallesi, 287 ada, 1-2 parseller ve 639 ada, 7-8- parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/25-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Millet Mahallesi, 3073 ada, 12 parsel ve doğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/26-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kazımkarabekir Mahallesi, 2826 ada, 1 parselin kuzeyine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/27-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kazımkarabekir Mahallesi, 4631 ada 9-17-85 parseller ile 4634 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/28-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Şirinevler Mahallesi, 2767 ve 2776 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/29-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parselin güneydoğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/30-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Vatan Mahallesi, 3971 ada, 110 parselin güneyine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/31-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yiğitler Mahallesi, 4622 ada, 2-3- parseller ile 2661 ada, 2-3-4-5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/32-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yiğitler Mahallesi, 2666 ada, 1 parsel ile 4583 ada, 1 parsel ve tescil harici alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/33-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yunusemre Mahallesi, 3225 ada, 20 parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/34-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2259, 2260 ve 2261. isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

                                                                                                              Oktay YILMAZ                                                                                                    

                                                                                                             Belediye Başkanı