07/06/2023 Tarihli Meclis Gündemi

Anasayfa > > 07/06/2023 Tarihli Meclis Gündemi
07/06/2023 Tarihli Meclis Gündemi
07/06/2023 11:10:02
Seçim Dönemi
Seçim Döneminin . Toplantısı

 

 

BELEDİYE MECLİSİ

HAZİRAN AYI OLAĞAN

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

07/06/2023

Toplantı Saati

15:00

Seçim Dönemi

2019-2024

2023 Yılı

6.OlağanToplantısı

Seçim Döneminin

46. Toplantısı

GÜNDEM:

 1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4632 ada, 1 parselin kuzeyindeki tescil harici alan, 4626 ada 65 parsel ve Duaçınarı Mahallesi, 1656 ada, 1 ve 2 parselin kuzeyindeki tescil harici alanda plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Zümrütevler Mahallesi, 841 ada, 17-22 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı kapsamında, orman sınırı değişikliği sebebiyle muhtelif parsellerde yapılan plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4655 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4054 ada, 4 parselin batısındaki tescil harici alandaki plan değişikliğine askı itirazı hakkındaki raporu.

2/6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı İlavesi kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4162 ada, 3 ve 7 parsellerdeki plan değişikliğine askı itirazı hakkındaki raporu.

2/7-

İmar Komisyonunun, 1/1000  ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Piremir Mahallesi, 318 ada, 1-2 parsellerdeki plan değişikliğine askı itirazı hakkındaki raporu.

2/8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7391 ada, 2 numaralı parselin güneyindeki Çocuk Bahçesi Alanı, 7393 ada, 1 parsel ve 7392 ada 2 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/9-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kazımkarabekir Mahallesi, 4627 ada, 14 parselin doğusunda bulunan tescil harici alandan 89.13 m2’lik kısmın ihdas edilmesi ve ihdasen oluşan parsel ile  89.13 m2 yüzölçümlü 4626 ada, 65 parselin büyüklüğü ve değeri gözetilerek başabaş takasının yapılması hakkındaki raporu.

2/10-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, mülkiyeti Belediyemize ait Yunusemre Mahallesi, 3225 ada, 24 sayılı ve 136,48 m² sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince satışının yapılması hakkındaki raporu.

2/11-

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Çelebi Mehmet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Villa Sokağın 1. Aza Sokağa kadar uzatılması, 2. Kuzey Sokağın 1. Villa Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporu.

2/12-

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Engin Sokağın 2678 ada, 78 parsele kadar uzatılması, Hacivat Mahallesi 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249. isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporu.

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1-

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezinde dezavantajlı grupların topluma entegrasyonuna yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla,

2 ayrı programı içeren projenin II. fazının Belediyemizde uygulanabilmesi için Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile sözleşme imzalanması hususunda Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/2-

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Taşınır Mal Yönetmeliği’ nin “Kamu İdareleri Arasında Taşınır Devri ve Tahsisi” başlıklı 31. maddesince Belediyemiz taşınırlarında kayıtlı ve kullanılmayan araçların Harmancık Belediyesi ’ne bedelsiz devredilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/3-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 50 parsel sayılı ve 1.165,87 m2 sahalı taşınmaz üzerine “Yıldırım Nurten GÜLTEKİN OĞUZ Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” binası yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi uyarınca 25 yıl süre ile bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

3/4-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Karaağaç Mahallesi, 658 ada, 8 parsel sayılı ve 196,97 m2. sahalı taşınmaz üzerine “Yıldırım Medine-Hasan TOPAL Aile Sağlığı Merkezi” binası yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi uyarınca 25 yıl süre ile  bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

3/5-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Mollaarap Mahallesi, 612 ada, 29 parsel sayılı ve 3.839,38 m2. alanlı taşınmazın 130/11889 (41,98 m2) hissesi ile 612 ada, 30 parsel sayılı ve 3.560,38 m2 alanlı taşınmazın 130/11889 (38,93 m2) hissesinin satın alınması talebiyle ilgili yazısı.

3/6-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Ortabağlar Mahallesi, 2208 ada, 5 parsel sayılı ve 124,63 m2 alanlı taşınmazın Kamulaştırma Programına alınıp/alınamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

3/7-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Selçukbey Mahallesi, 2276 ada, 7 parsel sayılı ve 54,14 m2. alanlı taşınmazın Kamulaştırma Programına alınıp/alınamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

3/8-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 108 ada, 8 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/9-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 102 ada, 2-3 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/10-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Beyazıt Mahallesi, 3612 ada, 6-7-8-9-10-11 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/11-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Çam Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/12-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Başpınar Sokağın 3. Harman Sokağa, 5. Polat Sokağın Başpınar Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

                                                                                                             Oktay YILMAZ                                                                                                   

                                                                                                              Belediye Başkanı