03/05/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti

Anasayfa > > 03/05/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
03/05/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
09/05/2023 19:22:05
Seçim Dönemi
Seçim Döneminin . Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 45 inci, 2023 Yılı toplantı döneminin 5 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

 

Geçen Toplantı Zaptının yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı Revizyonu  kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 567 ada, 17 parsel ilişkin plan değişikliği ile ilgili raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin uygun olduğunun yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik İmar Planı kapsamında Karaağaç Mahallesi, 647 ada 10 parsele ilişkin plan değişikliği ile ilgili raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin uygun olduğunun yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 1396 ada, 1 parsel, Vatan Mahallesi, 6305 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parseller ile 6995 ada, 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 parsellere ilişkin plan değişikliği ile ilgili raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin uygun olduğunun yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, mülkiyeti Belediyemize ait Arabayatağı Mahallesi, 4732 ada, 13 parsel sayılı ve 160,91 m2. alanlı taşınmazın, devri talep edilen 40,00 m2’ lik kısmı ile ilgili raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda 4732 ada, 13 parsel sayılı ve 160,91 m2. alanlı taşınmazın 40,00 m2’ lik kısmının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. ve 30. maddelerine göre Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tedaş 19. Bölge Müdürlüğü' ne devrine, devriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek için Encümene yetki verilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Piremir Mahallesi, 382 ada, 28-63 ve 75 sayılı taşınmazlar ile ilgili raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda Piremir Mahallesi, 382 ada, 28-63 ve 75 sayılı taşınmazların Belediyemiz V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına ek olarak alınmasına öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına ve satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

 

7-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 25 sayılı parsel ile ilgili raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 25 sayılı ve 1.386,90 m2 sahalı parseldeki 397,00 m2. hissenin Belediyemiz V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına ek olarak alınmasına, öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına ve satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vatan Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Bekler Sokak ve Karınca Sokak ile ilgili raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda Vatan Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Bekler Sokağın Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına kadar kısaltılmasına, Karınca Sokağın Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına kadar uzatılmasına ile Derindere Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek onaylanması ile ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucu Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 64. maddesi uyarınca onaylanmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy çokluğu  ile kabulüne,

 

10-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdası için hazırlanan ekli cetvellerin (EK-1 ve Ek-2) kabulü ile Afet İşleri Müdürlüğünün kurulması ve bütçesinin tahsis edilmesi ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucu Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdasına Afet İşleri Müdürlüğünün kurulmasına ve bütçesinin tahsis edilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında hazırlanan (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulünü ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucu (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun onaylanmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, mülkiyeti Belediyemize ait Yunusemre Mahallesi, 3225 ada, 24 sayılı ve 136,48 m² sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereği satışının yapılıp yapılamayacağı ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucu Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4054 ada, 4 parselin batısındaki tescil harici alanda yapılan plan değişikliğine askı itirazı ilgili yazısının;mecliste görüşülmesi sonucu İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri 3. Derece Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4162 ada, 3-7 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucu İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

 

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Piremir Mahallesi, 318 ada, 1-2 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucu İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Çelebi Mehmet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Villa Sokağın 1. Aza Sokağa kadar uzatılması, 2. Kuzey Sokağın 1. Villa Sokağa kadar uzatılması ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucu Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Engin Sokağın 2678 ada, 78 parsele kadar uzatılması, Hacivat Mahallesi 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249. isimsiz sokaklara isim verilmesi ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucu Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT’ un sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’ in sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nazlı Merve ERYILMAZ’ ın sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Sedat Servet HOCAOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ali Haydar EFE’ nin sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Serkan BEKLEN’ in sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali ÇİFTÇİ, Süleyman ÖZTÜRK, Şefik KAYA, Cemal Abdulnasır YAŞAR, Ahmet SAGDIÇ, Selim YOLGEÇEN, Cahit GÜNER, Feridun ÖZYÜKSEL tarafından yazılı olarak verilen, ilçemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli İmar Planları kapsamında, imar adaları içerisinde kalan meskun yerleşim alanlarında doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından şebeke yatırımı yapılması yönünde taahhüt verilmesi ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun) 7. maddesi kapsamında İlçemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli İmar Planları kapsamında, imar adaları içerisinde kalan meskun yerleşim alanlarında doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından şebeke yatırımı yapılması hususunda taahhüt verilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz spor kulüplerinde bulunan engelli sporcularımızın branşları, katıldıkları müsabakalar ve engelli sporcularda psikolojik esneklik ve spora katılım motivasyonunun gelişimi açısından spora katılımlarının arttırılması hususunda çalışmalar yapılması ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonuna havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Turgay FERAHLIER, Mehmet YILMAZ  tarafından yazılı olarak verilen, Boşanmış veya ailesi tarafından dışlanmış çocuklu kadınlarımızın geçimini sağlayabilmek üzere çalışması için Belediyemizce yapılan veya yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi  Ferit GÜRSOY tarafından yazılı olarak verilen, Musababa Mahallesi,  2. Asa Sokak yol boyunca kurulan ve şuan için kaldırılan pazar alanının tekrar aktif hale getirilmesi ile ilgili önergenin;  mecliste görüşülmesi sonucunda Başkanlık Makamı’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

                                                                                                              Meclis Başkanı

                                                                                                              Oktay YILMAZ