05/04/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti

Anasayfa > > 05/04/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
05/04/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
18/04/2023 19:21:49
Seçim Dönemi
Seçim Döneminin . Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 05.04.2023 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 44 üncü, 2023 Yılı toplantı döneminin 4 üncü olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

 

Geçen Toplantı Zaptının yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

5393 Sayılı Kanun’un 33 üncü ve 24 üncü maddeleri uyarınca yapılan seçimlerin sonucuna göre;

 

          5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yıldırım Belediyesi Encümen Üyeliğine yapılan gizli oylama sonucu Hızır ÇETİNKAYA, Ahmet SAGDIÇ, Tarık KÖSE’ nin seçilmelerine,

 

           5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Plan ve Bütçe Komisyonuna Cahit GÜNER, Şefik KAYA, Süleyman ÖZTÜRK, İhsan BİLGİLİ ve Recep BAYRAM’ ın yapılan işaretli oylama sonucuna göre mevcudun oy birliği ile seçilmelerine,

            

              5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan İmar Komisyonuna yapılan işaretli oylama sonucuna göre Merve EKMEKCİ, Fatih KARA, Şenol ÇULCU, Burak Alp ÖZBEK ve Oktay ALTUN’ un yapılan işaretli oylama sonucuna göre mevcudun oy birliği ile seçilmelerine,

 

             5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Hukuk Komisyonuna yapılan işaretli oylama sonucuna göre İmren ÇAVUŞOĞLU, Hilmi PAKYÜREK, Feridun ÖZYÜKSEL, İsmail TURAN ve Servet ÇAĞIL’ ın yapılan işaretli oylama sonucuna göre mevcudun oy birliği ile seçilmelerine,

 

             5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonuna yapılan işaretli oylama sonucuna göre Ali ÇİFTÇİ, Mutlu KESKİN, Mustafa ÇALIŞKAN, İsmail TURAN ve Yunus COŞKUN’ un yapılan işaretli oylama sonucuna göre mevcudun oy birliği ile seçilmelerine,

                                                                                              

             5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonuna yapılan işaretli oylama sonucuna göre Cemal Abdulnasır YAŞAR, Selim YOLGEÇEN, Mücahit BOZKURT, Salih BARIŞ ve Nimet YILDIZ’ ın yapılan işaretli oylama sonucuna göre mevcudun oy birliği ile seçilmelerine,

 

             5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna yapılan işaretli oylama sonucuna göre Nazlı Merve ERYILMAZ, İmren ÇAVUŞOĞLU, Mustafa ÇALIŞKAN, Mustafa Engin KARGILI ve Turgay FERAHLIER’ in yapılan işaretli oylama sonucuna göre mevcudun oy birliği ile seçilmelerine,

 

              5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Çevre ve Sağlık Komisyonuna yapılan işaretli oylama sonucuna göre Ali ÇİFTÇİ, Ahmet SAGDIÇ, Ahmet AKSU, Emrullah ALTUN ve Ali Haydar EFE’ nin yapılan işaretli oylama sonucuna göre mevcudun oy birliği ile seçilmelerine,            

 

3-

Denetim Komisyonunun, Yıldırım Belediyesinin 2022 Yılına ait Denetim Raporu hakkında Meclise bilgi sunuldu.

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2720 ada, 2-3-5-6-7-23-24-25 parseller, 2721 ada, 1-2-3-7-8 parseller ile 2724 ada, 7 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000  ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında; Karamazak Mahallesi, 718 ada, 3-4-5 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında Duaçınarı Mahallesi, 1678 ada, 26 -27 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutkadı Mahallesi, 194 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 parseller, 195 ada, 14-15-16-17 parseller, 196 ada, 2-3-14-15-16-17-18-19 parseller, 197 ada, 1-2-3-4-5-7 parseller, 198 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9 parseller ve 8009 ada, 1-2-3-4-5-6 parselleri kapsayan  rezerv yapı alanı olarak ilan edilmesi planlanan bölgedeki ruhsat işleminin, plan ve uygulamasının durdurulmasına hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 5327 ada 1-2 parseller, 5326 ada 1 parsel, 5328 ada 1-2 parsel, 5338 ada 1 parsel ile 5337 ada 1-2 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, mülkiyeti Nihat GENÇER’ e ait Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 34 parsel sayılı ve 390.00 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hacivat Mahallesi, 3559 ada, 49 sayılı ve 3656,81 m2 sahalı parselde Recep SIRMA’ ya ait 165,38 m2 hisse ile Türkan SIRMA’ ya ait 209,97 m2 hissenin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 36 sayılı parselde bulunan hisselerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Akçağlayan Mahallesi, 942 ada, 6 parsel üzerinde bulunan iki katlı bina ve arsanın cami bahçesi olarak kullanılmak üzere satın alınması veya kamulaştırılması hakkındaki raporunun; İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliklerine İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü Yönetmeliği de dahil edilerek revize edilmesi hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonunun, yapılmakta olan Makbule Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezinin evlerinden çıkamayan özel gereksinimli çocuklarımızın ihtiyaçlarına göre dizayn edilip hizmete sunulması hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonunun, ilçemizde spora, sanata yetenekli öğrencilerin belirlenmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılması hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, kadına yönelik ayrımcı ve önyargılı uygulamaların ortadan kaldırılması hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Çevre ve Sağlık Komisyonunun, İlçemiz sınırları dahilinde belediyemizce toplanan tüm atıkların nasıl değerlendirildiği veya imha edildiği ve bu durumların çevreye etkisinin araştırılması hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Samanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sel Sokağın Samanlı Mahallesi sınırına kadar, Yiğitler Caddesinin Sel Sokağa kadar uzatılması ile 2234. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2022 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM, Alirıza DURMAZ 10 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile AK Parti ve MHP   Gruplarının 28 kabul oyu) ile kabulüne,

 

20-

Yazı İşleri Müdürlüğünün, üyesi bulunduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği Meclisinde yedek meclis üyesi olan Ahmet YILDIZ’ ın Belediyemiz meclis üyeliği görevinden istifa etmesi nedeniyle birliğe yedek meclis üyesi seçiminin yapılması ile ilgili yazısının; Türk Dünyası Belediyeler Birliği yedek meclis üyeliğine Mustafa ÇALIŞKAN’ ın seçilmesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Otosansit Uygulama İmar Planı kapsamında, mülkiyeti belediyemize ait Yiğitler Mahallesi, 2652 ada, 9 parsel sayılı Oto Sanayi Sitesi (Otosansit) içinde bulunan binanın Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (d) fıkrasına istinaden tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, mülkiyeti Belediyemize ait Arabayatağı Mahallesi, 4732 ada, 13 parsel sayılı ve 160,91 m2. alanlı taşınmazın ekteki pafta örneğinde trafo yapılan 40,00 m2’ lik kısmın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. ve 30. maddelerine göre TEDAŞ’ a devri talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Piremir Mahallesi, 382 ada, 28-63 ve 75 sayılı taşınmazların yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan binalar, eklentiler, ağaçlar ve duvarların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

 

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Fidyekızık Mahallesi, 4192 ada, 11 parsel, 4195 ada, 1 parselin bir kısmı ile adı geçen parselin batısında kalan tescil harici alan, 75. Yıl Mahallesi, 4215 ada, 9 parselin bir kısmı ile ilgili plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 75. Yıl ve Esenevler Mahallelerini kapsayan 40.9 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün güncel orman sınırlarına göre yeniden düzenleme yapılması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4655 ada, 1 parselde plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı Revizyonu kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 567 ada, 17 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında, Karaağaç Mahallesi, 647 ada, 10 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Namazgah Mahallesi, 536 ada, 1-11-12 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Vatan Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Bekler Sokağın Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına kadar kısaltılması, Karınca Sokağın Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına kadar uzatılması ile Derindere Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet AKSU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Sedat Servet HOCAOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediye Başkanlığının 2019-2024 Stratejik Planları Çerçevesinde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel anlamda yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla yapılacak yatırımların ve kamulaştırma işlemlerinin finansmanında kullanılmak üzere Kamu Bankalarından 32.000.000,00 TL kredi alımı ile ilgili önergenin; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM, Alirıza DURMAZ 10 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile AK Parti ve MHP   Gruplarının 28 kabul oyu) ile kabulüne,

 

34-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, %100 hissesi Yıldırım Belediyemize ait olan Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Yıldırım Belediye Başkanlığı kefaleti ile EYT kapsamında emekliye ayrılacak olan personellerin kıdem tazminatının ödenmesi için Kredi Garanti Fonu kefaletli Kamu Bankalarından 50.000.000,00 TL(ellimilyon) tutarlı EYT destek kredisi kullanımı ile ilgili önergenin, yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, %100 hissesi Yıldırım Belediyesine ait olan Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin nakdi ve ayni sermaye arttırımı ile ilgili alınan 01.02.2023 tarihli ve 84-85 sayılı Kararlarının iptal edilmesine ve şirketin 1.000.000,00 (Birmilyon)  TL olan sermayesinin, 10.000.000,00 (onmilyon) TL arttırılarak   11.000.000,00 (onbirmilyon) TL’ ye çıkarılmasına, arttırılan 10.000.000,00 (onmilyon) TL sermayenin tamamının nakdi olarak karşılanması ile ilgili önergenin, yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Cemal Abdulnasır YAŞAR  tarafından yazılı olarak verilen, Siteler Mahallesinde bulunan, Kaplıkaya Cazibe Merkezi içerisinde yer alan lokanta, restaurant ve kafeteryanın 10 yıl süre ile kiralama işlemi için Yıldırım Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili önergenin, yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Çınarönü Mahallesi, 3567 ada, 36 parsel üzerinde yapılması planlanan yapım işi projesinin istekliler arasından belirlenecek yüklenici tarafından inşaat uygulamasının yapılarak taşınmazlar üzerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h maddesi ile 18/e maddeleri uyarınca sınırlı ayni hak tesisi (üst hakkı) yaptırılarak 29 yıl süreyle işletilmesi ya da kiralanması yöntemlerinden biriyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca ihalesi ile ilgili önergenin, yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, 5393 sayılı Belediye Kanununun 53. maddesi kapsamında Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi kapsayan afet bölgesine gerekli yardım ve desteği sağlamak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) bendi uyarınca Belediyemiz ile Türkiye Kızılay Derneği (Türkiye Kızılay Derneği Bursa İl Merkezi Başkanlığı veya Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şube Başkanlığı) arasında işbirliği protokolü imzalanması ile ilgili önergenin, yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN tarafından yazılı olarak verilen, Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilen ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda yapılacak kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılması için Belediyemize devredilen Mimarsinan Mahallesi, 8019 ada, 1 parsel A Blokta 29 adet, C Blokta 31 adet toplamda 60 adet daire ve 4 adet ticari alanın trampa ve satışının yapılması ile ilgili önergenin, yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

40-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, Çelebi Mehmet Mahallesi, 4793 ada, 21 sayılı ve 11204,42 m2. parsel sayılı taşınmazın satın alınması ile ilgili önergenin, yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

41-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 25 sayılı parselde şahıs mülkiyetinde kalan 397,00 m2. hissenin öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına ek olarak alınarak kamulaştırılması ile ilgili önergenin, Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

42-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Cahit GÜNER tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutdede Mahallesi, 7808 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

43-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mustafa Engin KARGILI, Emrullah ALTUN, Burak Alp ÖZBEK, Salih BARIŞ, İsmail TURAN tarafından yazılı olarak verilen, İklim değişikliği sürecinde yağış rejimindeki değişikliklerin çevresel yapıya etkilerinin incelenmesi ve gerekenlerin yapılması ile ilgili önergenin; Çevre ve Sağlık Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

44-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Servet ÇAĞIL ve İsmail TEKİN tarafından yazılı olarak verilen, deprem afetine hazırlık yapmak amacıyla mahallelerde ve yapılacak inşaatlarda yapılması gerekenler ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

45-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz ile Bulgaristan’ ın Burgaz (Burgas) Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

                                                                                                              Meclis Başkanı

                                                                                                              Oktay YILMAZ