05/07/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti

Anasayfa > > 05/07/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
05/07/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
12/07/2023 16:21:06
Seçim Dönemi
Seçim Döneminin . Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 05.07.2023 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 47 inci, 2023 Yılı toplantı döneminin 7 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

 

Geçen Toplantı Zaptının yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Vatan Mahallesi, 4052 ada, 39-40-41-42-43 parsellerdeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Sinandede Mahallesi, 8030 ada 1 parsel (eski:4325 ada, 1-2-3 parseller), 7096 ada 1-7-8 parseller (eski:1-2-3-4-5-6 parseller), Şükraniye Mahallesi 8022 ada 1-2 parseller (eski:3659 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller), Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8021 ada 1 parsel (eski:1363 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parseller), Beyazıt Mahallesi 8024 ada 1-2 parsellerdeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinande-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Beyazıt Mahallesi, 3612 ada, 6-7-8-11 parseller plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollaarap Mahallesi, 612 ada, 29 ve 30 parsel sayılı taşınmazların satın alınması hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda satın alma talebinin uygun olmadığına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ortabağlar Mahallesi, 2208 ada, 5 parsel sayılı ve 124,63 m2 alanlı taşınmaz ve üzerindeki binanın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda taşınmaz ve üzerindeki binanın Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına ek olarak alınarak kamulaştırılmasının uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selçukbey Mahallesi, 2276 ada, 7 parsel sayılı ve 54,14 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda taşınmazın kamulaştırılması için Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına ek olarak alınmasının uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, boşanmış veya ailesi tarafından dışlanmış çocuklu kadınlarımızın geçimini sağlayabilmeleri için çalışması gerektiği durumlarda Belediyemizce yapılan veya yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesi hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda çocuklu kadınlarımızın geçimini sağlayabilmeleri için yapılan mesleki eğitim programları, iş başı eğitim programları, istihdam merkezinin firmalara yönlendirme çalışmaları ile ilgili komisyon raporunun uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, kadın istihdamının arttırılması, kadın girişimciliği ile kooperatifçiliğin güçlendirilmesi ve desteklenmesi için çalışma yapılması hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda kadın girişimciliği ile kooperatifçiliğin güçlendirilmesi ve desteklenmesi için ulusal ve uluslararası kurumlardan alınan destekler ve Belediyemizce hazırlanan hibe projeleri çalışmaları ile ilgili komisyon raporunun uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonunun, Belediyemiz spor kulüplerinde bulunan engelli sporcularımızın branşları, katıldıkları müsabakalar ve öğrencilerimizin spora katılımlarının arttırılması hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda engelli sporcularımızın Gençlik Spor ve İşleri Müdürlüğünce spor komplekslerimizde birçok branşta spora katılımlarının sağlandığı ve katılımlarının arttırılması hususunda yapılan çalışmaları ile ilgili komisyon raporunun uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

Çevre ve Sağlık Komisyonunun, İklim değişikliği sürecinde yağış rejimindeki değişikliklerin çevresel yapıya etkilerinin incelenmesi ve gerekenlerin yapılması hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce, iklim değişikliğinin etkileri hususundaki çalışmalar ve verilen eğitimlerle vatandaşların bilgilendirilmeleri ile ilgili komisyon raporunun uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Çam Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Çam Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Başpınar Sokağın 3. Harman Sokağa, 5. Polat Sokağın Başpınar Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Başpınar Sokağın 3. Harman Sokağa, 5. Polat Sokağın Başpınar Sokağa kadar uzatılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Fen İşleri Müdürlüğü’nün, İlçemiz Karaağaç Mahallesi Küçükaralık Sokak ile Osmangazi İlçesi Maksem Mahallesi Dere Sokağı bağlayan mevcut araç ve yaya köprüsünün yenilenmesi için Belediyemiz ile Osmangazi Belediyesi arasında protokol imzalanmak üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda mevcut araç ve yaya köprüsünün yenilenmesi için Belediyemiz ile Osmangazi Belediyesi arasında protokol imzalanmak üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 111 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Musababa Mahallesi, 4608 ada, 10-11-12-35-44 parsellerde plan değişikli talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Maltepe Mahallesi, 3911 ada, 17 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2724 adanın güneyindeki ve koruma alanı bitişiğindeki tescil harici alanda trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzargahı Uygulama İmar Planı kapsamında, Ortabağlar Mahallesi, 7333 ada, 2 parsel; 2104 ada, 3-4 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Namazgah Mahallesi, 536 ada, 6-7-8 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısının;mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Kazımkarabekir Mahallesi, 2829 ada, 15 parselin batısına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının;mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Yunusemre Mahallesi, 3887 ada, 121-122 parselin batısına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

 

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 26 parselin güneybatısına (6 parselin güneydoğusu) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Demetevler Mahallesi, 5230 ada, 1 parsel, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 22 parsel ile 928 ada, 119 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının;mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258. İsimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Çalışkan Sokağın yeniden düzenlenmesi ile 2250. İsimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili  yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet AKSU’ nun sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şenol ÇULCU’ nun sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT’un sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU’ nun sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK’ ün sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Servet ÇAĞIL’ın sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Oktay ALTUN’ un sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Recep BAYRAM’ ın sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN tarafından yazılı olarak verilen, 02.05.2001 tarih ve 24390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 18.04.2001 tarih ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun) ile 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. maddesine (11.05.2018-7143/16 md.) göre İlçemizde uygulama imar planı bulunmayan bölgelere doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından doğalgaz verilebilmesi için çalışmalar yapılmakta olup, elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı tesisleri tamamlanmış meskun yerleşim alanlarında bulunan vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenli altyapı sistemleri hizmetlerinin verilmesi adına yolların asfaltlanması ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda İlçemizde uygulama imar planı bulunmayan ve elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı tesisleri tamamlanmış meskun yerleşim alanlarında bulunan  yolların asfaltlanmasının uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi 3113 ada, 11 sayılı parsel ile Çınarönü Mahallesi, 3567 ada, 33-34-35 sayılı parsellerde bulunan dairelerin trampa ve satışının yapılması için işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda dairelerin trampa ve satışının yapılmasının uygun olduğuna ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Selçukbey Mahallesi, 2388 ada, 20 ve 21 parsel çevresinde plan değişikliği ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Değirmenönü Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında Karapınar Mahallesi, 1968 ada, 51 parselde plan değişikliği  ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Şirinevler Mahallesi, 1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490 adalar ve çevresine ilişkin plan değişikliği ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

40-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Emrullah ALTUN, İsmail TURAN, Burak Alp ÖZBEK, Salih BARIŞ, İhsan BİLGİLİ ve Mustafa Engin KARGILI tarafından yazılı olarak verilen, mikroplastik atıkların çevreye etkileri konusunda bir farkındalık oluşturmak ve bu konuda halkımızın bilinçlendirilmesi amacıyla çalışma yapılması ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Çevre ve Sağlık Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

41-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, Alirıza DURMAZ ve Nurettin SANATÇI tarafından yazılı olarak verilen, 14 Mayıs ve 28 Mayıs Genel Cumhurbaşkanlığı seçimleri esnasında Belediyemiz sınırları içerisinde ne kadar kaçak yapı yapıldığı özellikle Vakıf ve Samanlı Bölgesinde depo, küçük sanayi işletmesi (sanayi binası) yapıldığı ve bu yapılanlara ilişkin ne tür uygulamalar yapıldığı ile kesilen cezalar hakkında bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Başkanlık Makamı’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

42-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FEAHLIER ve Ferit GÜRSOY tarafından yazılı olarak verilen, SS Emir Kent Isı Merkezi İşletme Kooperatifinin ısı merkezinde kalan Kaplıkaya Mahallesi, 489 ada, 15 parselin yola giden arsa miktarı kadar arsanın kuzeyinde kalan 489 ada, 11-12 ve 13 parselden aynı miktarda takas yapılması ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Başkanlık Makamı’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

43-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FEAHLIER ve Ferit GÜRSOY tarafından yazılı olarak verilen, Mimarsinan Mahallesi, Gemici Sokakta bulunan 1592 ada, 6 parselde bulunan 63 m2 yolun kamulaştırılması veya satın alınması yoluyla sokağın çıkmaz sokak olmaktan kurtarılması ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Başkanlık Makamı’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

                                                                                                              Meclis Başkanı

                                                                                                              Oktay YILMAZ