06/09/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti

Anasayfa > > 06/09/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
06/09/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
14/09/2023 11:41:41
Seçim Dönemi
Seçim Döneminin . Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06.09.2023 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 48 inci, 2023 Yılı toplantı döneminin 8 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

 

Geçen Toplantı Zaptının yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4014 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 108 ada 8 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün uygun görmesi halinde yürürlüğe girmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 102 ada 2-3 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün uygun görmesi halinde yürürlüğe girmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 111 ada 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün uygun görmesi halinde yürürlüğe girmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Musababa Mahallesi, 4608 ada, 10-11-12-35-44 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün uygun görmesi halinde yürürlüğe girmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2724 adanın güneyindeki tescil harici alan ile 2721 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin uygun olduğuna, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığına iletilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

 

 

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Namazgah Mahallesi, 536 ada 6-7-8 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğine yapılan askı itirazının uygun olmadığına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Selçukbey Mahallesi, 2388 ada 20-21 parsellerdeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

10-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Vatan Mahallesi, 3971 ada, 54 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz Kamulaştırma Programından çıkartılması hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda taşınmazın Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programından çıkartılması talebinin reddine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

11-

Çevre ve Sağlık Komisyonunun, halkımızda afete hazırlık ve farkındalık konularında çalışması yapılması hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda afetlere hazırlık hakkında çalışmalar yapılmakta, bilgilendirme ve eğitimler planlanmış olup plan doğrultusunda hareket edildiğine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

12-

 

 

 

 

  

 

    13-

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258. isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258. isimsiz sokaklara raporda belirtilen isimlerin verilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2250. İsimsiz sokağa isim verilmesi ile 5. Çalışkan Sokağın yeniden düzenlenmesi hakkındaki raporunun, mecliste görüşülmesi sonucunda Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2250. isimsiz sokağa Sazlık Sokak ismi verilmesine, 5. Çalışkan Sokağın raporda belirtildiği şekliyle yeniden düzenlenmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 
   14-

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2023 Mali Yılı bütçe uygulamaları çerçevesinde hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi ve öngörülemeyen giderler için 418.000.000-TL (dörtyüzonsekizmilyonTL) ek bütçe verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

15-

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliklerine Afet İşleri Müdürlüğü ile Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliklerinin de dahil edilerek revize edilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda HukukKomisyonu’ na havalesineyapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

16-

Zabıta Müdürlüğünün, Yıldırım Semt ve Giyim Pazarlarının kurulduğu alanda Belediyemiz tarafından inşaat çalışması başlatılacağından, çalışma tamamlanıncaya kadar söz konusu pazarların Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi üzerine geçici olarak taşınıp/taşınamayacağı talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda pazar alanındaki çalışma tamamlanıncaya kadar aynı günlerde pazarların geçici olarak Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi üzerine taşınmasının uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

17-

Zabıta Müdürlüğünün, Musababa Mahallesi, 2. Asa Sokak üzerine pazar kurulup/kurulamayacağı talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda Musababa Mahallesi, 2. Asa Sokak üzerine pazar kurulmasına ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

18-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Mimarsinan Mahallesi, 1650 ada, 16 parsel sayılı 4.785,00 m2 sahalı taşınmazda Belediyemize ait 727,37 m2’lik hissenin öğrenci yurdu inşa edilmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına (Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne) tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda Mimarsinan Mahallesi, 1650 ada, 16 parsel sayılı 4.785,00 m2 sahalı taşınmazda Belediyemize ait 727,37 m2’lik hissenin 25 yıl süre ile bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına (Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne) tahsisine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

 

 

19-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Namazgah Mahallesi, 544 ada, 1-2-3 ve 19 parsel sayılı taşınmazlar ve üzerindeki yapıların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

20-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 40 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının;mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

21-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demetevler-İsabey Mahalleleri İmar Planı Revizyonu kapsamında, Demetevler Mahallesi, 6913 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

22-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Hacıseyfettin Mahallesi, 2771 ada, 3-4-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

23-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu kapsamında, İsabey Mahallesi, 2702 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

24-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 7271 ada, 64 parselin kuzey batısında yer alan Dokuz gözler Köprüsünün yürürlükteki plana işlenmesi için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmarKomisyonu’ na havalesineyapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

25-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında, Karaağaç Mahallesi, 671 ada, 19 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

26-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Meydancık Mahallesi, 164 ada, 9-10-11-12-13 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

27-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 1-2-32-33 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

28-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 4527 ada, 33 parselde bulunan 12. Kader Sokağın imar planına işlenmesi ile ilgili plan değişikliği yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

29-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı Revizyonu kapsamında, Yeni Mahalle Mahallesi, 751 ada, 1-2-3-5-39 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının;mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

30-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yiğitler-75.Yıl-Bağlaraltı-Fidyekızık Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 6886 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

31-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1845 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

32-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 571 ada, 2 parselde plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

33-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Plan Uygulama Hükümleri kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 1396 ada 1 parselin bir kısmı, Vatan Mahallesi 6305 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsellerin tamamı ile 6995 ada, 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 parsellere ilişkin Bursa Valiliği Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

34-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli İsabey Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanı içinde ve dışında yer alan imar adalarındaki yapılaşmanın tariflenmesine ilişkin plan notu değişikliği talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

35-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Değirmenönü Mahallesi, 7427 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

36-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 98 parselin doğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

37-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Emirsultan Mahallesi, 287 ada, 1-2 parseller ve 639 ada, 7-8- parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmarKomisyonu’ na havalesineyapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

38-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Millet Mahallesi, 3073 ada, 12 parsel ve doğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

39-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kazımkarabekir Mahallesi, 2826 ada, 1 parselin kuzeyine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

40-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kazımkarabekir Mahallesi, 4631 ada 9-17-85 parseller ile 4634 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmarKomisyonu’ na havalesineyapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

41-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Şirinevler Mahallesi, 2767 ve 2776 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

42-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parselin güneydoğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

43-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Vatan Mahallesi, 3971 ada, 110 parselin güneyine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

 

 

44-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yiğitler Mahallesi, 4622 ada, 2-3- parseller ile 2661 ada, 2-3-4-5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmarKomisyonu’ na havalesineyapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

45-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yiğitler Mahallesi, 2666 ada, 1 parsel ile 4583 ada, 1 parsel ve tescil harici alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmarKomisyonu’ na havalesineyapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

46-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yunusemre Mahallesi, 3225 ada, 20 parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmarKomisyonu’ na havalesineyapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

47-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2259, 2260 ve 2261. isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda Eğitim Kültür ve Hizmet Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

48-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Merve EKMEKCİ’ nin sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

49-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Yaşar ELMAS’ ın sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

50-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cahit GÜNER’ in sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

51-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN’ ın sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

52-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Burak Alp ÖZBEK’ in sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

53-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İsmail TEKİN’ in sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

54-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 150 parsel sayılı yerde  bulunan Belediyemize ait taşınmaz malların satışı ile ilgili önergenin, mecliste görüşülmesi sonucunda Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 150 parsel sayılı yerde  bulunan Belediyemize ait taşınmaz malların satışında, satış bedelinin en az %50'si peşin alınmak kaydıyla kalan miktarın en fazla 24 ay içerisinde ödenmesi, ödemelerde yıllık %30 vade farkı uygulanması, taksit ödeme seçeneklerinin belirlenmesinde ise taksit sayısı 24 ayı geçmemek üzere Belediye Encümenin yetkili kılınmasına, yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

55-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Mimarsinan Mahallesi, 8019 ada, 1 parsel sayılı yerde  bulunan Belediyemize ait taşınmaz malların satışı ile ilgili önergenin, mecliste görüşülmesi sonucunda Mimarsinan Mahallesi, 8019 ada, 1 parsel sayılı yerde  bulunan Belediyemize ait taşınmaz malların satışında satış bedelinin en az %50'si peşin alınmak kaydıyla kalan miktarın en fazla 24 ay içerisinde ödenmesi, ödemelerde yıllık %25 vade farkı uygulanması, taksit ödeme seçeneklerinin belirlenmesinde ise taksit sayısı 24 ayı geçmemek üzere Belediye Encümenin yetkili kılınmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

56-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, Çınarönü Mahallesi, 3567 ada, 33-34-35 parsel sayılı yerde  bulunan Belediyemize ait taşınmaz malların satışı ile ilgili önergenin, mecliste görüşülmesi sonucunda Çınarönü Mahallesi, 3567 ada, 33-34-35 parsel sayılı yerde  bulunan Belediyemize ait taşınmaz malların satışında satış bedelinin en az %50'si peşin alınmak kaydıyla kalan miktarın en fazla 24 ay içerisinde ödenmesi, ödemelerde yıllık %25 vade farkı uygulanması, taksit ödeme seçeneklerinin belirlenmesinde ise taksit sayısı 24 ayı geçmemek üzere Belediye Encümenin yetkili kılınmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

57-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen, Yiğitler Mahallesi, 2652 ada, 9 sayılı parselin batısında bulunan bina ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Yiğitler Mahallesi, 2652 ada, 9 sayılı parselin batısında bulunan binanın tadilatının yapılması için Belediyemiz ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

58-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Cumalıkızık Mahallesi, 7433 ada, 7 sayılı 3.433,46 m2. sahalı parselde, Belediyemize ait 413,31 m² hisse ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Cumalıkızık Mahallesi, 7433 ada, 7 sayılı 3.433,46 m2. sahalı parselde, Belediyemize ait 413,31 m² hissenin; kat karşılığı anlaşma yapmak, hasılat paylaşımı, herhangi bir yöntemle toplu konut, fabrika, hastane, ticari yapı vb. inşaatların yapılması ve yaptırılması için, kat karşılığı ve hasılat paylaşımı yapılamayacak ölçekteki küçük hisse ve parsellerin piyasa koşullarına göre gerektiğinde satış yolu ile gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, kat karşılığı oranının belirlenmesi için yüklenici firmalar ve Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm San. Tic. A.Ş. ile protokol yapmak veya sözleşme imzalamak hususlarında Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

59-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Yusuf DEMİROK tarafından yazılı olarak verilen, Davutkadı Mahallesi 186 ada - 187 ada - 188 ada - 189 ada - 190 ada ile Yediselviler Mahallesi 1205 ada da bulunan muhtelif parseller ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Davutkadı Mahallesi 186 ada - 187 ada - 188 ada - 189 ada - 190 ada ile Yediselviler Mahallesi 1205 ada da bulunan muhtelif parsellerin imar uygulaması tescili sonrası oluşacak adalarında kat karşılığı anlaşma yapmak, hasılat paylaşımı, herhangi bir yöntemle toplu konut, fabrika, hastane, ticari yapı vb. inşaatların yapılması ve yaptırılması için, kat karşılığı ve hasılat paylaşımı yapılamayacak ölçekteki küçük hisse ve parsellerin piyasa koşullarına göre gerektiğinde satış yolu ile gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, kat karşılığı oranının belirlenmesi için yüklenici firmalar ve Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm San. Tic. A.Ş. ile protokol yapmak veya sözleşme imzalamak hususlarında Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

60-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz ile Samsun İli Vezirköprü Belediyesi arasında karşılıklı ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, kültür, sanat, eğitim ve spor gibi alanlarda ortak faaliyet ve projeler üretmek amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Hukuk Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

61-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, Duaçınarı Mahallesi, 1840 ada, 16 parselde plan değişikliği  ile ilgili önergenin; meclistegörüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

62-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mutlu KESKİN tarafından yazılı olarak verilen, Vakıf Mahallesi, 2675 ada, 18-19-20 parsellerde plan değişikliği  ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

63-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, Mimarsinan Mahallesi, 1569 ada, 3 parselin kuzeyinde 9 parselin batısında kalan yeşil alana trafo konulması ile ilgili önergenin; meclistegörüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

64-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA ve MHP Grubu Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ arafından yazılı olarak verilen, Zümrütevler Mahallesi, 1007 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

65-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mustafa Engin KARGILI, İsmail TURAN, Salih BARIŞ ve Emrullah ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Yavuzselim parkına çeşme yapılması ve çeşmeye“Şehit Jandarma  Komando Onbaşı Timur Atasever” adının verilmesi ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesineyapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

66-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TURAN,  Emrullah ALTUN, İhsan BİLGİLİ ve Salih BARIŞ ve tarafından yazılı olarak verilen, mahallelerimizde uygun alanlarda sokak basketbolu alanları oluşturulması ve teşvik olması açısından sokak basketbolu turnuvası düzenlenebilmesi ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ na havalesineyapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

67-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Recep BAYRAM, Nimet YILDIZ ve Cemil OCAK tarafından yazılı olarak verilen, Değirmenönü Mahallesi, 2. Babacan Sokak başına asfalt ve çakıl dökülmesi ile ilgili önergenin; meclistegörüşülmesi sonucunda Başkanlık Makamı’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

68-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Turgay FERAHLIER ve Mehmet YILMAZ tarafından yazılı olarak verilen, Erikli Mahallesine alternatif bir güzergah oluşturulması açısından Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü altında bulunan yaya köprünün tamiratının yapılarak araç ve yaya trafiğine açılıp Erikli Caddesinin araç yoğunluğunun azaltılması ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Başkanlık Makamı’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

69-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Turgay FERAHLIER ve Mehmet YILMAZ tarafından yazılı olarak verilen, Musababa Mahallesi, 2 Asa Sokak üzerine pazar kurulması ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Başkanlık Makamı’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

70-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER, Serkan BEKLEN, Ferit GÜRSOY tarafından yazılı olarak verilen, afet sonrası kadınlarımızın yaşayabileceği problemleri en aza indirebilmek için alınması gereken önlemler ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

                                                                                                              Meclis Başkanı

                                                                                                              Oktay YILMAZ