07/06/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti

Anasayfa > > 07/06/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
07/06/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
13/06/2023 11:34:25
Seçim Dönemi
Seçim Döneminin . Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 07.06.2023 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 46 ıncı, 2023 Yılı toplantı döneminin 6 ıncı olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1-

Geçen Toplantı Zaptının yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4632 ada, 1 parselin kuzeyindeki tescil harici alan, 4626 ada 65 parsel ve Duaçınarı Mahallesi, 1656 ada, 1 ve 2 parselin kuzeyindeki tescil harici alanda plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Zümrütevler Mahallesi, 841 ada, 17-22 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı kapsamında, orman sınırı değişikliği sebebiyle muhtelif parsellerde yapılan plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4655 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4054 ada, 4 parselin batısındaki tescil harici alandaki plan değişikliğine askı itirazı hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda itirazın uygun olmadığına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı İlavesi kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4162 ada, 3 ve 7 parsellerdeki plan değişikliğine askı itirazı hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda itirazın uygun olmadığına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000  ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Piremir Mahallesi, 318 ada, 1-2 parsellerdeki plan değişikliğine askı itirazı hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda itirazın uygun olmadığına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7391 ada, 2 numaralı parselin güneyindeki Çocuk Bahçesi Alanı, 7393 ada, 1 parsel ve 7392 ada 2 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

10-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kazımkarabekir Mahallesi, 4627 ada, 14 parselin doğusunda bulunan tescil harici alandan 89.13 m2’lik kısmın ihdas edilmesi ve ihdasen oluşan parsel ile  89.13 m2 yüzölçümlü 4626 ada, 65 parselin büyüklüğü ve değeri gözetilerek başabaş takasının yapılması hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda başabaş takasının yapılmasının uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

11-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, mülkiyeti Belediyemize ait Yunusemre Mahallesi, 3225 ada, 24 sayılı ve 136,48 m² sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince satışının yapılması hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda satışının yapılmasının uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

12-

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Çelebi Mehmet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Villa Sokağın 1. Aza Sokağa kadar uzatılması, 2. Kuzey Sokağın 1. Villa Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda Çelebi Mehmet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Villa Sokağın 1. Aza Sokağa kadar, 2. Kuzey Sokağın 1. Villa Sokağa kadar uzatılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13-

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Engin Sokağın 2678 ada, 78 parsele kadar uzatılması, Hacivat Mahallesi 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249. isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Engin Sokağın 2678 ada, 78 parsele kadar uzatılmasına, Hacivat Mahallesi 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249. isimsiz sokaklara isim verilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14-

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezinde dezavantajlı grupların topluma entegrasyonuna yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla, 2 ayrı programı içeren projenin II. fazının Belediyemizde uygulanabilmesi için Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile sözleşme imzalanması hususunda Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile Belediyemiz arasında sözleşme imzalanması hususunda Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

15-

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Taşınır Mal Yönetmeliği’ nin “Kamu İdareleri Arasında Taşınır Devri ve Tahsisi” başlıklı 31. maddesince Belediyemiz taşınırlarında kayıtlı ve kullanılmayan araçların Harmancık Belediyesi ’ne bedelsiz devredilmesi talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda Belediyemiz taşınırlarında kayıtlı ve kullanılmayan 3 adet kamyon ve 1 adet kamyonetin Harmancık Belediyesi ’ne bedelsiz devredilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

16-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 50 parsel sayılı ve 1.165,87 m2 sahalı taşınmaz üzerine “Yıldırım Nurten GÜLTEKİN OĞUZ Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” binası yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi uyarınca 25 yıl süre ile bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 50 parsel sayılı ve 1.165,87 m2 sahalı taşınmazın 25 yıl süre ile bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına tahsisine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Karaağaç Mahallesi, 658 ada, 8 parsel sayılı ve 196,97 m2. sahalı taşınmaz üzerine “Yıldırım Medine-Hasan TOPAL Aile Sağlığı Merkezi” binası yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi uyarınca 25 yıl süre ile bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda Karaağaç Mahallesi, 658 ada, 8 parsel sayılı ve 196,97 m2. sahalı taşınmazın 25 yıl süre ile bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına tahsisine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Mollaarap Mahallesi, 612 ada, 29 parsel sayılı ve 3.839,38 m2. alanlı taşınmazın 130/11889 (41,98 m2) hissesi ile 612 ada, 30 parsel sayılı ve 3.560,38 m2 alanlı taşınmazın 130/11889 (38,93 m2) hissesinin satın alınması talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Ortabağlar Mahallesi, 2208 ada, 5 parsel sayılı ve 124,63 m2 alanlı taşınmazın Kamulaştırma Programına alınıp/alınamayacağı talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

20-

 

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Selçukbey Mahallesi, 2276 ada, 7 parsel sayılı ve 54,14 m2. alanlı taşınmazın Kamulaştırma Programına alınıp/alınamayacağı talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

21-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 108 ada, 8 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

22-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 102 ada, 2-3 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Beyazıt Mahallesi, 3612 ada, 6-7-8-9-10-11 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının;mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

24-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Çam Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Başpınar Sokağın 3. Harman Sokağa, 5. Polat Sokağın Başpınar Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

26-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nazlı Merve ERYILMAZ’ ın sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, %100 hissesi Yıldırım Belediyemize ait olan Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin Yıldırım Belediye Başkanlığı kefaleti ile kamu bankalarından toplam 10.000.000,00 TL (onmilyonTL) tutarlı kredi kullanımına, çekilecek kredinin kredi kartı, teminat mektubu ve nakdi kredi şeklinde kullanabilmesi için krediye konu her türlü işlemi yapmak için Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ' a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda kredi kullanımının uygun olduğuna ve krediye konu her türlü işlemi yapmak için Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ' a yetki verilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

28-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Cahit GÜNER tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Başkanlığımızca ihalesi gerçekleştirilen Doktor Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 40.000.000,00 TL (kırkmilyon) kredi kullanılması ve krediye konu her türlü işlemi yapmak için Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ' a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda kredi kullanımının uygun olduğuna ve krediye konu her türlü işlemi yapmak için Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ' a yetki verilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Karapınar, Değirmenönü, Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Balaban, Zeyniler, 75. Yıl, Fidyekızık, Akçağlayan, Teferrüç, Piremir, Kaplıkaya, Mollaarap Mahalleleri sınırları içerisinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmayan, Maliye Hazinesi Mülkiyetinde olup Orman Vasfı olarak tanımlı alanlar haricinde kalan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca “1. Derece Doğal Sit Alanı”, “Kesin Korunacak Hassas Alan”, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak ilan edilen alanlar haricindeki alanlarda yer alan ve Vakıf Mahallesi ile yeni oluşan Çelebi Mehmet ve Sakarya Mahallelerinde yer alan meskûn yerleşim alanlarına,  doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından şebeke yatırımı yapılması yönünde taahhüt verilmesi ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından şebeke yatırımı yapılması yönünde taahhüt verilmesinin uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

30-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemize ait Gürsu İlçesi Karahıdır Mahallesinde bulunan Plent Miks Temel Malzeme Üretim Tesisinde üretilen Plent Miks Temel (PMT), Temel ve Alt Temel malzemelerinin Belediyeler, kamu kurumları ve kamu alanında hizmet veren tüm kuruluşlara satılabilmesi için protokollerin imzalanması hususunda Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Plent Miks Temel (PMT), Temel ve Alt Temel malzemelerinin satılabilmesi için talep eden Belediyeler, kamu kurumları ve kamu alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla protokollerin imzalanması hususunda Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce kullanılan YETKİN Sistemi üzerinden müelliflerin elektronik ortamda ruhsat aldıktan sonra unutulan bazı ölçüler, mahal isimleri kotlar ve bu gibi ilavelerin kullanma izni alıncaya kadar sistem üzerinden revizyon projesi olarak yüklenip müellifler yapı denetim firması ve Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından onaylanması koşulu ile revizyon projeleri yüklenebilir şeklinde idari karar alınması ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda ruhsata esas herhangi bir projede değişiklik yapılmaması kaydıyla esaslı tadilat kapsamında olmayan taşıyıcı sistem, bağımsız bölüm dış cephesini, ıslak hacimlerim yerini ve sayısını değiştirmeyen unutulan bazı ölçüler, mahal isimleri kodlar ve bu gibi ilavelerin kullanma izni alıncaya kadar sistem üzerinden revizyon projesi olarak yüklenip müellifler yapı denetim firması ve Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından onaylanması koşulu ile revizyon projelerinin YETKİN Sistemine yüklenmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32-

Meclis Başkanı tarafından önerilen ve gündeme alınması kabul edilen; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında Araştırma ve Geliştirme Müdürü kadrosunun ihdası için hazırlanan ekli cetvellerin (Ek-1 ve Ek-2) kabulü ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi uyarınca Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün kurulabilmesi ve bütçesinin tahsis edilebilmesi ile ilgili talebin; mecliste görüşülmesi sonucunda Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü kadrosunun ihdasına, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün kurulmasına ve bütçesinin tahsis edilebilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu’ na havalesine ve hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun; Mollaarap Mahallesi, 571 ada, 2 parselde 24.06.2020 tarih ve 9616 sayılı karar ile BKVKBK tarafından belirlenen korunma alan sınırının imar planına işlenmesine, imar planında korunma alan sınırı ve Balabanbey Kalesi kalıntılarını kapsayacak şekilde park alanı düzenlenmesine ve adı geçen parselin imar planında Lojman Alanında kalan kısmının Rekreasyon Alanına alınmasına yönelik plan değişikliğinin uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

34-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Emrullah ALTUN, Salih BARIŞ, Burak Alp ÖZBEK ve Mustafa Engin KARGILI tarafından yazılı olarak verilen, halkımızda afete hazırlık psikolojisini ve afet durumunda davranış ve ilkyardım bilincini oluşturmak için farkındalık çalışması yapılması ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Çevre ve Sağlık Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

35-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Turgay FERAHLIER, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ ve Ferit GÜRSOY tarafından yazılı olarak verilen, kadın istihdamının arttırılması kadın girişimciliği ve kooperatifçiliğin güçlendirilmesi, desteklenmesi için çalışma yapılması ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

36-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Servet ÇAĞIL, Nimet YILDIZ ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırımlı vatandaşlarımıza hizmet sunacak sağlık tesisi kurulması ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda Başkanlık Makamı’na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

Karar verildi.

 

                                                                                                               Meclis Başkanı

                                                                                                               Oktay YILMAZ