11/09/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti

Anasayfa > > 11/09/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
11/09/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
14/09/2023 11:43:00
Seçim Dönemi
Seçim Döneminin . Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06/09/2023 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 48 inci, 2023 Yılı toplantı döneminin 8 inci olağan toplantısının 11/09/2023 Pazartesi günü saat 16:00’ da yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Mollaarap Mahallesi, 571 ada, 2 parselde yapılan plan değişikliğine ilişkin askı itirazı hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda askı itirazının uygun olmadığına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 1396 ada 1 parselin bir kısmı, Vatan Mahallesi, 6305 ada 1-2-3-4-5-6-7 parsellerin tamamı ile 6995 ada 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 parsellerde yapılan plan değişikliğine ilişkin askı itirazı hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda askı itirazının uygun olmadığına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit dışında kalan alanlarda plan notları değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda 1000 ölçekli İsabey Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planına plan hükümlerinin eklenmesinin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün uygun görmesi halinde yürürlüğe girmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2023 Mali Yılı bütçe uygulamaları çerçevesinde hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi ve öngörülemeyen giderler için 418.000.000.00-TL (dörtyüzonsekizmilyonTL) ek bütçe verilmesi hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi uyarınca 418.000.000.00-TL ek bütçe verilmesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

 

5-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Feridun ÖZYÜKSEL’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Fatih KARA’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cahit GÜNER’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Burak Alp ÖZBEK’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

                                                                                                                Meclis Başkanı

                                                                                                                Oktay YILMAZ