11/10/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti

Anasayfa > > 11/10/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
11/10/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
13/10/2023 10:15:41
Seçim Dönemi
Seçim Döneminin . Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04/10/2023 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 49 uncu, 2023 Yılı toplantı döneminin 9 uncu olağan toplantısının 11/10/2023 Çarşamba günü saat 16:00’ da yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1840 ada, 16 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin uygun olduğuna ayrıca ihdas edilecek 5.15m²’lik alan ile yola terk edilecek alanın 5.15m²’lik kısmının bedel ve m² farkı gözetmeksizin başa baş takasının yapılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Vatan Mahallesi, 4014 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı nitelik taşıdığından hazırlanan plan değişikliğinin uygun olmadığına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yiğitler-75.Yıl-Bağlaraltı-Fidyekızık Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 6886 ada 2 parselin kuzeyinde kalan tescil harici alanda plan değişikliği hakkındaki raporunun; plan değişikliğinin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün uygun görmesi halinde yürürlüğe girmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında Duaçınarı Mahallesi, 1845 ada 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı nitelik taşıdığından hazırlanan plan değişikliğinin uygun olmadığına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

Plan ve Bütçe Komisyonunun,  Kazımkarabekir Mahallesi, 4938 ada, 50 sayılı ve 116,97 m2 sahalı taşınmazın satışının yapılması hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda satışının yapılmasının uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2024 Yılı Performans Programı hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda yapılan işaretli oylamada mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

 

7-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2024 Mali Yılı ile izleyen iki yılın Bütçe Tasarısı ve ekleri hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda yapılan işaretli oylamada mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

 

8-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Sedat Servet HOCAOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nurettin SANATÇI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Yunus COŞKUN’ un sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mehmet YILMAZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

                                                                                                                Meclis Başkanı

                                                                                                                Oktay YILMAZ