Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MECLİS KARARLARI

7 Haziran 2016 Tarihli Meclis Kararı

Tarih: 07.06.2016 / Saat: 17:00
Seçim Dönemi 2014-2019
2016 Yılı 6. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 29. Toplantısı
2. Oturumuna Ait Karar Özetidir.

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 01/06/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ de yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 29 uncu, 2016 Yılı toplantı döneminin 6 ıncı olağan toplantısının 07/06/2016 Salı günü saat:17:00’ de yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.


1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Revizyon İmar Planı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,


2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıf Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Vakıf Mahallesi, 2674 ada,93 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,


3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’ nin plan değişikliği askı itirazları hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,


4- İmar Komisyonunun, Yıldırım İlçesi Sınırları dahilinde 11 bölgede “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilanı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,


5- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cemal Abdulnasır YAŞAR’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,


6- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Faruk MEMİŞOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,


7- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve 01 Haziran 2016 günlü olağan toplantısında MHP Grubu Meclis Üyesi Erdal IŞIK tarafından sözlü olarak verilen, 10 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında Fransa’ da düzenlenen Avrupa Şampiyonası' nda A Milli Futbol Takımımıza destek verilmesi ile ilgili önergenin;


07 Haziran 2016 günü yapılan 2. birleşiminde değerlendirilmesi neticesinde, Avrupa Şampiyonası' nda A Milli Futbol Takımımıza destek vermek üzere 16 - 25 Haziran 2016 tarihleri arasında Meclis Üyelerinden oluşan Heyetin tüm masraflarının kendileri tarafından karşılanması şartıyla Fransa' ya gitmek üzere görevlendirilmesinin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,


Karar verildi.


Meclis Başkanı


İsmail Hakkı Edebali