Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MECLİS KARARLARI

14 Temmuz 2016 Tarihli Meclis Kararı

Tarih: 11.07.2016 / Saat: 15:00
Seçim Dönemi 2014-2019
2016 Yılı 7. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 30. Toplantısı
1. Oturumuna Ait Karar Özetidir.

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 Pazartesi günü saat 15:00’ de yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 30 uncu, 2016 Yılı toplantı döneminin 7 inci olağan toplantısının 14/07/2016 Perşembe günü saat:17:00’ de yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.


1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç-Piremir-Mollaarap Mahalleleri 3.Derece Doğal Sit Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında, Piremir Mahallesi, 354 ada, 53-54 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,


2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Vakıfköy Mahallesi, 2675 ada, 30-31-32 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 28 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 6 ret oyu, CHP Grubunun 4 ret oyu) ile kabulüne,


3- İmar Komisyonunun, Yıldırım İlçesinde Münferit Mahallelerde kalan 5 adet trafo yerinin işlenmesine yönelik plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,


4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Ortabağlar Mahallesi, 2105 ada, 3-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,


5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 3991 ada, 4 parsel, 6996 ada, 8 parsel, 6996 ada, 1-2-3-4-5-6-7-14-15-16-17-18-19-20 parsellerde plan değişikliğine yönelik askı itirazı hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 28 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 6 ret oyu, CHP Grubunun 4 ret oyu) ile kabulüne,


6- İmar Komisyonunun, Yediselviler-Sıracevizler Mahallelerinde 13,35 Hektarlık Alanda Kentsel Dönüşüm Uygulama Esaslarının belirlenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 28 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 6 ret oyu, CHP Grubunun 4 ret oyu) ile kabulüne,


7- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet AKTAŞ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,


8-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nuri Gürhan ACAR’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,


9- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Servet ABIK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,


Karar verildi.


Meclis I. Başkan V.


Şükrü KÖSE