Kazımkarabekir Mahalle Bolluk Sokak No:2 ‘de bulunan Büfe

Anasayfa > Bilgi > Kazımkarabekir Mahalle Bolluk Sokak No:2 ‘de bulunan Büfe

İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile yapılacak ve 3 yıl süreyle kiraya verilecektir. Aşağıdaki bedeller aylık olup, bu bedellere %20 KDV dahil değildir.

 

Sıra No

İşin Adı

Yüzölçümü

İhale Saati

Tahmini Bedeli

Geçici Teminatı

21/11/2023 Tarihinde Yapılacak İhaleler

1

Arabayatağı Mahalle Ormanlar Cadde No:6’da bulunan Spor Tesisi ve Halı Saha

7.490 m2

10:00

2.500,00 TL

2.700,00 TL

2

Bağlaraltı Mahalle 1.Cadde No:1’de bulunan Çay Bahçesi

400 m2

10:05

12.000,00 TL

12.960,00 TL

3

Kazımkarabekir Mahalle Bolluk Sokak No:2 ‘de bulunan Büfe

30 m2

10:10

2.750,00 TL

2.970,00 TL

4

Davutdede Mahalle Kurtuluş Cadde No:211/1’de bulunan Büfe

20 m2

10:15

11.000,00 TL

11.880,00 TL

5

Duaçınar Mahalle 2. Doruk Sokak No:10’de bulunan Büfe

40 m2

10:25

2.000,00 TL

2.160,00 TL

 

-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.

 

  1. Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi

 

  1. Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı

 

  1. Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı

 

  1. Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi

 

  1. Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat

 

  1. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge