Tarihi Şahsiyetler

Yıldırım
Anasayfa > Tarihi Şahsiyetler
AŞIK YUNUS(ö. 1438-9) Yunus Emre’den (1240-1321) yaklaşık olarak bir asır sonra yaşayan bir sufi şairdir. Yaşadığı dönemde de sonraki yıllarda...
 UMUR BEY Kaynaklarda “Kara” lakabıyla anılmakta olup ilk Osmanlı vezirlerinden biri kabul edilen Timurtaş Paşa’nın Oğlu Umur Bey’in Âşıkpaşazâde’nin râvileri arasında...
MOLLA ARAP(ö. 938/1531)Osmanlı âlimi, vâiz. Asıl adı Muhyiddin Mehmed, babasının adı Ömer olup Mehmed Molla ve Molla Arap lakabıyla...
 MOLLA YEGÂN(ö. 865/1461 civarı)Osmanlı âlimi.Asıl adı Mehmed olup kaynaklarda Yegân / Yeğen olarak anılır. Aydın ulemâsından Armağan b. Halîl’in oğludur....
Annesi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn; babası Germiyanoğlu Süleyman Şah'tır. 1381 yılında Yıldırım Bayezid'ile evlenmiştir. 1412'te...
MEHMED I(ö. 824/1421)Osmanlı padişahı (1413-1421) 788 (1386) veya 789 (1387) yılında dünyaya geldi. I. Bayezid’in Devlet Hatun adlı bir...
SULTAN YILDIRIM BAYEZİD(ö. 805/1403)Yıldırım lakabıyla tanınan Osmanlı Padişahı (1389-1403).Sultan I. Murad’ın büyük oğlu olarak 1354 yılında Bursa’da dünyaya geldi....