Misyonumuz

Anasayfa > Kurumsal > Misyonumuz
 

 

Misyonumuz

Adalet ve eşitlik ilkelerini temel alarak kentli hakkını koruyan, Yıldırım’ın tarihi ve kültürel değerleriyle çağdaş yaşamı sentezleyen, insan odaklı belediyecilik hizmetleri sunmak.

 

 

 

Vizyonumuz

Birliğin ve dirliğin varisi, yaşam kalitesi yüksek, hizmette öncü ve etkin şehir: Yeşil Yıldırım.

 

 

 

Temel Değerlerimiz

Birlik ve Dirlik Sağlayıcı: Paydaşlarıyla gönül köprüsü kurarak hizmetlerinde samimi ve güvenilir olmak.
Tarihi Değerlere Saygılı: Yıldırım’ın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak, gelecek nesillere aktarılmasını
sağlamak.
Adil: İmkanları herkes için adil şekilde kullanmak ve kentli haklarını gözeterek hizmet sunmak.
İnsan, Toplum ve Doğa Dostu: İnsan merkezli, toplumsal değerleri yaşatan ve çevre, iklim dostu faaliyetler yürütmek.
Yenilikçi ve Evrensel: Kent ve Kentliyi birlikte yeniliğin öznesi yaparak, değişim ve gelişimi sürdürülebilir kılmak.
Katılımcı: Karar süreçlerinde şeffaflığı ve katılımcılığı önceleyerek; birlikte yönetim kültürünü yaymak.
Model Geliştirici: Belediyecilik hizmetlerinde yenilikçi modeller geliştirmek ve standartları yüksek uygulamalar
yapmak.
Sürdürülebilir ve Erişilebilir: Yaşayanları ile güçlü iletişim kanalları oluşturarak, sürdürülebilir belediyecilik hizmetleri
ile yaşam kalitesini yükseltmek.
Kurumsal Kapasiteyi Arttırıcı: Kurum içi iletişimi ve performansı geliştirip, kaynakları etkin ve verimli kullanmak.
Değer Veren, Değer Katan: Vatandaşına değeri veren, sunduğu hizmetlerde etkili ve çözüm odaklı olmak.