Müdürlükler

Afet İşleri Müdürlüğü

İzzet MERMER

Afet İşleri Müdürlüğü

İzzet MERMER

Daha Fazla Bilgi...

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Feyyat ÖZDEMİR

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Feyyat ÖZDEMİR

Daha Fazla Bilgi...

Basın ve Yayın Müdürlüğü

Nuh KAPAN

 .

Nuh KAPAN

Daha Fazla Bilgi...

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

M.Hilmi DOĞANAY

GÜÇLÜ ‘DESTEK’LE GÜÇLÜ HİZMET ​Belediye hizmet binaları ile makine ve ekipmanlarının bakım ve onarım işlemlerini yapmanın yanı sıra sosyal tesisler, mesire...

M.Hilmi DOĞANAY

Daha Fazla Bilgi...

Fen İşleri Müdürlüğü

Tarık AYRANCILAR

İMRENİLECEK BİR KENT İÇİN OMUZ OMUZAYaşam kalitesiyle imrenilecek, yaşamaktan mutluluk ve gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak bir Yıldırım için belediye...

Tarık AYRANCILAR

Daha Fazla Bilgi...

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Kazım RENÇBER

Bursa

Kazım RENÇBER

Daha Fazla Bilgi...

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Murat ÖZ

YASALAR VE HUKUK YOL GÖSTERİCİMİZHukuk İşleri Müdürlüğü; Müdürlükler arasında fark gözetmeksizin, belediyenin meşru menfaatleri doğrultusunda hukukun imkân verdiği bütün argümanları...

Murat ÖZ

Daha Fazla Bilgi...

İç Denetim Birim Başkanlığı

Yusuf YILDIZ

HESAP VEREN BELEDİYEİdarenin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve...

Yusuf YILDIZ

Daha Fazla Bilgi...

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Mehmet Akif ERGÜVENOĞLU

SAĞLIKLI BİR YAŞAM, TEMİZ BİR ÇEVRE Yıldırım sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için çalışmalar yürüten İklim Değişikliği...

Mehmet Akif ERGÜVENOĞLU

Daha Fazla Bilgi...

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Dilek GÜMÜŞ

DAHA PLANLI, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK YILDIRIMİmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yıldırım’ı yaşam kalitesiyle imrenilecek, yaşamaktan mutluluk duyulacak, planlı şehre dönüştürmek için...

Dilek GÜMÜŞ

Daha Fazla Bilgi...

İnovasyon Ve Teknoloji Müdürlüğü

Engin ÖKSÜZ

TEKNOLOJİDE YILDIRIM FARKIYıldırım Belediyesi, teknolojinin yaşamımızın her alanındaki öneminden hareketle yaptığı yatırımlar ve uygulamalar ile hem çağa ayak uyduruyor hem...

Engin ÖKSÜZ

Daha Fazla Bilgi...

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

M. Hilmi DOĞANAY

YILDIRIM BELEDİYESİ PERSONELİYLE GÜÇLÜİnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; Yıldırım Belediyesi’nde çalışan memur, sözleşmeli personel ve işçi personelin; etkin ve verimli...

M. Hilmi DOĞANAY

Daha Fazla Bilgi...

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Ebru YÜKSEL

 .  

Ebru YÜKSEL

Daha Fazla Bilgi...

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Ayça KARAHAN

YILDIRIM’A ESTETİK DOKUNUŞKentsel Tasarım Müdürlüğü, Belediyece yapılması düşünülen sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, idari vb. yapı tesislerine ait mimari ve mühendislik...

Ayça KARAHAN

Daha Fazla Bilgi...

Koordinasyon İşleri Müdürlüğü

Muammer ÖZBEY

YILDIRIM'DAN HABERİNİZ OLSUNKoordinasyon İşleri Müdürlüğü, Yıldırım Belediyesi faaliyetleri ile ilgili ekonomik, sosyal ve kültürel konularda haber niteliği taşıyan her türlü...

Muammer ÖZBEY

Daha Fazla Bilgi...

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Nuh KAPAN

ZENGİN KÜLTÜRÜMÜZ YAŞATILIYORKültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili...

Nuh KAPAN

Daha Fazla Bilgi...

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Kamil KANBUR

BELEDİYE BÜTÇESİ EMİN ELLERDEMali Hizmetler Müdürlüğü, Yıldırım Belediyesi’nin para ile ilgili tüm işleri yürütüyor. Müdürlüğün görevleri arasında ön mali kontrol...

Kamil KANBUR

Daha Fazla Bilgi...

Özel Kalem Müdürlüğü

Merve EKMEKÇİ

BAŞKAN’DAN ÖNCE YILDIRIMLILARI KARŞILAYAN İLK GÜLERYÜZYaptığı programlarla Yıldırım Belediye Başkanı’nın zamanının en iyi şekilde planlanmasına yardımcı olan Özel Kalem Müdürlüğü,...

Merve EKMEKÇİ

Daha Fazla Bilgi...

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Abdurrahman KARYEL

YILDIRIM PARKLARLA NEFES ALIYORPark Bahçeler Müdürlüğü, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını olması gereken düzeye çıkarmak için çalışmalar yürütüyor.  Bu...

Abdurrahman KARYEL

Daha Fazla Bilgi...

Plan ve Proje Müdürlüğü

Sabahattin ÜNER

İLÇEYE DEĞER KAZANDIRIYORLARPlan ve Proje Müdürlüğü, kamu yararını gözeterek, toplumsal ihtiyaçlara uygun ve çevreye duyarlı fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik...

Sabahattin ÜNER

Daha Fazla Bilgi...

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Kahraman MENTEŞE

SAĞLIKLI BİREYLER, SAĞLIKLI YILDIRIMİlçede yaşayan vatandaşların sağlık sorunlarına çözüm bulmak için hizmet veren Sağlık İşleri Müdürlüğü, Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Farkındalık...

Kahraman MENTEŞE

Daha Fazla Bilgi...

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ömer YAŞAR

YALNIZ DEĞİLSİNİZSosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, gerçek ihtiyaç sahibini yerinde tespit ederek yardım edilmesini sağlıyor. İlgi ve yardıma muhtaç tüm insanların...

Ömer YAŞAR

Daha Fazla Bilgi...

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ufuk RADANLI

DOĞRU STRATEJİ DOĞRU HAMLEBelediye yönetiminde; stratejik yönetim anlayışını, kültürünü, planlama ve uygulama sürecini, iç kontrolü, birimler arası koordinasyonu sağlayarak, kuruma...

Ufuk RADANLI

Daha Fazla Bilgi...

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Cüneyt GÖKTAŞ

BİRİMLER ARASI SAĞLAM DENETİM VE GÖZETİMYıldırım Belediye Başkanlığına bağlı dairelerin çalışmalarında yürürlükteki hukuk kurallarına uyup uymadıkları, hizmetin kuruluş amaçlarını gerçekleştirecek...

Cüneyt GÖKTAŞ

Daha Fazla Bilgi...

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ali ENGİN

TERTEMİZ YILDIRIMTemizlik İşleri Müdürlüğü, çevreci, katılımcı, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışı ile hizmetleri etkin...

Ali ENGİN

Daha Fazla Bilgi...

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Said Selman ORAKÇI

Bursa

Said Selman ORAKÇI

Daha Fazla Bilgi...

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Mehmet ALTUNTAŞ

CAN DOSTLAR ONLARA EMANETVeteriner İşleri Müdürlüğü, hayvan haklarının korunması, kuduz ve bulaşıcı hayvan hastalıkları, paraziter hastalıklar, hayvansal ürünlerin hijyeni gibi...

Mehmet ALTUNTAŞ

Daha Fazla Bilgi...

Yazı İşleri Müdürlüğü

Özmen BİLGİN

YILDIRIM’IN KADERİNİ YAZIYORLAR! Belediye hizmetlerini yürüten temel birimlerden biri olan Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediyemiz Başkanlık Makamı’nın resmi yazışmalarını, Belediye Meclisi, Belediye...

Özmen BİLGİN

Daha Fazla Bilgi...

Zabıta Müdürlüğü

İbrahim TÜRKMEN

ESNAFIMIZ İLE KOL KOLA Zabıta Müdürlüğü, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görevleri...

İbrahim TÜRKMEN

Daha Fazla Bilgi...

İletişim Bilgileri

Adres:
Şükraniye Ahmet Taner Kışlalı
Meydanı No:, D:2, 16330
Yıldırım/Bursa

Telefon:
444 16 02

E-Posta:
[email protected]

Çalışma Saatleri:
Hatftaiçi:
8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Sosyal Medya

Yıldırım İletişim Merkezi