Selçukbey Mahalle 4. Sağlık Sokak No:4'de bulunan Dernek Binası'nın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi

Anasayfa > Bilgi > Selçukbey Mahalle 4. Sağlık Sokak No:4'de bulunan Dernek Binası'nın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3 ADET MUHTELİF TAŞINMAZI KİRAYA VERECEKTİR

 

 

İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Aşağıdaki bedeller aylık olup, 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Bu bedellere % 20 KDV dahil değildir. 

 

 

Sıra No

İşin Adı

Yüzölçümü

İhale Saati

Tahmini Bedeli 

Geçici Teminatı

18/01/2024 Tarihinde Yapılacak İhaleler

1

Güllük Mh. 5.Kayın Sk. Kapalı Pazar İçinde Bulunan Dernek Binası

80 m2

10:00

1.250,00 TL

1.350,00 TL

2

Millet Mh.Külhan Sk. No:15’te Bulunan Büfe 

40 m2

10:05

7.500,00 TL

8.100,00 TL

3

Selçukbey Mh. 4.Sağlık Sk. No:4’te Bulunan  Dernek Binası

45 m2

10:10

1.000,00 TL

1.080,00 TL

 

-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.

 

  1. Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi
  2. Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı
  3. Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı
  4. Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi
  5. Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi
  6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat
  7. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge