İNCİRLİ KÜLTÜR MERKEZİ

Anasayfa > Kültür Merkezleri > İNCİRLİ KÜLTÜR MERKEZİ

İNCİRLİ KÜLTÜR MERKEZİ 
Kültür sanat etkinliklerinin gerçekleştiği merkez de ,  yaygın eğitim atölyeleri de verilmektedir. 150 kişilik çok amaçlı salon , 40 kişilik derslik  ve 3 eğitim salonundan oluşmaktadır.

Adres:
Meydancık Mah. 1.Karıncadere Sok. No:4 Yıldırım/BURSA

Tel : 
(0224 )329 23 14KÜLTÜR MİRASI
İNCİRLİ HAMAMI  (1488 )
Molla Fenari Hazretleri'nin torunu Alaeddin Ali Bey tarafından yaptırılan 550 yaşındaki tarihi İncirli Hamamı, tek hamam sınıfından sayılmaktadır. Tarihi hamam, belli zamanlarda çeşitli onarımlardan geçmiş ve son zamanlarda tütün deposu olarak kullanılmıştır. Günümüzde Kültür Merkezi olarak hizmet veren tarihi miras , İncirli Kültür Merkezi olarak adlandırılmıştır.

Alâeddin Ali Fenârî Hazretleri
 (d.? / ö.1497)
Osmanlı Devleti'nde yetişen büyük âlim ve velilerdendir. Şemseddin Molla Fenari’nin torunudur. Adı, Ali b.Yusuf Bâli b.Şemseddin Muhammed Fenârî’dir. Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislamı Molla Fenârî'nin oğlu Molla Yusuf’un oğludur. Lakabı Alâeddin olup dedesine nisbetle Fenârî denilmiştir. Alâeddin Ali Efendi, Bursa'da doğup büyüdü. Doğum tarihi bilinme­mektedir. 903 (m.1497) yılının sonlarına doğru Bursa'da vefat etmiştir. Dedesi Molla Fenârî'nin yanında defnedildi. Gençliğinde tahsil için İran'da meşhur olan Herat'a gitti. Sonra Semerkand ve Buhara'ya döndü. İlmin her dalında ihtisas yapma imkânı buldu. Fatih Sultan Mehmet'in padişahlığı sırasında Anadolu'ya geldi. Molla Güranî Hazretleri, her zaman Fatih'e Molla Fenârî'nin evlatlarını himaye etme­sini tembih ederdi. Çünkü onun torunlarından birinin bir gün gelip divan üyesi olacağını ona haber veriyordu. Alâeddin Ali Anadolu'ya ayak basınca durum Fatih'e bildirildi. Fatih, Hocası Molla Güranî'nin de tavsiyelerini dikkate ala­rak Alâeddin Ali'yi Bursa'daki Manastır Medresesi'ne müderris tayin etti. Ar­dından Bursa kadılığına getirdi. Daha sonra da Anadolu Kadıaskeri tayin etti. On yıl bu yüksek dereceli görevde kaldı. İkinci Bayezid padişah olunca onu Rumeli Kadıaskerliği'ne tayin etti. Sekiz yıl da bu görevi yürüttü. Daha sonra ayrılıp Bursa'ya geldi. Bursa'da Uludağ eteğinde, Kadı Yaylası denilen yerde bir ev yaptırıp orada kaldı. İlmî ça­lışmalarını bu evde yürüttü. Alâeddin Ali Efendi, tasavvuf neşesini, Zeyniyye kolunun büyüklerinden olan Hacı Halife Hazretleri'nden tamamladı, ilmî seviyesi erişilmez bir zirve idi. Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.

 

Erişilebilirlik Butonu