Kültür Sanat

Kültür Sanat
Anasayfa > Kültür-Sanat > Bayrak Temalı Ödüllü Fotoğraf Yarışması

Bayrak Temalı Ödüllü Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Konu: “Bayrak”

Amacı: Bayrağa önem veren bir ulus geleceğine de önem vermiştir. Vazgeçilmez değerlerinden birisi bayraklarıdır. Gökyüzünde dalgalandığı sürece altında tüten ocaklar bağımsızlıklarını anlatır. Sahibi olan insanlar yaşamlarını sonsuzluğa kadar taşıyacaklarını gösterirler. Uluslar bayraklar altında kurularak devam ederler. Bayrağa karşı saygı gösterilmesi gerekir. Yaşayan herkes bayrağına sahip çıkmasını bilmelidir. Her bayrağın tarihte bir hikayesi olarak ulusun en önemli değerlerden birisini simgelemektedir. Rengi ve anlamı ile bayraklar ulusların tarihini anlatarak varlıklarını gösterir. Bayrağını kaybetmiş bir ulus zaman içinde başka bayrakların egemenliği altına girerek yok olurlar.

Bir ulusun yükselmesi için fertlerin değerlerine sahip olması gerekmektedir. Bayrağa karşı asla saygısızlık edilmemeli ve korunmalıdır. Sahip çıktıkları gibi gerektiğinde severek canlarını verebilmeleri gerekir.

 

 

Yarışma Kategorileri

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek kategoridedir. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

 

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılacak Fotoğrafların teması ‘Bayrak’ olmalıdır. Fotoğrafın temaya uygunluğunun belirlenmesi yarışma jürisinin uhdesindedir.
 • Yarışmaya 18 yaşından büyük, şartname yükümlülüklerini yerine getiren yurtiçinden herkes katılabilir.
 • Fotoğraf/fotoğrafların, daha önce herhangi bir festivale ve/veya yarışmayada ödül almamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmacılar en fazla 4 Fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Bursa ili sınırları içerisinde çekilmiş olması zorunludur
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Bir drone’u bir kişi kullanmalıdır.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
 • Sonuçlar ödül töreninde açıklanacak olup ödül kazananlara önceden bir bildirim yapılmayacaktır.
 • Katılımcılar Fotoğraflarını [email protected] mail adresine gönderilmelidir

 

Son Başvuru Tarihi:  13 EKİM 2023, Saat 17:00

 Başvuru mailine eklenmesi gereken belgeler;

 • Başvuranın Adı ve Soyadı
 • Doğum Tarihi
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Başvuranın İletişim Bilgileri ( Adres, Telefon, E-Posta)
 • Yarışmaya katıldığı Fotoğraf
 • Fotoğrafın hakkında Kısa Bilgi

 

 

 

 

Telif (Kullanım) Hakkı

 • Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Yıldırım Belediyesine ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler Yıldırım Belediyesi arşivinde saklanacaktır.
 • Eser Sahibi (katılımcı), eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin (katılımcının) kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar Yıldırım Belediyesi web sitelerinde https://www.yildirim.bel.tr ve Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi (katılımcı), işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için Yıldırım Belediyesine ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği seçilen 40 Adet fotoğrafların sergileme bedeli 1.000₺

Seçici Kurul

 • Leyla EMEKTAR,  EFİAP
 • Gürsel EGEMEN, ERGİN-EFİAP-Fotoğraf Sanatçısı
 • Ahmet ÇETİN, AFİAP-Fotoğraf Sanatçısı
 • Taner TAŞTEKİN, Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı
 • Nuh KAPAN, Yıldırım Belediyesi Personeli Kültürel Projeler Birim Sorumlusu

Seçici Kurul en az 5 (beş) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır. Toplantı tarihinde 5 (beş) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

Bayrak Fotoğraf Yarışması 2023 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ 
1.Mansiyon Ödülü : 3.000₺
2.Mansiyon Ödülü : 3.000₺
3.Mansiyon Ödülü : 3.000₺
Juri Özel Ödülü:  3.000₺
Sergileme bedeli 1.000₺  (40 adet fotoğraf sergilenecektir)

 

Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 21 AĞUSTOS 2023
Son Başvuru (Yükleme) Tarihi: 13 EKİM 2023, saat 17:00
Sonuç Bildirim Tarihi: 29 EKİM
 
Sergi ve Ödül Töreni Yer ve Saat:, tarih ve saat daha sonra duyurulacaktır.

Etkinlik Detay

Tarih: 13/10/2023

Saat: 17:00

Yer: Barış Manço Kültür Merkezi

Tür: Yarışmalar, Başvuru Formları