Erguvan Bayramı Şenliği

Anasayfa > Kültür ve Sanat > Erguvan Bayramı Şenliği

Erguvan Bayramı Şenliği

600 yıl önce başlayan Erguvan Faslı her yönüyle tarihimize mal olmuş, medeniyet ve kültür dünyamızdaki yerini en güzel şekilde almıştır. 134 yıl sonra aslına uygun olarak icra ettiğimiz Erguvan Bayramı’nı Yıldırım’da gelecek nesillere aktararak yaşatmaya devam ediyoruz.

Erguvan Faslı, ismiyle geçen bu şenlik, her sene bahar mevsiminde bir hafta sürüyordu. Bu cemiyet, Emir Sultan Hazretlerinin sağlığında 15. yüzyılda başlamış ve 19. yüzyıl sonuna kadar yaklaşık dört yüz yıl devam etmiştir.

Bir hafta süren bu manevî şenlik süresince gerek Emir Sultan dergahında, gerekse öteki bazı dergahlarda kalabalık katılımlarla dinî, toplumsal, kültürel konularda sohbetler yapılıyordu. Böylece, Emir Sultan’ın temsil ettiği tasavvuf ekolü olan Kübreviye ile Mevleviye ve Eşrefiye gibi farklı tasavvuf ekolleri arasında görüş alışverişi ve o dönemlerin sivil kuruluşları sayılan tekke ve dergahlar arasında iyi ilişkilerle toplum yararına bir çeşit beraberlik ortaya konuluyordu.

Eski devirler itibariyle Erguvan Faslı her meslekten ve yaştan çok sayıda insanın Bursa’da bir araya gelmelerini, tanışmalarını, kaynaşmalarını, yardımlaşmalarını, görüş alışverişinde bulunmalarını ve ortak duyguları paylaşmalarını simgelemektedir. Tarihî hadise her yönüyle tarihimize mal olmuş, medeniyet ve kültür dünyamızdaki yerini en güzel şekilde aldı. Bu gelenek, Yıldırım’da gelecek nesillere aktarılarak yaşatılmaya devam edecek.