01/03/2023 Tarihli Meclis Gündemi

Anasayfa > > 01/03/2023 Tarihli Meclis Gündemi
01/03/2023 Tarihli Meclis Gündemi
01/03/2023 15:00:00
Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 43. Toplantısı
BELEDİYE MECLİSİ
MART AYI OLAĞAN
TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
01/03/2023
Toplantı Saati
15:00
Seçim Dönemi
2019-2024
2023 Yılı
3.OlağanToplantısı
Seçim Döneminin
 
43. Toplantısı
 
GÜNDEM:
 1-  Geçen Toplantı Zaptının Okunması. 
2- Komisyonlardan Gelen Evrak: 
2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı dahilinde Ortabağlar Mahallesi, 7333 ada, 2 parsel, 2104 ada, 3-4 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu. 
2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı hükümlerine plan notu eklenmesi hakkındaki raporu. 
2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Namazgah Mahallesi, 544 ada, 1-2-3 ve 19 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması hakkındaki raporu. 
2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ortabağlar Mahallesi, 2200 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasının Belediyemiz V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına ek olarak alınması hakkındaki raporu. 
2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, mülkiyeti Belediyemize ait Samanlı Mahallesi, 3530 ada, 42 parsel sayılı ve 687,42 m2. sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince satışının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu. 
2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yeşilyayla Mahallesi, 1204 ada, 2 parsel ve üzerinde yer alan taşınmazların Belediyemiz V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına ek olarak alınmasına, öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına ve satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu. 
2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Davutkadı Mahallesi, 190 ada, 4 sayılı ve 92.65 m2 sahalı taşınmaz ile Yediselviler Mahallesi, 1205 ada, 11 sayılı ve 149.56 m2 sahalı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e bendi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/e maddesine göre satın alınması ve gerekli işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu. 
2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, mülkiyeti Taner SAYGILI’ ya ait Yunusemre Mahallesi, 3887 ada, 21 sayılı ve 14586,98 m2. sahalı parseldeki 130.10 m2. hissenin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Kanunun 18. maddesinin e bendi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/e maddesine göre satın alınması hakkındaki raporu. 
2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Eğitim Mahallesi, 3850 ada, 17 sayılı ve 117,66 m2 sahalı taşınmazın belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e bendi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/e maddesine göre satın alınması hakkındaki raporu. 
2/10- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2215, 2216, 2217 ve 2218 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporu. 
2/11- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Çelebi Mehmet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230 ve 2231 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporu. 
2/12- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Sakarya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2219, 2220, 2221, 2232 ve 2233 üncü isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporu. 
3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri: 
3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 53. maddesi kapsamında, Hatay İli Hassa İlçesi halkına yardımcı ve destek olmak amacıyla Belediyemiz ile Hassa Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebiyle ilgili yazısı. 
3/2- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliklerine İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü Yönetmeliği de dahil edilerek revize edilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
3/3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemize ait kurulu gücü 100 kW üstü 8 abonelik güvence bedeli için Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş. lehine verilmek üzere 1.133.666,83 TL kesin ve süresiz Teminat Mektubunun açık kredi şeklinde kullanımı ibaresiyle alınabilmesi hususunda Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
3/4-
 
Zabıta Müdürlüğünün, Bağlaraltı Mahallesi, A309.Sokak doğusunda kurulmakta olan Bağlaraltı Semt Pazarı alanında inşaat çalışması başlatılacağında söz konusu Pazar alanındaki çalışma tamamlanıncaya kadar pazarın Bağlaraltı Mahallesi, Eylül Caddesi, A302.Sokak ile A308.Sokaklar üzerine geçici olarak taşınıp/taşınmayacağı talebiyle ilgili yazısı. 
3/5- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4052 ada, 39-40-41-42-43 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. 
3/6- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Samanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sel Sokağın Samanlı Mahallesi sınırına kadar uzatılması, Yiğitler Caddesinin Sel Sokağa kadar uzatılması ve 2234. İsimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı. 
    
                                                                                                              Oktay YILMAZ       
                                                                                                             Belediye Başkanı