01/11/2023 Tarihli Meclis Gündemi

Anasayfa > Bilgi > 01/11/2023 Tarihli Meclis Gündemi
01/11/2023 Tarihli Meclis Gündemi
27/10/2023 16:40:37
Seçim Dönemi
Seçim Döneminin . Toplantısı

 

BELEDİYE MECLİSİ

KASIM AYI OLAĞAN

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

01/11/2023

Toplantı Saati

15:00

Seçim Dönemi

2019-2024

2023 Yılı

10.OlağanToplantısı

Seçim Döneminin

 

50. Toplantısı

 

GÜNDEM:

1-

 

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

 

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 4527 ada, 33 parsel ve 12. Kader Sokak ile ilgili plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1574 ada, 23 parselin batısındaki kalan tescil harici alan ile 1598 ada 1 parselin kuzeydoğusundaki tescil harici alanda plan değişikliği  hakkındaki raporu.

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Zümrütevler Mahallesi, 1007 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Zümrütevler Mahallesi, 841 ada, 17-22 parsellerde yapılan plan değişikliğinin askı itirazının değerlendirilmesi hakkındaki raporu.

2/5-

İmar Komisyonunun, Yıldırım, Selimzade ve Hacıseyfettin Mahalle sınırlarında mevcut meskun yapıların bodrum katlarında bulunan trafoların, bina dışına çıkarılacak şekilde plan değişikliği yapılması hakkındaki raporu.

2/6-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Akçağlayan Mahallesi 923 ada 23 sayılı ve 5496,72 m² sahalı parselde bulunan Hamdi AHMETOĞLU’ na ait 343,55 m² ile Feride AHMETOĞLU’ na ait 343,55 m² hisselerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması hakkındaki raporu.

 

2/7-

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2262, 2263, 2264 ve 2265. isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporu.

2/8

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan D1. sokak, D2. sokak ve D3. sokakların sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Hocataşkın Mahallesi, 291 ada, 1 sayılı ve 123,92 sahalı parsel ile 291 ada 2 sayılı ve 71,38 m2 sahalı taşınmazlarda bulunan 2 katlı binanın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı. 

3/2-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli İsabey Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit dışında kalan alanlarda plan notları değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/3-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Esenevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan B.302 Sokağın 4. Eser Sokağa kadar kısaltılması talebiyle ilgili yazısı.                                                                                                                  
 

Oktay YILMAZ 

Belediye Başkanı