03/05/2023 Tarihli Meclis Gündemi

Anasayfa > Bilgi > 03/05/2023 Tarihli Meclis Gündemi
03/05/2023 Tarihli Meclis Gündemi
03/05/2023 20:53:49
Seçim Dönemi
Seçim Döneminin . Toplantısı

 

 

BELEDİYE MECLİSİ

MAYIS AYI OLAĞAN

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

03/05/2023

Toplantı Saati

15:00

Seçim Dönemi

2019-2024

2023 Yılı

5.OlağanToplantısı

Seçim Döneminin

45. Toplantısı

GÜNDEM:

 1-

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı Revizyonu  kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 567 ada, 17 parsel ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2-

İmar Komisyonunun 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik İmar Planı kapsamında Karaağaç Mahallesi, 647 ada 10 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 1396 ada, 1 parsel, Vatan Mahallesi, 6305 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parseller ile 6995 ada, 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, mülkiyeti Belediyemize ait Arabayatağı Mahallesi, 4732 ada, 13 parsel sayılı ve 160,91 m2. alanlı taşınmazın ekteki pafta örneğinde işaretli olan ve trafo yeri yapılması için devri talep edilen 40,00 m2’ lik kısmın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. ve 30. maddelerine göre TEDAŞ’ a devriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek için Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu. 

2/5-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Piremir Mahallesi, 382 ada, 28-63 ve 75 sayılı taşınmazların Belediyemiz V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına ek olarak alınmasına öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına ve satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu.

2/6-

Plan ve Bütçe Komisyonunun,Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 25 sayılı ve 1.386,90 m2  sahalı parseldeki 397,00 m2. hissenin Belediyemiz V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına ek olarak alınmasına, öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına ve satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu.

2/7-

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vatan Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Bekler Sokağın Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına kadar kısaltılması, Karınca Sokağın Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına kadar uzatılması ile Derindere Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu.

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1-

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek onaylanması talebiyle ilgili yazısı.

3/2-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdası için hazırlanan ekli cetvellerin (EK-1 ve Ek-2) kabulü ile Afet İşleri Müdürlüğünün kurulabilmesi ve bütçesinin tahsis edilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/3-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında hazırlanan (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı.

3/4-

Plan ve Proje Müdürlüğünün,1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, mülkiyeti Belediyemize ait Yunusemre Mahallesi, 3225 ada, 24 sayılı ve 136,48 m² sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereği satışının yapılıp yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

3/5-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4054 ada, 4 parselin batısındaki tescil harici alanda yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısı.

3/6-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri 3. Derece Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4162 ada, 3-7 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısı.

3/7-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Piremir Mahallesi, 318 ada, 1-2 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısı.

3/8-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Çelebi Mehmet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Villa Sokağın 1. Aza Sokağa kadar uzatılması, 2. Kuzey Sokağın 1. Villa Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısı.

3/9-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Engin Sokağın 2678 ada, 78 parsele kadar uzatılması, Hacivat Mahallesi 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249. isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

                                                                                                             Oktay YILMAZ                                                                                                   

                                                                                                              Belediye Başkanı

     

 

Erişilebilirlik Butonu