04/10/2023 Tarihli Meclis Gündemi

Anasayfa > Bilgi > 04/10/2023 Tarihli Meclis Gündemi
04/10/2023 Tarihli Meclis Gündemi
29/09/2023 16:50:55
Seçim Dönemi
Seçim Döneminin . Toplantısı

GÜNDEM:

 1-

 

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

 

2-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

 

2/1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Islah İmar Planı kapsamında,Kazımkarabekir Mahallesi 4626 ada 65 parsel ile Duaçınarı Mahallesi 1806 ada 20 parselin doğusundaki tescil harici alandaki plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demetevler-İsabey Mahalleleri İmar Planı Revizyonu kapsamında, Demetevler Mahallesi 6913 ada 1 parsel ve 6933 ada 1 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı Revizyonu kapsamında, Yenimahalle Mahallesi 751 ada 1-2-3-5-39 parsellerdeki plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi 7427 ada 9 parselde yapılan plan değişikliğine yönelik Bursa Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi hakkındaki raporu.

 

2/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi 495 ada 98 parselin doğusundaki alanda yapılan plan değişikliğine yönelik Bursa Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi hakkındaki raporu.

 

2/6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi 3073 ada 12 parselin doğusunda kalan tescil harici alanda yapılan plan değişikliğine yönelik Bursa Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi hakkındaki raporu.

 

2/7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi 2826 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan tescil harici alanda yapılan plan değişikliğine yönelik Bursa Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi hakkındaki raporu.

 

2/8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi 4631 ada 9-17-85 parseller ile 4634 ada 1 parselde yapılan plan değişikliğine yönelik Bursa Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi hakkındaki raporu.

2/9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Mahallesi İlave İmar Planı kapsamında Vakıf Mahallesi 2674 ada 97 parselde yapılan plan değişikliğine yönelik Bursa Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi hakkındaki raporu.

 

2/10-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi 3971 ada 110 parselin güneyinde yer alan tescil harici alanda yapılan plan değişikliğine yönelik Bursa Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi hakkındaki raporu.

 

2/11-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkarları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Yiğitler Mahallesi 4622 ada 2-3 parseller ile 2661 ada 2-3-4-5 parsellerde yapılan plan değişikliğine yönelik Bursa Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi hakkındaki raporu.

 

2/12-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkarları Sanayi Sitesi  Yapı   Kooperatifi) Uygulama İmar Planı   Revizyonu kapsamında Yiğitler Mahallesi 2666 ada 1 parsel, 4583 ada 1 parsel ve tescil harici alanda yapılan plan değişikliğine yönelik Bursa Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi hakkındaki raporu.

 

2/13-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planında Yunusemre Mahallesi 3225 ada 20 parselin batısındaki tescil harici alanda yapılan plan değişikliğine yönelik Bursa Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Plan İnceleme Raporunun değerlendirilmesi hakkındaki raporu.

 

2/14-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi 1840 ada 16 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/15-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıf Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Vakıf Mahallesi 2675 ada 18-19-20 parsellerdeki plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

2/16-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Namazgah Mahallesi, 544 ada, 1-2-3 ve 19 parseller ve üzerinde yer alan taşınmazların kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

2/17-

Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz ile Samsun İli Vezirköprü Belediyesi arasında karşılıklı ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, kültür, sanat, eğitim ve spor gibi alanlarda ortak faaliyet ve projeler üretmek amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporu.

 

2/18-

Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliklerine Afet İşleri Müdürlüğü ile Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliklerinin de dahil edilerek revize edilmesi hakkındaki raporu.

 

2/19-

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2259, 2260 ve 2261. isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

 

 

3-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

3/1-

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2024 Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı.

 

3/2-

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2024 Mali Yılı ile izleyen iki yılın Bütçe Tasarısı ve ekleri ile ilgili yazısı.

 

3/3-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kazımkarabekir Mahallesi, 4938 ada, 50 sayılı ve 116,97 m2 sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince satışının yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısı.

 

3/4-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 3122 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/5-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 114 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

3/6-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Zümrütevler Mahallesi, 841 ada, 17-22 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısı.

 

3/7- 

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı, Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı ve S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı kapsamında, orman sınırı değişikliği sebebiyle muhtelif parsellerde plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısı.

 

3/8-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2262, 2263, 2264 ve 2265. isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

 

3/9-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan D1. sokak, D2. sokak ve D3. sokakların sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Oktay YILMAZ                                                                                                   

                                                                                                              Belediye Başkanı