05/04/2023 Tarihli Meclis Gündemi

Anasayfa > Bilgi > 05/04/2023 Tarihli Meclis Gündemi
05/04/2023 Tarihli Meclis Gündemi
05/04/2023 16:40:28
Seçim Dönemi
Seçim Döneminin . Toplantısı

 

BELEDİYE MECLİSİ

NİSAN AYI OLAĞAN

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

05/04/2023

Toplantı Saati

15:00

Seçim Dönemi

2019-2024

2023 Yılı

4.OlağanToplantısı

Seçim Döneminin

 

44. Toplantısı

 

GÜNDEM:

 1-

 

Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

 

2-

Seçimler.

3-

Komisyonlardan Gelen Evrak:

 

3/1-

Denetim Komisyonunun, Yıldırım Belediyesinin 2022 Yılına ait Denetim Raporu.

 

3/2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2720 ada, 2-3-5-6-7-23-24-25 parseller, 2721 ada, 1-2-3-7-8 parseller ile 2724 ada, 7 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

3/3-

İmar Komisyonunun, 1/1000  ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında; Karamazak Mahallesi, 718 ada, 3-4-5 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu

 

3/4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında Duaçınarı Mahallesi, 1678 ada, 26 -27 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

3/5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutkadı Mahallesi, 194 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 parseller, 195 ada, 14-15-16-17 parseller, 196 ada, 2-3-14-15-16-17-18-19 parseller, 197 ada, 1-2-3-4-5-7 parseller, 198 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9 parseller ve 8009 ada, 1-2-3-4-5-6 parselleri kapsayan  rezerv yapı alanı olarak ilan edilmesi planlanan bölgedeki ruhsat işleminin, plan ve uygulamasının durdurulmasına hakkındaki raporu.

 

3/6-

İmar Komisyonunun, Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 5327 ada 1-2 parseller, 5326 ada 1 parsel, 5328 ada 1-2 parsel, 5338 ada 1 parsel ile 5337 ada 1-2 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.

 

3/7-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, mülkiyeti Nihat GENÇER’ e ait Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 34 parsel sayılı ve 390.00 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

3/8-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hacivat Mahallesi, 3559 ada, 49 sayılı ve 3656,81 m2 sahalı parselde Recep SIRMA’ ya ait 165,38 m2 hisse ile Türkan SIRMA’ ya ait 209,97 m2 hissenin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması hakkındaki raporu.

 

3/9-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 36 sayılı parselde bulunan hisselerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması hakkındaki raporu.

 

 

3/10-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Akçağlayan Mahallesi, 942 ada, 6 parsel üzerinde bulunan iki katlı bina ve arsanın cami bahçesi olarak kullanılmak üzere satın alınması veya kamulaştırılması hakkındaki raporu.

 

3/11-

Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliklerine İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü Yönetmeliği de dahil edilerek revize edilmesi hakkındaki raporu.

 

3/12-

Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonunun, yapılmakta olan Makbule Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezinin evlerinden çıkamayan özel gereksinimli çocuklarımızın ihtiyaçlarına göre dizayn edilip hizmete sunulması hakkındaki raporu.

 

3/13-

Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonunun, ilçemizde spora, sanata yetenekli öğrencilerin belirlenmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılması hakkındaki raporu.

 

3/14-

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, kadına yönelik ayrımcı ve önyargılı uygulamaların ortadan kaldırılması hakkındaki raporu.

 

3/15-

Çevre ve Sağlık Komisyonunun, İlçemiz sınırları dahilinde belediyemizce toplanan tüm atıkların nasıl değerlendirildiği veya imha edildiği ve bu durumların çevreye etkisinin araştırılması hakkındaki raporu.

 

3/16-

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Samanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sel Sokağın Samanlı Mahallesi sınırına kadar, Yiğitler Caddesinin Sel Sokağa kadar uzatılması ile 2234. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

4-

Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

 

4/1-

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2022 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu.

 

4/2-

Yazı İşleri Müdürlüğünün, üyesi bulunduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği Meclisinde yedek meclis üyesi olan Ahmet YILDIZ’ ın Belediyemiz meclis üyeliği görevinden istifa etmesi nedeniyle birliğe yedek meclis üyesi seçiminin yapılması ile ilgili yazısı.

 

4/3-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Otosansit Uygulama İmar Planı kapsamında, mülkiyeti belediyemize ait Yiğitler Mahallesi, 2652 ada, 9 parsel sayılı Oto Sanayi Sitesi (Otosansit) içinde bulunan binanın Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (d) fıkrasına istinaden tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili kararı. 

 

4/4-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, mülkiyeti Belediyemize ait Arabayatağı Mahallesi, 4732 ada, 13 parsel sayılı ve 160,91 m2. alanlı taşınmazın ekteki pafta örneğinde trafo yapılan 40,00 m2’ lik kısmın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. ve 30. maddelerine göre TEDAŞ’ a devri talebiyle ilgili yazısı.

 

4/5-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Piremir Mahallesi, 382 ada, 28-63 ve 75 sayılı taşınmazların yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan binalar, eklentiler, ağaçlar ve duvarların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

 

4/6-

 

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Fidyekızık Mahallesi, 4192 ada, 11 parsel, 4195 ada, 1 parselin bir kısmı ile adı geçen parselin batısında kalan tescil harici alan, 75. Yıl Mahallesi, 4215 ada, 9 parselin bir kısmı ile ilgili plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısı. 

 

4/7-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 75. Yıl ve Esenevler Mahallelerini kapsayan 40.9 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün güncel orman sınırlarına göre yeniden düzenleme yapılması talebiyle ilgili yazısı. 

 

4/8-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4655 ada, 1 parselde plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısı.

 

4/9-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı Revizyonu kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 567 ada, 17 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

4/10-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında, Karaağaç Mahallesi, 647 ada, 10 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

 

4/11-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Namazgah Mahallesi, 536 ada, 1-11-12 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

4/12-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Vatan Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Bekler Sokağın Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına kadar kısaltılması, Karınca Sokağın Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına kadar uzatılması ile Derindere Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Oktay YILMAZ                                                                                                   

                                                                                                             Belediye Başkanı