11/09/2023 Tarihli Meclis Gündemi (2.Oturum)

Anasayfa > Bilgi > 11/09/2023 Tarihli Meclis Gündemi (2.Oturum)
11/09/2023 Tarihli Meclis Gündemi (2.Oturum)
08/09/2023 18:49:33
Seçim Dönemi
Seçim Döneminin . Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 06/09/2023 Çarşamba Günü Saat 15:00’ da Yaptığı 2019-2024 Seçim Döneminin 48 inci, 2023 Yılı Toplantı Döneminin 8 inci Olağan Toplantısının 11/09/2023 Pazartesi Günü Saat:16:00’ da yapacağı 2 inci Birleşimine ait GÜNDEMDİR.

 

1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Mollaarap Mahallesi, 571 ada, 2 parselde yapılan plan değişikliğine ilişkin askı itirazı hakkındaki raporu.

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 1396 ada 1 parselin bir kısmı, Vatan Mahallesi, 6305 ada 1-2-3-4-5-6-7 parsellerin tamamı ile 6995 ada 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 parsellerde yapılan plan değişikliğine ilişkin askı itirazı hakkındaki raporu.

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit dışında kalan alanlarda plan notları değişikliği hakkındaki raporu.

 

4-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2023 Mali Yılı bütçe uygulamaları çerçevesinde hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi ve öngörülemeyen giderler için 418.000.000.00-TL (dörtyüzonsekizmilyonTL) ek bütçe verilmesi hakkındaki raporu.

 

 

 

 

 

 

Oktay YILMAZ

Belediye Başkanı