01/02/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti

Anasayfa > Bilgi > 01/02/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
01/02/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
07/02/2023 19:20:41
Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 42. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 01.02.2023 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 42 inci, 2023 Yılı toplantı döneminin 2 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
  

1- Geçen Toplantı Zaptının yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
2-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Mahallesi İlave İmar Planı kapsamında Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
3-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7427 ada 9 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
4-İmar Komisyonunun 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Erikli Mahallesi, 2451 ada, 3 parsel ve 2471 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
5-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4043 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
6-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 7969 ada, 1 parsel ve 7975 ada, 1 parselin doğusunda yer alan tescil harici alana ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 10 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile AK Parti, MHP  ve Bağımsız Üye Mustafa BOZKURT’  un 28 kabul oyu) ile kabulüne, 
7-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemize ait Kazımkarabekir Mahallesi, 3032 ada, 17 parselde 42,02 m2 hisse, 3032 ada, 14 parselde 29,26 m2 hisse olmak üzere toplam 71,28 m2 hissenin Zeynep BAHAR’ a ait Millet Mahallesi, 2916 ada, 30 parselde bulunan 41,51 m2, 2904 ada, 43 parselde bulunan 22,02 m2 olmak üzere toplam 63,53 m2 hisselerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine göre takasının yapılması hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
8-Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli imar planında trafo alanında kalan ve trafo yapılması için devri talep edilen Belediyemize ait Millet Mahallesi, 3073 ada, 12 parsel sayılı ve 41,58 m2. alanın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesine göre Kıymet Takdirinin yaptırılmasına ve aynı yasanın 30. maddesine istinaden devriyle ilgili gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
9-Çevre ve Sağlık Komisyonunun, Doğal afetler ve zorlu iklim şartlarının çevre sağlığına etkileri ile Belediyemizce bu durumlarda yapılan çalışmaların incelenmesi hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 10 çekimser, AK Parti, MHP, İYİ Parti  ve Bağımsız Üye Mustafa BOZKURT’  un 32 kabul oyu) ile kabulüne,
 
 
10-
 Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İlçemiz Ortabağlar Mahallesi 2. Kuşku Sokakta bulunan parka Şehit Er Hüseyin ERSOY isminin verilmesi hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
11-Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Sakarya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2212, 2213 ve 2214 üncü isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
12-Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca Mustafa BOZKURT’ un bağlı olduğu partiden istifası nedeniyle Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçimi yapılması ile ilgili yazısının; Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğine aynı parti grubundan Mustafa Engin KARGILI aday gösterilmiş olup, yapılan işaretli oylama sonucunda Mustafa Engin KARGILI’ nın komisyon üyeliğine seçilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
13-
 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında hazırlanan (II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliği ile (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
14-Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz Asfalt Şantiyesi Doğalgaz Abonelik Güvence bedeli için Bursagaz Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret Taahhüt A.Ş. lehine verilmek üzere 5.575.943,00 TL kesin ve süresiz Teminat Mektubu ile Belediyemize ait kurulu gücü 100 kW üstü 8 abonelik güvence bedeli için Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş. lehine verilmek üzere 1.107.645,16 TL kesin ve süresiz Teminat Mektubu alınabilmesi hususunda Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
15-Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yeşilyayla Mahallesi, 1204 ada, 2 parselin Belediyemiz V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
16-Plan ve Proje Müdürlüğünün, Ortabağlar Mahallesi, 2200 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz ile üzerinde bulunan yapının kamulaştırılmasının Belediyemiz V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına alınıp/alınamayacağı ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
17-Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama Planı kapsamında, Ortabağlar Mahallesi, 7333 ada, 2 parsel ile 2104 ada 4 parseldeki plan değişikliği ile ilgili Bursa 4. İdare Mahkemesinin iptal kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
18-Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 25-34-35 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
19-Plan ve Proje Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2215, 2216, 2217 ve 2218 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 20- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Çelebi Mehmet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230 ve 2231 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
21-Plan ve Proje Müdürlüğünün, Sakarya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2219, 2220, 2221, 2232 ve 2233 üncü isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
22-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet AKSU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
23-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Feridun ÖZYÜKSEL’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
24-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Merve EKMEKCİ tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Karaaağaç Mahallesi, 658 ada, 8 parselde Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yapılabilmesi için Yıldırım Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hayırsever arasında protokol imzalanmak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
25-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, Arabayatağı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri İnşaat Alanı içerisinde trafo alanı olarak ayrılan yerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d ve 18/e maddeleri uyarınca 25 yıl süre ile UEDAŞ’ ın kullanımına tahsis edilmesi ile ilgili önergenin; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
26-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Merve EKMEKCİ tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Demetevler Mahallesi, Deliçay Islahı Projesinde 4900 ile 6000 metreler arasındaki toplam 1100 metrelik dere ıslahının yapılabilmesi için  BUSKİ Genel Müdürlüğü ile Yıldırım Belediyesi  arasında  protokol imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ' a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
27-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, % 100 hissesi Yıldırım Belediyesine ait olan Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin 1.000.000,00 (Birmilyon)  TL olan sermayesinin 2.000.000,00 (İkimilyon) TL arttırılarak  3.000.000,00 (Üçmilyon) TL’ na çıkarılmasına, arttırılan 2.000.000,00 (İkimilyon) TL sermayenin tamamının nakdi olarak karşılanması ile ilgili önergenin; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
28-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, %100 hissesi Yıldırım Belediyesine ait olan Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin  mülkiyeti Yıldırım Belediyesine ait olan Ulus Mahallesi, 7350 ada, 1 parsel sayılı, B Blok Zemin Kat 106 nolu taşınmazın ayni sermaye olarak devrinin yapılması ile ilgili önergenin; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,
29-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4632 ada, 1 parselin kuzey bitişiğindeki tescil harici alan, 4626 ada 65 parsel ile Duaçınarı Mahallesi, 1656 ada, 1-2 parsellerin kuzeyindeki tescil harici alanda plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
30-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4014 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
31-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 Ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1678 ada, 25-27 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
32-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planına “Planlama alanı içerisinde yer alan yapılanmalarda kamu alanları hariç bahçe mesafesi şartı aranmayan yapı adalarında minimum parsel derinliği ve genişliği 6 m’dir.” şeklinde plan notu eklenmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
33-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mutlu KESKİN tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Zümrütevler Mahallesi, 841 ada, 22 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
34-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Tarık KÖSE tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında, Anadolu Mahallesi, 4995 ada, 5 parselin kuzeydoğusunda bulunan tescil harici alanda plan değişikliği yapılarak trafo alanı belirlenmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
35-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 Ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4626 ada 65 parselde 89.13 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 4627 ada 14 parselin doğu bitişiğindeki tescil harici alan ile büyüklüğü ve değeri gözetilerek başabaş takasının yapılması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
 36- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mutlu KESKİN tarafından yazılı olarak verilen, Davutkadı Mahallesi, 190 ada, 4 sayılı parselle Yediselviler Mahallesi, 1205 ada, 11 sayılı parseller ve üzerindeki yapıların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e bendi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/e maddesine göre satın alınabilmesi için gerekli işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,
37-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mutlu KESKİN tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz sınırları dahilinde belediyemizce toplanan tüm atıkların nasıl değerlendirildiği veya imha edildiği ve bu durumların çevreye etkisinin araştırılması ile ilgili önergenin; Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
38-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Burak Alp ÖZBEK, Salih BARIŞ ve Mustafa Engin KARGILI tarafından yazılı olarak verilen, Akçağlayan Camisinin duvarına bitişik vaziyette bulunan Akçağlayan Mahallesi, 942 ada, 6 parselde bulunan bodrum ve iki katlı binanın caminin kullanımına sunulmak üzere satın alınması veya kamulaştırılması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
39-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Servet ÇAĞIL, İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Recep BAYRAM, Nurettin SANATÇI ve Ali Haydar EFE tarafından yazılı olarak verilen, İlçemize ve civar yerleşim birimlerine hizmet sunacak uyuşturucu ile mücadele rehabilitasyon merkezi kurulması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
40-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Servet ÇAĞIL, İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Recep BAYRAM, Nurettin SANATÇI ve Ali Haydar EFE tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde bulunan tüm hemşeri derneklerini bir çatı altında toparlayacağımız dernekler yerleşkesi kurulması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
41-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP  Grubu Meclis Üyesi Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediyesi olarak verilen inşaat ruhsatlarının ruhsat eki Elektrik Tesisat Projelerinde UEDAŞ ve Türk Telekom onayı aranmaması hususunda inceleme yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

                   Karar verildi.
                                                                                                          Meclis I. Başkan V.        
                                                                                                            Selim YOLGEÇEN        

 

 

 

Erişilebilirlik Butonu