01/03/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti

Anasayfa > > 01/03/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
01/03/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
06/03/2023 19:20:56
Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 43. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 43 üncü, 2023 Yılı toplantı döneminin 3 üncü olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
  

1- Geçen Toplantı Zaptının yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
2-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı dahilinde Ortabağlar Mahallesi, 7333 ada, 2 parsel, 2104 ada, 3-4 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
3-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı hükümlerine plan notu eklenmesi hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
4-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Namazgah Mahallesi, 544 ada, 1-2-3 ve 19 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
5-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ortabağlar Mahallesi, 2200 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasının Belediyemiz V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına ek olarak alınması hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
6-Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, mülkiyeti Belediyemize ait Samanlı Mahallesi, 3530 ada, 42 parsel sayılı ve 687,42 m2. sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince satışının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada raporun reddinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
7-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yeşilyayla Mahallesi, 1204 ada, 2 parsel ve üzerinde yer alan taşınmazların Belediyemiz V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına ek olarak alınmasına, öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına ve satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
8-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Davutkadı Mahallesi, 190 ada, 4 sayılı ve 92.65 m2 sahalı taşınmaz ile Yediselviler Mahallesi, 1205 ada, 11 sayılı ve 149.56 m2 sahalı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e bendi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/e maddesine göre satın alınması ve gerekli işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; “Davutkadı ve Yediselviler Mahallesinde yürütülmekte olan 04.01.2023 tarih ve 36 sayılı Meclis Kararı ile Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esasları belirlenen parsellerden Kamusal alanda kalanların 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesine göre Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına ek olarak alınarak, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına, ayrıca proje alanındaki parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin e fıkrasınca ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/e maddesine göre satın alınmasına, satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek için Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi” şeklinde değiştirilerek yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
9-Plan ve Bütçe Komisyonunun, mülkiyeti Taner SAYGILI’ ya ait Yunusemre Mahallesi, 3887 ada, 21 sayılı ve 14586,98 m2. sahalı parseldeki 130.10 m2. hissenin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Kanunun 18. maddesinin e bendi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/e maddesine göre satın alınması hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
10-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Eğitim Mahallesi, 3850 ada, 17 sayılı ve 117,66 m2 sahalı taşınmazın belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e bendi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/e maddesine göre satın alınması hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
11-Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2215, 2216, 2217 ve 2218 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
12-Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Çelebi Mehmet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230 ve 2231 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
13-Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Sakarya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2219, 2220, 2221, 2232 ve 2233 üncü isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporunun; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
14-Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 53. maddesi kapsamında, Hatay İli Hassa İlçesi halkına yardımcı ve destek olmak amacıyla Belediyemiz ile Hassa Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebiyle ilgili yazısının; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
15-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliklerine İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü Yönetmeliği de dahil edilerek revize edilmesi talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
16-Mali Hizmetler Müdürlüğünün,Belediyemize ait kurulu gücü 100 kW üstü 8 abonelik güvence bedeli için Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş. lehine verilmek üzere 1.133.666,83 TL kesin ve süresiz Teminat Mektubunun açık kredi kullanımı şeklinde alınabilmesi hususunda Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
17-
 
Zabıta Müdürlüğünün, Bağlaraltı Mahallesi, A309.Sokak doğusunda kurulmakta olan Bağlaraltı Semt Pazarı alanında inşaat çalışması başlatılacağında söz konusu Pazar alanındaki çalışma tamamlanıncaya kadar pazarın geçici olarak Bağlaraltı Mahallesi, Eylül Caddesi, A302.Sokak ile A308.Sokaklar üzerine taşınıp/taşınmayacağı talebiyle ilgili yazısının; pazarın geçici olarak taşınmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
18-Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4052 ada, 39-40-41-42-43 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
19-Plan ve Proje Müdürlüğünün, Samanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sel Sokağın Samanlı Mahallesi sınırına kadar uzatılması, Yiğitler Caddesinin Sel Sokağa kadar uzatılması ve 2234. İsimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
20-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Feridun ÖZYÜKSEL’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
21-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 50 parselde Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yapılabilmesi için Yıldırım Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hayırsever Nurten OĞUZ GÜLTEKİN arasında protokol imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ' a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
22-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, Vişne Caddesinin girişlerine konulan 2 adet ışıklı reklam panosunda BEKSİAD üyelerinin güncel olarak panolara yansıtılması, Vişne Caddesinin tanıtımı ve Belediyemiz hizmetlerinin tanıtılması açısından Belediyemiz ile BEKSİAD arasında panoların yönetimi koordinasyonunun sağlanması için işbirliği protokolü yapılmak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
23-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Davutkadı Mahallesi, 194-195-196-197-198-8009 adalardaki muhtelif parsellerin bulunduğu alanın “Bursa İli Yıldırım İlçesi Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında rezerv yapı olarak ilan edilmesi planlandığından imar planının durdurulması ile ilgili önergenin;  İmar Komisyonu’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
24-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ ve Turgay FERAHLIER tarafından yazılı olarak verilen, ilçemizdeki mevcut binaların yapı denetim ekipleri ve Zabıta aracılığıyla kontrol edilerek zarara uğramış yapıların tespiti ile bu yapılar hakkında tutanak tutulup idari işlem yapılması ve halkın denetimlere katılması için ihbar hattı kurulması ile ilgili önergenin;  Başkanlık Makamı’ na havalesinin yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

Karar verildi.

                                                                                                                                 Meclis Başkanı      
                                                                                                              Oktay YILMAZ