01/11/2023 Tarihli Meclis Kararı Özeti

Anasayfa > Bilgi > 01/11/2023 Tarihli Meclis Kararı Özeti
01/11/2023 Tarihli Meclis Kararı Özeti
06/11/2023 16:39:20
Seçim Dönemi
Seçim Döneminin . Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 01.11.2023 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 50 inci, 2023 Yılı toplantı döneminin 10 uncu olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

 

Geçen Toplantı Zaptının yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 4527 ada, 33 parsel ve 12. Kader Sokak ile ilgili plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda, hazırlanacak plan değişikliğinde imar adasında inşaat alanlarının azalmasına neden olacağından ve imar adasındaki parsel maliklerinin muvafakatı bulunmadığından talebin uygun olmadığına, yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1574 ada, 23 parselin batısında kalan tescil harici alan ile 1598 ada 1 parselin kuzeydoğusundaki tescil harici alanda plan değişikliği  hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Zümrütevler Mahallesi, 1007 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda plan değişikliğinin uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Zümrütevler Mahallesi, 841 ada, 17-22 parsellerde yapılan plan değişikliğinin askı itirazının değerlendirilmesi hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda yapılan itirazın uygun olmadığına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, Yıldırım, Selimzade ve Hacıseyfettin Mahalle sınırlarında mevcut meskun yapıların bodrum katlarında bulunan trafoların, bina dışına çıkarılacak şekilde plan değişikliği yapılması hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda Yıldırım Mahallesi 2721 ada 2 parselde trafo tanımlandığından konu ile ilgili yapılacak bir işlem olmadığından dosyanın dairesine iadesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Akçağlayan Mahallesi 923 ada 23 sayılı ve 5496,72 m² sahalı parselde bulunan Hamdi AHMETOĞLU’ na ait 343,55 m² ile Feride AHMETOĞLU’ na ait 343,55 m² hisselerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda hisselerin satın alınmasının uygun olduğuna   ve gerekli işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

 

8-

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2262, 2263, 2264 ve 2265. isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2262, 2263, 2264 ve 2265. isimsiz sokaklara raporda belirtilen isimlerin verilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

9-

Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan D1. sokak, D2. sokak ve D3. sokakların sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mecliste görüşülmesi sonucunda, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan D1. sokak, D2. sokak ve D3. sokakların kayıtlarımızdan kaldırılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

 

 

 

 

 

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Hocataşkın Mahallesi, 291 ada, 1 sayılı ve 123,92 sahalı parsel ile 291 ada 2 sayılı ve 71,38 m2 sahalı taşınmazlarda bulunan 2 katlı binanın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda, söz konusu parseller üzerinde bulunan 2 katlı taşınmazın Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi olarak kullanılmak üzere 5 yıl süre ile bedelsiz olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis edilmesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli İsabey Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit dışında kalan alanlarda plan notları değişikliği talebiyle ilgili yazısının, mecliste görüşülmesi sonucunda, İmar Komisyonu’ na havalesine ve hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun; Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.10.2023 tarih ve 12824 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli İsabey Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planının plan hükümlerinden C) İmar Uygulamasına İlişkin Hükümler “2- Yarısından Az Oranında Yapılaşmış Yapı Adalarında, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine Göre Plan Uygulaması Yapılmadan İnşaat Ruhsatı Verilemez.” maddesinin kaldırılmasına, söz konusu plan hükümlerine “Koruma Amaçlı İmar Planı onama sınırı içerisinde kalan ancak kentsel sit sınırı dışında yer alan parsellerde 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu Plan Notları geçerlidir.” hükmü eklenmesine, bu doğrultuda hazırlanan plan notu değişikliğinin uygun olduğuna yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12- 

Plan ve Proje Müdürlüğünün, Esenevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan B.302 Sokağın 4. Eser Sokağa kadar kısaltılması talebiyle ilgili yazısının; mecliste görüşülmesi sonucunda Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nazlı Merve ERYILMAZ’ ın sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Serkan BEKLEN’ in sözlü mazeretinin kabulüne ve izinli sayılmasına yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Yunusemre Mahallesi, 6369 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda, İmar Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

 

16-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TURAN, Emrullah ALTUN, Salih BARIŞ, Burak Alp ÖZBEK, İhsan BİLGİLİ ve Mustafa Engin KARGILI tarafından yazılı olarak verilen, okula devam eden engelli öğrencilerle ilgili bir araştırma yapılması, okullarla irtibata geçilerek ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve Belediyemizin yapabileceği yardımların belirlenmesi ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda, Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TURAN, Emrullah ALTUN, Salih BARIŞ, Burak Alp ÖZBEK, İhsan BİLGİLİ ve Mustafa Engin KARGILI tarafından yazılı olarak verilen, Beyazıt Mahallesi Muhtarlığı yanındaki halı saha ile Beyazıt Spor Kulübü tesisinin de ihtiyacına cevap vermesi için soyunma odası ve duşakabin yapılması ile ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda, Başkanlık Makamı’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Cemil OCAK, Servet ÇAĞIL, Nimet YILDIZ, Oktay ALTUN, Nurettin SANATÇI, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Recep BAYRAM ve Yunus COŞKUN  tarafından yazılı olarak verilen, önceki dönem belediye yönetiminden Belediyeyi kaç lira borç ile devir aldığı, Hüma Hatun Evleri Kentsel Dönüşüm Projesinden ne kadar gelir elde ettiği, Belediyemizin 2019-2020-2021-2022 ve 2023 yıllarında gayrimenkul satışlarından ne kadar gelir elde ettiği ve 31.10.2023 tarihi itibariyle Belediyemizin toplam borcunun ne kadar olduğunu gösteren tablo veya listelerin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda, Başkanlık Makamı’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Servet ÇAĞIL,

İsmail TEKİN, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, Yunus COŞKUN, Nurettin SANATÇI, Ali Haydar EFE, Alirıza DURMAZ ve Recep BAYRAM tarafından yazılı olarak verilen, Cumhuriyetin 100. Yılını yaşatmak amacıyla Kaplıkaya’dan başlayan Teleferik Caddesinde biten Çiçek Caddesi adının 100.Yıl Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda, Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve Bağımsız Üye Mustafa BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, kentimizde trafik akışını sağlamak adına özellikle ana arterlerde toplu taşıma (dolmuş) araçlarının yolcuların indirilip-bindirilmesi için yanyol (cepler) planlanıp halkımızın durak haricinde indi-bindi yapılmayacağı bilincine vardırılması konusunda UKOME ile işbirliği yapılması ile ilgili önergenin; mecliste görüşülmesi sonucunda, Başkanlık Makamı’ na havalesine yapılan işaretli oylamada mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Oktay YILMAZ                                                                                                   

                                                                                                              Belediye Başkanı