04/01/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti

Anasayfa > Bilgi > 04/01/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
04/01/2023 Tarihli Meclis Karar Özeti
09/01/2023 19:20:11
Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 41. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04.01.2023 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 41 inci, 2023 Yılı toplantı döneminin 1 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait ZABIT ÖZETİ’ dir.
  

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması. 
2-İmar Komisyonunun, sit alanından çıkarılan Bağlaraltı Mahallesi, 4162 ada, 3-7 parsellerin bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki raporunun; “tüm yollardan 5 metre çekme mesafesinin tanımlanmasına” şeklinde plan notu ilave edilerek düzeltilmesinin mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 9 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile AK Parti ve MHP Gruplarının 28  kabul oyu) ile kabulüne, 
3-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 2826 ada, 1 parselin kuzeyindeki tescil harici alandaki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
4-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4054 ada, 4 parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
5-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Eğitim Mahallesi, 3869 ada, 49 parsel, 3871 ada, 3 parsel ve 3869 ada, 46 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1680 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP Grubundan; Mustafa Engin KARGILI, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, İsmail TURAN, Salih BARIŞ 5 ret, CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 9 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile AK Parti Grubunun 23  kabul oyu) ile kabulüne, 
7-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 98 parselin doğusundaki tescil harici alana ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
8-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Karapınar Mahallesi, 7976 ada, 3 parseldeki plan değişikliğine askı itirazının değerlendirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 9 ret ile AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 32 kabul oyu) ile kabulüne, 
9-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Namazgah Mahallesi, 536 ada, 6-7-8 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
10-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 21 parsel sayılı ve 3.781,01 m2. alanlı taşınmazın imar planında yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Recep BAYRAM 1 ret ile CHP Grubundan Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Yunus COŞKUN, AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 40 kabul oyu) ile kabulüne, 
11-Hukuk Komisyonunun, İdaremizce TCK 184.madde imar kirliliği suçu kapsamında olması nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan davalarda Belediyemizin davaya müdahil olmasının takdiri bir yetki olduğu, idaremizce yapılan suç duyurusu üzerine kamu davası niteliği gereği bundan böyle TCK 184. madde kapsamında suçtan zarar gören sıfatıyla kamu davasına katılıp katılınmayacağı hususunda adli mercilerce görüş sorulması halinde, istisnai olarak Belediye Başkanlığınca ayrıca lüzum görülmedikçe açılacak davalarda müdahillik hakkından vazgeçilmesi (CMK m.237 ila m.243’de müdahil olunmaması) hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
12-Çevre ve Sağlık Komisyonunun, İlçemizde bulunan park ve yeşil alanların sayısı, temizliği, bakımı ve korunması gibi konularda yapılan çalışmaların incelenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
13-Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Esenevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A301. Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
14-Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Güvercin Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
15-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca Denetim Komisyonu seçimi yapılması ile ilgili yazısının; yapılan gizli oylamada Denetim Komisyonu’ na Ali ÇİFTÇİ 29 oy, Selim YOLGEÇEN 29 oy, Cemil OCAK’ ın 28 oy, Hızır ÇETİNKAYA 27 oy, İhsan BİLGİLİ 25 oy, ile seçilmelerinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
16-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 2023 yılı için Meclis Başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısının; huzur hakkı miktarının Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak ödenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
17-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisinin 2023 yılı içinde bir ay tatil yapıp yapmayacağı, yapacak ise tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısının; Meclis’ in 2023 Yılı içerisinde bir ay tatil yapmasının uygun olduğuna Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
18-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında hazırlanan (I) Sayılı Cetvel: Kadro İhdası, (II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliği ile (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
19-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde 2022 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2023 yılında da görevlerine devam etmesi uygun görülenlerin belirlenmesi (Ek-1) ve 2023 yılında görevlerine devam etmesi uygun görülenler ile 2023 yılı içerisinde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personelin sayısı, unvan ve hizmet sınıfının bulunduğu ekli tablonun (Ek-2) kabulü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2023 yılı için yayımlanacak olan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu Genelgenin ekinde yer alan 1 sayılı cetveldeki aylık net ücretlerin taban ücret üzerinden belirlenebilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
20-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün; Yıldırım Belediye Başkanlığı’ nın 2022 Mali Yılı bütçe faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin ekli listelerde belirtilen ödenek aktarması ve iptali işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 9 ret ile AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 32 kabul oyu) ile kabulüne, 
21-Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne 2023 Mali Yılı için belirtilen oranlar dahilinde Belediyemizce nakdi yardım yapılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
22-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Erikli Mahallesi, 1. Cadde üzerinde bulunan Bağlaraltı Park isminin “Şehit Ömer HALİSDEMİR” olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
23-Plan ve Proje Müdürlüğünün, mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi, 3073 ada, 12 parsel ve 41,58 m2. alanlı taşınmazın 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19. maddesinin 2/a fıkrası gereğince 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi kapsamında trafo yeri yapılması için Tedaş 19. Bölge Müdürlüğüne devri talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
24-Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Mahallesi İlave İmar Planı kapsamında, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
25-Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutkadı Mahallesi, 189 ada, 1-2-3-4-21-24-26-29-33-35-37 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesine ve hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
26-Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında, Karaağaç Mahallesi, 645 ada, 58, 29 ve 30 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
27-Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Piremir Mahallesi, 353 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
28-Plan ve Proje Müdürlüğünün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2212, 2213 ve 2214 üncü isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
29Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
30-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT’ un sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
31-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Servet ÇAĞIL’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
32-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mustafa BOZKURT’ un sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
33-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Yusuf DEMİROK tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemizin veya bağlı Kuruluşumuzun sahip olduğu veya ortağı bulunduğu Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin Olağan veya Olağanüstü Genel Kurullarında Belediyemizi temsil etmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi, Belediye Başkanı’nın katılamayacağı Kurullarda ise vekalet vereceği Başkan Vekilin yetkilendirilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
34-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, 01.01.2023 tarihi itibariyle 2023 Mali Yılı içinde Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
35-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımlar ve destek çalışmaları hususunda yardımcı olunması adına, Belediyemizce taşınmaz tahsisi ve aşevi olarak kullanılmak üzere bina yapılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin c bendi uyarınca Belediyemiz ile Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şube Başkanlığı arasında işbirliği protokolünün hazırlanması ve gerekli işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili önergenin; “Belediyemiz ile Türk Kızılay Derneği (Türk Kızılay Derneği Bursa Şubesi  veya Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şubesi) arasında işbirliği protokolünün hazırlanması ve gerekli işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi” şeklinde düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
36-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mutlu KESKİN tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediye Meclisinin 02/03/2022 tarih ve 120 numaralı ve 06/04/2022 tarih 172 numaralı meclis kararı ile Davutkadı Mahallesi, 186-187-188-189-190 ada ile Yediselviler Mahallesi 1205 ada da yaklaşık 2,14 hektarlık alanı kapsayan “Bursa İli, Yıldırım İlçesi Davut Mahallesi Muhtelif Parsellerde Kentsel Dönüşüm Projesi” ne ait belirlenen “Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esaslarının” kabulü ile bu esaslar doğrultusunda hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin yapılması, uzlaşılan veya uzlaşılacak hak sahiplerine sözleşme hazırlanması, uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri ile ilgili 6306 sayılı yasa kapsamında işlemlerin yürütülmesi hususunda Belediye Encümenine ve Plan ve Proje Müdürlüğüne, uzlaşma sağlanan hak sahipleri ile sözleşme imzalanması konusunda Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili önergenin;  mevcudun oy birliği ile kabulüne,
37-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7450 ada, 5 parselin güneybatısında imar planında çocuk bahçesi alanı olarak tanımlı alanda trafo ayrılmasına yönelik plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
38-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7427 ada, 9 parselde trafo alanı ayrılmasına yönelik plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
39-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Karamazak Mahallesi, 718 ada 3, 4, 5 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
40-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı Revizyonu kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 599 ada, 17-18 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
41-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Erikli Mahallesi, 2451 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
42-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hilmi PAKYÜREK tarafından yazılı olarak verilen, /1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4043 ada, 1 parselin imar planında yolda kalması nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanununun 10. Maddesine istinaden imar programına alınarak kamulaştırılması, kamulaştırma yapılamıyorsa bitişik nizam 2 kat (B-2) yapılaşma koşullu küçük sanayi alanına alınmasına yönelik plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
43-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Ortabağlar Mahallesi 2. Kuşku Sokakta bulunan parka Şehit Er Hüseyin ERSOY adının verilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
44-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, doğal afetler ve zorlu iklim şartlarının çevre sağlığına etkileri ile Belediyemizce bu durumlarda yapılan çalışmaların incelenmesi ile ilgili önergenin; Çevre ve Sağlık Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
45-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Oktay ALTUN, Nurettin SANATÇI, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Şahin SEVİNÇ, Yunus COŞKUN ve Recep BAYRAM tarafından yazılı olarak verilen, 31.12.2022 tarihi itibariyle Yıldırım Belediye Başkanlığımızca yapılan gayrimenkul kamulaştırma ve satın almalara ait ayrı ayrı düzenlenmiş listelerin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
46-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Oktay ALTUN, Nurettin SANATÇI, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Şahin SEVİNÇ, Yunus COŞKUN ve Recep BAYRAM tarafından yazılı olarak verilen, 31.12.2022 tarihi itibariyle Yıldırım Belediye Başkanlığımızca Belediye iktisadi teşekküllerimizde yapılan sermaye arttırımlarının ve bu taahhütler için aktarılan sermaye miktarlarını gösterir listelerin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
47-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Oktay ALTUN, Nurettin SANATÇI, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Şahin SEVİNÇ, Yunus COŞKUN ve Recep BAYRAM tarafından yazılı olarak verilen, 31.03.2019 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar kullanılan kredi miktarı ile bu kredilere ödenen faiz oranları ve bu kredilerin kullanıldığı yerlerin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
48-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Oktay ALTUN, Nurettin SANATÇI, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Şahin SEVİNÇ, Yunus COŞKUN ve Recep BAYRAM tarafından yazılı olarak verilen, 31.12.2022 tarihi itibariyle Yıldırım Belediye Başkanlığımıza ait binalarımızın listesinin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
49-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Oktay ALTUN, Nurettin SANATÇI, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Şahin SEVİNÇ, Yunus COŞKUN ve Recep BAYRAM tarafından yazılı olarak verilen, 31.12.2022 tarihi itibariyle Yıldırım Belediye Başkanlığımıza ait arsa ve arazilerimizin listesinin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
50-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Oktay ALTUN, Nurettin SANATÇI, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Şahin SEVİNÇ, Yunus COŞKUN ve Recep BAYRAM tarafından yazılı olarak verilen, 31.12.2022 tarihi itibariyle Yıldırım Belediye Başkanlığımıza ait duran Varlıklar/ Sabit Kıymetler/Taşıtlar/Demirbaşlar/Maddi Olmayan Duran Varlıklar amortisman listesinin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
51-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Oktay ALTUN, Nurettin SANATÇI, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Şahin SEVİNÇ, Yunus COŞKUN ve Recep BAYRAM tarafından yazılı olarak verilen, 31.12.2022 tarihi itibariyle Yıldırım Belediye Başkanlığımızca satılan ve takas yapılan arsa, arazi, binalara ait ayrı ayrı düzenlenmiş listelerin ve bu listelerdeki gayrimenkul satışlarının Kamu İhale Kanununun hangi kapsamlarında yapıldığı, bu satışlardan ne kadar gelir elde edildiğinin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
52-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Oktay ALTUN, Nurettin SANATÇI, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Şahin SEVİNÇ, Yunus COŞKUN ve Recep BAYRAM tarafından yazılı olarak verilen, 31.12.2022 tarihi itibariyle Yıldırım Belediye Başkanlığımıza ait parklarımızın listesinin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
53-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Oktay ALTUN, Nurettin SANATÇI, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Şahin SEVİNÇ, Yunus COŞKUN ve Recep BAYRAM tarafından yazılı olarak verilen, 31.12.2022 tarihi itibariyle Yıldırım Belediye Başkanlığımızca yapılan tanıtım ve reklam giderleri rakamının ve varsa bu rakama ait detaylı listesinin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
54-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Oktay ALTUN, Nurettin SANATÇI, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Şahin SEVİNÇ, Yunus COŞKUN ve Recep BAYRAM tarafından yazılı olarak verilen, 31.12.2022 tarihi itibariyle Zabıta Müdürlüğümüzce 2022 yılı içinde ticarethanelere tutulan zabıtlar hakkında detaylı listenin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
55-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Oktay ALTUN, Nurettin SANATÇI, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Şahin SEVİNÇ, Yunus COŞKUN ve Recep BAYRAM tarafından yazılı olarak verilen, 31.12.2022 tarihi itibariyle Yıldırım Belediye Başkanlığımıza ait motorlu taşıtlarımızın listesinin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
56-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER tarafından yazılı olarak verilen, Odun Depolarının tahliye edilebilmesi için yer tahsis edilmesi ve tahliye için süre verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
57-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER tarafından yazılı olarak verilen, Sinandede Kentsel Dönüşüm işlemlerinin müteahhit firmalar kanalıyla yaptırılması yerine Belediyemiz öncülüğünde yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
 Karar verildi.
                 Katip Üye                                     Katip Üye                                      Meclis Başkanı
                Ahmet AKSU                        Nazlı Merve ERYILMAZ                        Oktay YILMAZ