Müdürlükler

Anasayfa > Müdürlükler > Müdürlük Detay

Fen İşleri Müdürlüğü

İMRENİLECEK BİR KENT İÇİN OMUZ OMUZA


Yaşam kalitesiyle imrenilecek, yaşamaktan mutluluk ve gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak bir Yıldırım için belediye sınırları içerisinde imar planları gereğince yeni yollar açmak, bunun için de gerekli proje keşif ön hazırlıkları yapmak, onaylamak veya onaylatmak ve bu amaçla kamulaştırmalar için gereken ön işlemleri yapan Fen İşleri Müdürlüğü, Kontrollükler, Kaldırım, Kanal-Harcama ve İştirak Payı ile İdari ve Mali İşler birimlerinden oluşuyor.
Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamı’nın emir ve direktifleri doğrultusunda; kendi müdürlüğü ile alakalı ihaleli işlerdeki hafriyat işlerinin yürütülmesini takip etmekten, İmar Kanunu’nun 23. maddesi ile ilgili uygulamaların ve iştirak paylarının takip edilmesinden, vatandaşların istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek ve sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmekten, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, tretuvar vb.) ile ilgili ihaleli işleri yürütmekten, biriminin sunduğu hizmetlerle ilgili ihale işlemlerini, hak edişleri ve ödemelerini takip etmekten sorumlu bulunuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ESAS ALIR
Müdürlük, karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, hesap verebilirlik, kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik gibi temel ilkeleri esas alıyor.
 

Tarık AYRANCILAR
444 1 602 / 1555

Şükraniye Mh.
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı
No:2 Yıldırım/BURSA