Müdürlükler

Anasayfa > Müdürlükler > Müdürlük Detay

Hukuk İşleri Müdürlüğü

YASALAR VE HUKUK YOL GÖSTERİCİMİZ

Hukuk İşleri Müdürlüğü; Müdürlükler arasında fark gözetmeksizin, belediyenin meşru menfaatleri doğrultusunda hukukun imkân verdiği bütün argümanları kullanarak etkili savunma yapıyor. Belediyenin menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirler alan, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olan Hukuk İşleri Müdürlüğü, ayrıca belediye açısından mali ve hukuki sonuçlar doğurabilecek eylem, işlem ve davaları titizlikle takip ederek; yaşanabilecek olası mali ve hukuki sorunlar konusunda gerekli bilgilendirmeleri ve uyarıları önceden yapıyor ve gerekli tedbirlerin alınmasını da sağlıyor. Müdürlük, ortaya çıkabilecek sorunları hukuki ihtilaflara dönüşmeden çözmeye çalışmak, takip edilmekte olan hukuki ihtilaflara ilişkin dava dosyalarının sayısında azalma sağlayacak yöntemleri geliştirmek ve gerekli işlemleri yapmak gibi görevleri de yerine getiriyor.

 

Murat ÖZ
444 1 602
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı No:2
Yıldırım / BURSA