Müdürlükler

Anasayfa > Müdürlükler > Müdürlük Detay

İç Denetim Birim Başkanlığı

HESAP VEREN BELEDİYE

İdarenin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini yürütmek gibi önemli bir görevi üstlenen İç Denetim Birim Başkanlığı ilgili mevzuat çerçevesinde iç denetim faaliyetlerini gerçekleştiriyor.
İdarenin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planlarına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini sağlayan İç Denetim Birim Başkanlığı; kaynakların etkin, ekonomik, verimli ve hukuka uygun kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlıyor. 

VARLIKLAR GÜVENCE ALTINDA
İç denetim faaliyeti sonucunda, idarenin varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgariye indirilmesi için idarenin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse sayısallaştırılması konularında yönetime önerilerde bulunan İç Denetim Birim Başkanlığı, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede idarelere yardımcı olmak üzere bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti sağlıyor. İdarenin mali ve mali olmayan tüm işlem ve faaliyetleri ile tüm birimleri iç denetim kapsamında değerlendirilirken, bu denetimler risk düzeyi esas alınarak sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla iç denetim standartlarıyla uyumlu olarak yapılıyor.

Yusuf YILDIZ
444 16 02 / 1273
Şükraniye Mh. 
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı 
No:2 Yıldırım / BURSA       
Erişilebilirlik Butonu