Müdürlükler

Anasayfa > Müdürlükler > Müdürlük Detay

İnovasyon Ve Teknoloji Müdürlüğü

TEKNOLOJİDE YILDIRIM FARKI

Yıldırım Belediyesi, teknolojinin yaşamımızın her alanındaki öneminden hareketle yaptığı yatırımlar ve uygulamalar ile hem çağa ayak uyduruyor hem de vatandaşın belediye hizmetlerine daha rahat ulaşmasını sağlıyor. Bu konuda yetkin kişiler ve son model ekipmanlarla çalışan İnovasyon Ve Teknoloji Müdürlüğü’nün görevleri ise şöyle:

Belediye hizmet alanlarına giren konularda bilgisayarlı sistem kurma, geliştirme, işletme, araştırma, güvenlik ve denetim konularında, müdürlüklerin etkin olarak çalışabilmesi için gerekli teknolojik altyapıyı oluşturmak, belediyedeki bilgisayar sistemin kesintisiz hizmet vermesini sağlamak, belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak, yazılım, donanım ve program ihtiyaçlarını temin etmek veya imkânlar ölçüsünde birimde hazırlamak, yazılım, donanım ve programların kurulumlarını ve birimlerle entegrasyonunu ve güvenliğini sağlayacak her türlü tedbiri zamanında almak, ortaya çıkabilecek sorunları takip etmek, gerekli bakım, düzeltme ve güncellemeleri sağlayarak süratle çözüm getirmek. 

TEKNİK DESTEKLE KESİNTİSİZ HİZMET
Tüm müdürlüklere teknik destekte bulunarak sistemin kesintisiz hizmet vermesini sağlayan İnovasyon Ve Teknoloji Müdürlüğü, Çağdaş Bilgi Teknolojileri (BT) ile İletişim Teknolojileri (IT) alanındaki her türlü teknik gelişmeleri de araştırıyor ve inceliyor. Bu teknolojilerin belediyede kullanımlarının sağlayacağı faydalar konusunda analizler de yapan birim, bütün müdürlüklere, belediyedeki bilgi sistemlerinin etkin ve verimli olarak kullanılabilmesine yönelik eğitim seminerleri veriyor. Belediye mülkiyet ve tasarrufundaki alanlarda her türlü kablosuz haberleşme sistem ve ekipmanlarına ait (Led Ekran, Wi-Fi vb.) kurulumları teknik açıdan değerlendiren, ilgili Belediye birimlerine teknik destek veren ve optimum çözümler de üreten İnovasyon Ve Teknoloji Müdürlüğü, belediye birimlerinin elektronik ve haberleşme sistem, ses ve görüntü cihaz (kamera, telefon, telsiz vb…) ve hizmet alımları ile ilgili talep ve ihtiyaç analizi ile ilgili gerekli çalışmaları yaparak birimlere teknik destek sağlıyor.

Müdürlüğün diğer çalışmaları ise şöyle sıralanıyor:
Coğrafi Bilgi Sistemi’nin işlevleri belirlenerek ortak veri tabanının kurulması ve işletilmesi, ihtiyaç duyduğu uygulama programlarının hazırlanarak gerekli teknik desteğin verilmesi, birimlerin ihtiyaç duydukları yazılımların temin edilmesi, internet üzerinden e-imar işlemlerinin yapılması, askı planlarının yayınlanması için gerekliği desteğin verilmesi, Kent rehberinin web sitesinden yayınlanması, afet bilgi sisteminin yayınlanmasını sağlamak. Devlet arşivcilik mevzuatına uygun olarak belediyenin Kurum Arşivini kurarak ve elektronik arşivini oluşturarak; arşivcilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. Yıldırım Belediye Başkanlığı’nda arşivlenen evrakların; elektronik ortama belli bir düzen çerçevesinde aktarılmasını, güvenli bir şekilde korunmasını sağlamak ve daha sonra fiziksel arşivlere ihtiyaç duyulmadan elektronik ortamdan erişilmesini sağlamak. 

Diğer yandan Müdürlük; Ağ-Sistem ve Siber Güvenlik Birimi, Yazılım ve Otomasyon Birimi, Elektronik ve Haberleşme Birimi, Donanım ve Teknik Servis Birimi, Kurum Arşiv Birimi, İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 6 birim ve bunların alt birimlerinden oluşuyor. 

Engin ÖKSÜZ
444 1 602 / 1268
Şükraniye Mh.
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı
No:2 Yıldırım/BURSA            
Erişilebilirlik Butonu