Müdürlükler

Anasayfa > Müdürlükler > Müdürlük Detay

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

YILDIRIM BELEDİYESİ PERSONELİYLE GÜÇLÜ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; Yıldırım Belediyesi’nde çalışan memur, sözleşmeli personel ve işçi personelin; etkin ve verimli çalışması amacıyla, belediye personeli için gerekli hizmet içi eğitim çalışmalarını yapmak ve en uygun çalışma koşullarını oluşturmak için faaliyetler yürütüyor.
Müdürlüğün görevleri şöyle sıralanıyor:
Yıldırım Belediyesi’nin insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, personel ihtiyacını tespit etmek ve personelin birimler arasında uygun bir şekilde dağılımını sağlamak, memur, işçi, sözleşmeli personellerin özlük hakları işlemlerini yürütmek (atama, intibak, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, görevde yükselme, geçici görevlendirme, askerlik, izinler, disiplin cezaları, emeklilik, istifa) işçi personellerin puantajlarını hazırlamak, toplu iş sözleşmesi işlemlerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak, personelin hizmet içi eğitimine ilişkin çalışmaları düzenlemek, koordine etmek ve yürütmek, meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine staj imkânı sağlamak, destek personellerinin her türlü özlük işlemlerini yürütmek (işe alım, hizmet cetvelleri, görev değişiklikleri, aylık puantaj takipleri, izinler, emeklilik, istifa) işçi, memur, sözleşmeli personel, Belediye Başkanı ve başkan yardımcılarının maaş tahakkuklarını yapmak, ödemeye hazır hale getirmek, Meclis ve Komisyon üyelerinin huzur haklarını hesaplayarak ödeme yapılacak hale getirmek, emekli olan ve iş akdi feshedilen işçilerin kıdem tazminatlarını hesaplamak ve ödenecek hale getirmek, sivil savunma uzmanlığı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında işlemleri yürütmek. 

8 BİRİMDEN OLUŞUYOR
Müdürlük; Memur Özlük İşleri Birimi, İşçi Özlük İşleri Birimi, Eğitim İşleri Birimi, Destek Personeli Özlük İşleri Birimi, Maaş Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Sivil Savunma Uzmanlığı ve İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 8 birim ve bunların alt birimlerinden oluşuyor. 

M. Hilmi DOĞANAY
444 16 02 / 1915
Şükraniye Mh. 
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı 
No:2 Yıldırım / BURSA