Müdürlükler

Anasayfa > Müdürlükler > Müdürlük Detay

Koordinasyon İşleri Müdürlüğü

YILDIRIM'DAN HABERİNİZ OLSUN

Koordinasyon İşleri Müdürlüğü, Yıldırım Belediyesi faaliyetleri ile ilgili ekonomik, sosyal ve kültürel konularda haber niteliği taşıyan her türlü yazılı bilgiyi “Basın Bülteni” olarak hazırlamak ve yayınlamak, belediyenin faaliyetlerini takip etmek, bunlar arasında haber niteliği taşıyanları ilgili medya kuruluşlarına ulaştırmak ve iletişimi sağlamak, belediyenin; basın, yayın ve tanıtımla ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre, merkez ve ilçelerde yürütülmesini sağlamak, belediyenin kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek, belediyenin etkin tanıtımı için, tanıtım ihtiyacını saptayarak buna uygun iletişim stratejisi ve planını, bunun ayrılmaz birer parçası olarak bütünleşmiş iletişim planlarını hazırlamak gibi görevler yürütüyor. Belediyenin iç ve dış paydaşlarıyla birlikte ortak çalışmalar yapan Müdürlük, kamu kurumları ile kurumsal ilişkileri geliştirmek suretiyle verilen hizmetlere katkı sağlayacak ortak çalışmalar da sürdürüyor.

MUHTARLIKLAR ARASINDA KÖPRÜ
Yıldırım ilçesinde bulunan 69 mahalle muhtarlığının belediye ve diğer kurumlar ile iletişiminin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları da gerçekleştiren birim, AB katılım süreçleriyle ilgili iş ve hizmetleri yürütmek, yurtdışı ve yurtiçi proje fonlarından kamu yararına istifade etmek, kamu ve özel kuruluşları bu amaçlar doğrultusunda harekete geçirerek yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar kurmak, proje geliştirmek, uygulamak ve yönetmekten de sorumlu bulunuyor.

Muammer ÖZBEY
444 16 02 / 4100
Şükraniye Mh. 
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı 
No:2 Yıldırım / BURSA   
Erişilebilirlik Butonu