Müdürlükler

Anasayfa > Müdürlükler > Müdürlük Detay

Plan ve Proje Müdürlüğü

İLÇEYE DEĞER KAZANDIRIYORLAR

Plan ve Proje Müdürlüğü, kamu yararını gözeterek, toplumsal ihtiyaçlara uygun ve çevreye duyarlı fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak gelişimin sağlanabilmesi için farklı disiplinlerdeki teknik çalışmalarla, bilimsel yöntemlere ve analizlere dayanarak, ilçeye değer kazandıracak planlama, dönüşüm, yenileme, imar uygulamaları ve kamulaştırma faaliyetleri ile adres ve numarataj hizmetlerini yürütüyor.

DÖNÜŞÜM ONLARDAN SORULUYOR
Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda kentin gelişimine bağlı olarak imar planlarını yapan veya yaptıran Müdürlük, imar planlarının değişikliğine ilişkin faaliyetleri gerçekleştiriyor. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarını tespit ederek bu alanlarda planlama, dönüşüm ve yenileme çalışmaları da yapan Plan ve Proje Müdürlüğü, Belediye’nin taşınmazları ile ilgili satış, trampa, tahsis, devir işlemlerine ilişkin çalışmaları da eşit ve adil bir şekilde gerçekleştiriyor. Müdürlük; Planlama, Harita, Numarataj, İdari ve Mali İşler Birimi olmak üzere 4 birimden oluşuyor. 

Sabahattin ÜNER
(0224) 363 55 66
Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi
Şükraniye Mah.
4. Şanlı Sokak No:6
Yıldırım/BURSA