Müdürlükler

Anasayfa > Müdürlükler > Müdürlük Detay

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

DOĞRU STRATEJİ DOĞRU HAMLE

Belediye yönetiminde; stratejik yönetim anlayışını, kültürünü, planlama ve uygulama sürecini, iç kontrolü, birimler arası koordinasyonu sağlayarak, kuruma kimlik kazandırıp yerleştirmek ve kurumsal yapının geliştirilmesiyle verimli ve kaliteli hizmet üretimini arttırmak için uğraş veren Strateji Geliştirme Müdürlüğü, belediyenin hizmetlerini, faaliyetlerini gerçekleştirirken değişime ayak uydurabilen, yenilikçi, iyileştirici ve sürdürülebilir anlayışla; yaşanabilecek aksaklıkları önceden kestirmeyi hedefleyen ve tedbirlerin alınmasını sağlayan proaktif bir yaklaşım ile çalışıyor.

YENİ HİZMET FIRSATLARI
Belediyenin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarını birimler arası koordinasyonu sağlayarak hazırlamak ve İç Kontrol Sisteminin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamakla görevli olan birim, belediyenin stratejilerinin oluşturulması, değiştirilmesi, uygulanması, hizmet/faaliyetlerin etkililik ve verimliliğinin arttırılması için, yurtiçi ve yurtdışı yerel yönetimlerin hizmetlerini ve hizmet yöntemlerini incelemek, yeni hizmet fırsatlarını belirlemek,  gerekli projeler veya uygulama modelleri geliştirerek iyileştirme çalışmaları yapmak için faaliyetlerine devam ediyor. Müdürlük ayrıca, yönetim sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, etkinlik ve verimliliğin sağlanması için çalışmalar yapıyor.

Ufuk RADANLI
(224) 361 58 76
 
Şükraniye Mahallesi 
4. Şanlı Sokak 
No:6 Kat:2 
Yıldırım/BURSA