Müdürlükler

Anasayfa > Müdürlükler > Müdürlük Detay

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

BİRİMLER ARASI SAĞLAM DENETİM VE GÖZETİM

Yıldırım Belediye Başkanlığına bağlı dairelerin çalışmalarında yürürlükteki hukuk kurallarına uyup uymadıkları, hizmetin kuruluş amaçlarını gerçekleştirecek şekilde sağlanıp sağlanmadığını incelemek, araştırmak, denetlemek, memurların bilgi ve yeteneklerinin değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Teftiş Kurulu Müdürlüğü, uygulamada ulaşılması öngörülmüş hedeflerden ve mevzuattan sapmalar varsa bunların nedenlerini ortaya çıkarırken, idareciye ışık tutacak şekilde değişik çözüm yollarından en tutarlısını seçerek öneride de bulunmaktadır. Mevzuattan sapmaların suç olup olmadığını araştırmakla mükellef olan Müdürlük, Başkanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan birimlerin görev ve hizmet amaçlarının en uygun biçimde yürütülmesi için; Belediyeye bağlı birimler arasında koordinenin sağlanması, gerginliklerin, duraklamaların ve kırtasiyeciliğin önlenmesi gibi çalışmalara katılmak suretiyle, yönetimin düzgün işlemesine yardımcı olmaktadır.
 

Cüneyt GÖKTAŞ
444 16 02 / 1299
Şükraniye Mh.
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı
No:2 Yıldırım/BURSA