Müdürlükler

Anasayfa > Müdürlükler > Müdürlük Detay

Yazı İşleri Müdürlüğü

YILDIRIM’IN KADERİNİ YAZIYORLAR!
 
Belediye hizmetlerini yürüten temel birimlerden biri olan Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediyemiz Başkanlık Makamı’nın resmi yazışmalarını, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile ilgili büro hizmetleri ile iç ve dış yazışma işleyişini sağlıyor. Yazı İşleri Müdürlüğü, Meclis ve Encümen Kalemi ile Genel Evrak ve Posta İşlemleri Birimleri’nden oluşuyor.
Meclis Kalemi, Yıldırım’ın kaderini belirleyen kararların alındığı Belediye Meclis toplantılarının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun öngördüğü şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli işlemleri yürütüyor. Meclis Kalemi Başkanlık Makamı’nca Meclis’e havale edilen konuların belirli bir gündem doğrultusunda görüşülmesi ve Belediye Meclisi’nce alınan kararlar ile meclis toplantı tutanaklarının yasaya uygun şekilde düzenlenmesini sağlarken Encümen Kalemi ise Belediye Encümen toplantılarının yasaya uygun olarak gerçekleştirilmesi yönünde gerekli çalışmaları yürütüyor. Başkanlık Makamı’nın Encümen’e havale ettiği işlerin yasal süresi içinde Encümen gündemine alınarak görüşülmesini sağlayan Kalem, ayrıca Belediye Tembih ve Yasaklarına uymayanlar hakkında Zabıta Müdürlüğü’nce düzenlenmiş Zabıt Varakaları ile ilgili gerekli işlemleri yerine getirerek kararları yazıyor ve ilgili Müdürlüğe zimmetle teslim ediyor.
 
HABERLEŞME TRAFİĞİ
Genel Evrak Kalemi de gelen evrak kayıtlarının tutulması, ilgili müdürlüklere havalesi ve dağıtımı ile giden evrak kayıtlarını yaparak ilgi resmi kurumlara zimmet karşılığı teslimatının yapılması işlemini yürütüyor. Bunun yanı sıra belediyeden vatandaşlara ve kurumlara posta aracılığı ile gitmesi gerekli tebligat-zarfları teslim alıp, listesini hazırlayarak PTT’ye teslim eden Kalem, kargo hizmetlerinin yürütülmesini de sağlıyor.

Özmen BİLGİN
444 16 02 / 1424
Şükraniye Mh. 
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı 
No:2 Yıldırım / BURSA