YILDIRIM SOSYAL UYUM MERKEZİ (YILSUM)

Anasayfa > Sosyal Yaşam > YILDIRIM SOSYAL UYUM MERKEZİ (YILSUM)

KAYNAŞTIRMANIN ADRESİ YILSUM

Yıldırım Sosyal Uyum Merkezi  (YILSUM), Beyazıt Mahallesi’nde 2020 yılının ocak ayından bu yana faaliyet gösteriyor. 657 bin 994 kişiden oluşan Yıldırım ilçesinin nüfusunun yaklaşık 50.000’i kayıtlı Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler’den oluşuyor. Bu bağlamda Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Yıldırım ilçesinde yaşayan mültecilerin ve dezavantajlı Yıldırımlı grupların kültürel ve sosyal uyumlarını arttırmak amacıyla açılan YILSUM ile çeşitli etkinlikler ve eğitim faaliyetleri düzenleniyor.
BM işbirliği ile çalışmaların da yapıldığı Merkez’de yabancılara Türkçe Öğretmenliği, okuma-yazma kursu, ilkokul diploması kursu, YÖS Kursu (Yabancı Öğrenci Sınavı), şiddet türleri ve şiddetten korunma mekanizmaları, toplumsal cinsiyet ve toplumsal değerler, temel işgücü piyasası becerileri eğitimi, sağlıklı yaşam eğitimleri, Türkiye’de toplumsal-kültürel yaşam, sosyal uyum, kişilerarası ve toplumlararası iletişim, Türk Hukuku’nda geçici koruma, çalışma hukuku, Türkiye’de nüfus ve istihdam dinamikleri, Türkiye’de çalışma ortamı, Türkiye’de istihdam ve mesleki beceri programlarının yanısıra, diploma denkliği, iş arama kanalları, mülakat ve CV hazırlama, finansal okur-yazarlık ve Türk Hukuk Sistemi’nde İmza, iş bulma süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği ve psikolojik yıldırma (mobbing) gibi konularda eğitimler veriliyor. Sosyal Uyum Çocuk Kulübü ile çocuklara, Göçmen Kadınlar Kulübü’yle de kadınlar için sosyal uyum aktiviteleri gerçekleştiriliyor.

Adres: Beyazıt Mahallesi 1.Kıbrıs Sokak No:11 Yıldırım
Tel: 444 16 02

Erişilebilirlik Butonu